Gion-Shijo・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 7
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ウィッシュ河原町

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Higashiyama-ku
Giao thông Keihan Main Line Gion-Shijo đi bộ 3 phút
Hankyu Kyoto Main Line Kawaramachi đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1986 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 42,000 yen (4,500 yen) 70,000 yen / 50,000 yen / - / - 1R / 18.45㎡ -

Thông tin

chung cư エスリード京都河原町第3

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Kawaramachi đi bộ 3 phút
Keihan Main Line Gion-Shijo đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1999 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (6,000 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 17.14㎡ -

Thông tin

chung cư ウィッシュ河原町 202号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Higashiyama-ku
Giao thông Keihan Main Line Gion-Shijo đi bộ 3 phút
Hankyu Kyoto Main Line Kawaramachi đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1986 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (4,500 yen) 70,000 yen / 50,000 yen / - / - 1R / 17.22㎡ -

Thông tin

chung cư ウィッシュ河原町 403号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Higashiyama-ku
Giao thông Keihan Main Line Gion-Shijo đi bộ 3 phút
Hankyu Kyoto Main Line Kawaramachi đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1986 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 42,000 yen (4,500 yen) 70,000 yen / 50,000 yen / - / - 1R / 18.45㎡ -

Thông tin

chung cư ウィッシュ河原町 303号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Higashiyama-ku
Giao thông Keihan Main Line Gion-Shijo đi bộ 3 phút
Hankyu Kyoto Main Line Kawaramachi đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1986 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 42,000 yen (4,500 yen) 70,000 yen / 50,000 yen / - / - 1R / 18.45㎡ -

Thông tin

chung cư ウィッシュ河原町 405号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Higashiyama-ku
Giao thông Keihan Main Line Gion-Shijo đi bộ 3 phút
Hankyu Kyoto Main Line Kawaramachi đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1986 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 42,000 yen (4,500 yen) 70,000 yen / 50,000 yen / - / - 1R / 18.45㎡ -

Thông tin

chung cư ウィッシュ河原町 301号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Higashiyama-ku
Giao thông Keihan Main Line Gion-Shijo đi bộ 3 phút
Hankyu Kyoto Main Line Kawaramachi đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1986 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 44,000 yen (4,500 yen) 70,000 yen / 50,000 yen / - / - 1R / 17.45㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Gion-Shijo

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống