Kiyomizu-Gojo・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 8
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư アブレスト東山本町

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Higashiyama-ku
Giao thông Keihan Main Line Kiyomizu-Gojo đi bộ 4 phút
Keihan Main Line Shichijo đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,500 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 20.16㎡ -

Thông tin

chung cư アブレスト東山本町

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Higashiyama-ku
Giao thông Keihan Main Line Kiyomizu-Gojo đi bộ 4 phút
Keihan Main Line Shichijo đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 20.16㎡ -

Thông tin

chung cư マ・シェリ東山

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Higashiyama-ku
Giao thông Keihan Main Line Kiyomizu-Gojo đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (5,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 35.19㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション東山壱番館

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Higashiyama-ku
Giao thông Keihan Main Line Kiyomizu-Gojo đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1990 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 50,000 yen (0 yen) 50,000 yen / 50,000 yen / - / - 1R / 20.73㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール ブワ 下梅屋 102

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Higashiyama-ku
Giao thông Keihan Main Line Kiyomizu-Gojo đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2002 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (3,500 yen) - / 50,000 yen / - / - 1K / 22.36㎡ -

Thông tin

chung cư アブレスト東山本町 201号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Higashiyama-ku
Giao thông Keihan Main Line Kiyomizu-Gojo đi bộ 4 phút
Keihan Main Line Shichijo đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 20.16㎡ -

Thông tin

chung cư ポータリーたむら 202号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Higashiyama-ku
Giao thông Keihan Main Line Kiyomizu-Gojo đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1989 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 50,000 yen / - / - 1K / 18.41㎡ -

Thông tin

chung cư マ・シェリ東山 202号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Higashiyama-ku
Giao thông Keihan Main Line Kiyomizu-Gojo đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (5,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 28.21㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Kiyomizu-Gojo

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống