Kozenji ・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 4
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アンプルール フェール ベレーザ 107

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Kozenji 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2012 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (3,000 yen) - / 65,000 yen / - / - 1LDK / 40.99㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール ベレーザ 203

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Kozenji 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2012 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (3,000 yen) 50,000 yen / 66,000 yen / - / - 1LDK / 40.99㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール ベレーザ 210

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Kozenji 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2012 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (3,000 yen) - / 67,000 yen / - / - 1LDK / 40.99㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール モンターニュⅡ 211

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Kozenji 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2006 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 29.81㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Kozenji

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống