Makino・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 4
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể シャルマン エスパース 202

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Kuzuha đi bộ 25 phút
Keihan Main Line Makino đi bộ 34 phút
Katamachi Line Nagao đi bộ 55 phút
Năm xây dựng 2005 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (3,000 yen) - / 46,000 yen / - / - 1K / 26.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プレジール エスパース 101

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Kuzuha đi bộ 20 phút
Keihan Main Line Makino đi bộ 35 phút
Katamachi Line Matsuiyamate Bus 19 phút đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 37,000 yen (3,000 yen) - / 37,000 yen / - / - 1K / 22.35㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Gフォレスト 103

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Gotenyama đi bộ 8 phút
Keihan Main Line Makino đi bộ 21 phút
Keihan Main Line Hirakatashi đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2004 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Gフォレスト 201

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Gotenyama đi bộ 8 phút
Keihan Main Line Makino đi bộ 21 phút
Keihan Main Line Hirakatashi đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2004 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Makino

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống