Tenmabashi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 11
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư キオプラザ天満橋 307号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku
Giao thông Tanimachi Line Tenmabashi 徒歩 5 phút
Keihan Main Line Tenmabashi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1996 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 111,000 yen (9,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 62.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư キオプラザ天満橋 706号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku
Giao thông Tanimachi Line Tenmabashi 徒歩 5 phút
Keihan Main Line Tenmabashi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1996 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 115,000 yen (9,000 yen) - / 2 tháng / - / - 2LDK / 62.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư キオプラザ天満橋 906号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku
Giao thông Tanimachi Line Tenmabashi 徒歩 5 phút
Keihan Main Line Tenmabashi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1996 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 120,000 yen (9,000 yen) - / 2 tháng / - / - 2LDK / 62.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư AZ天満 502号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku
Giao thông Tanimachi Line Tenmabashi 徒歩 10 phút
Tozai Line osakatemmangu 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2014 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 100,000 yen (7,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 1LDK / 42.25㎡ -

Thông tin

chung cư AZ天満 301号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku
Giao thông Tanimachi Line Tenmabashi 徒歩 10 phút
Tozai Line osakatemmangu 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2014 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 98,000 yen (7,000 yen) - / 200,000 yen / - / - 1LDK / 43.87㎡ -

Thông tin

chung cư キオプラザ天満橋 906号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku Temma
Giao thông Keihan Main Line Tenmabashi 徒歩 5 phút
Tanimachi Line Tenmabashi 徒歩 5 phút
Keihan Nakanoshima Line Tenmabashi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 120,000 yen (9,000 yen) - / 2 tháng / - / - 2LDK(+S) / 62.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư AZ天満 301号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku Temma
Giao thông Keihan Main Line Tenmabashi 徒歩 10 phút
Tanimachi Line Tenmabashi 徒歩 10 phút
Keihan Nakanoshima Line Tenmabashi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2014 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 98,000 yen (7,000 yen) - / 2 tháng / - / - 1LDK(+S) / 43.87㎡ -

Thông tin

chung cư キオプラザ天満橋 706号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku Temma
Giao thông Keihan Main Line Tenmabashi 徒歩 5 phút
Tanimachi Line Tenmabashi 徒歩 5 phút
Keihan Nakanoshima Line Tenmabashi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 115,000 yen (9,000 yen) - / 2 tháng / - / - 2LDK(+S) / 62.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư AZ天満 502号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku Temma
Giao thông Keihan Main Line Tenmabashi 徒歩 10 phút
Tanimachi Line Tenmabashi 徒歩 10 phút
Keihan Nakanoshima Line Tenmabashi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2014 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 100,000 yen (7,000 yen) - / 2 tháng / - / - 1LDK(+S) / 42.25㎡ -

Thông tin

chung cư キオプラザ天満橋 307号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku Temma
Giao thông Keihan Main Line Tenmabashi 徒歩 5 phút
Tanimachi Line Tenmabashi 徒歩 5 phút
Keihan Nakanoshima Line Tenmabashi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 111,000 yen (9,000 yen) - / 2 tháng / - / - 2LDK(+S) / 62.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ドルチェヴィータ北浜 201

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku Higashikoraibashi
Giao thông Sakaisuji Line Kitahama 徒歩 5 phút
Tanimachi Line Tenmabashi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,500 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.93㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Tenmabashi

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống