Kintetsu Suzuka Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 7
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư アバンハウスⅠ B307

Địa chỉ Mie Suzuka-shi
Giao thông Kintetsu Suzuka Line Hiratamachi đi bộ 3 phút
Kintetsu Suzuka Line Mikkaichi đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 45,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 24.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アバンハウスⅠ B308

Địa chỉ Mie Suzuka-shi
Giao thông Kintetsu Suzuka Line Hiratamachi đi bộ 3 phút
Kintetsu Suzuka Line Mikkaichi đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 40,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 24.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アバンハウスⅠ B206

Địa chỉ Mie Suzuka-shi
Giao thông Kintetsu Suzuka Line Hiratamachi đi bộ 3 phút
Kintetsu Suzuka Line Mikkaichi đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1DK / 24.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アバンハウスⅠ B203

Địa chỉ Mie Suzuka-shi
Giao thông Kintetsu Suzuka Line Hiratamachi đi bộ 3 phút
Kintetsu Suzuka Line Mikkaichi đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1DK / 24.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アバンハウスⅠ A403

Địa chỉ Mie Suzuka-shi
Giao thông Kintetsu Suzuka Line Hiratamachi đi bộ 3 phút
Kintetsu Suzuka Line Mikkaichi đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 60,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 55.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アバンハウスⅠ A502

Địa chỉ Mie Suzuka-shi
Giao thông Kintetsu Suzuka Line Hiratamachi đi bộ 3 phút
Kintetsu Suzuka Line Mikkaichi đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 53,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3DK / 55.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アバンハウスⅠ C402

Địa chỉ Mie Suzuka-shi
Giao thông Kintetsu Suzuka Line Hiratamachi đi bộ 3 phút
Kintetsu Suzuka Line Mikkaichi đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 51,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3DK / 51.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống