Yokkaichi Asunarou・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 7
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư グレースマンション藤 305

Địa chỉ Mie Yokkaichi-shi
Giao thông Kintetsu Nagoya Line Shinsho đi bộ 9 phút
Yokkaichi Asunarou Akabori đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 62,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 65.28㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グレースマンション藤 103

Địa chỉ Mie Yokkaichi-shi
Giao thông Kintetsu Nagoya Line Shinsho đi bộ 9 phút
Yokkaichi Asunarou Akabori đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 3LDK / 65.28㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グレースマンション藤 706

Địa chỉ Mie Yokkaichi-shi
Giao thông Kintetsu Nagoya Line Shinsho đi bộ 9 phút
Yokkaichi Asunarou Akabori đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 61,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 56.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グレースマンション藤 702

Địa chỉ Mie Yokkaichi-shi
Giao thông Kintetsu Nagoya Line Shinsho đi bộ 9 phút
Yokkaichi Asunarou Akabori đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 61,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 65.28㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư プレサンスロジェ四日市西浦

Địa chỉ Mie Yokkaichi-shi
Giao thông Kintetsu Nagoya Line Kintetsu Yokkaichi đi bộ 10 phút
Yokkaichi Asunarou Asunaro Yokkaichi đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2018 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 130,000 yen (0 yen) 130,000 yen / 130,000 yen / - / - 2LDK / 68.40㎡ -

Thông tin

chung cư シェルモール采女

Địa chỉ Mie Yokkaichi-shi
Giao thông Yokkaichi Asunarou Utsube Bus 11 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1992 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 75,000 yen (0 yen) 150,000 yen / - / - / - 3LDK / 78.23㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サーパス安島

Địa chỉ Mie Yokkaichi-shi
Giao thông Kintetsu Nagoya Line Kintetsu Yokkaichi đi bộ 10 phút
Kintetsu Yunoyama Line Nakagawara đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2003 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 130,000 yen (0 yen) 260,000 yen / 130,000 yen / - / - 3LDK / 78.09㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống