JR Hakushin Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 8
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ライオンズシティ新潟

Địa chỉ Niigata Niigata-shi Chuo-ku
Giao thông JR Shinetsu Line Niigata đi bộ 22 phút
JR Echigo Line Niigata đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1993 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 38,000 yen (0 yen) 38,000 yen / - / - / - 1K / 27.26㎡ -

Thông tin

chung cư サーパス西大畑B棟

Địa chỉ Niigata Niigata-shi Chuo-ku
Giao thông - Niigata Bus 11 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2000 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 135,000 yen (0 yen) 270,000 yen / 135,000 yen / - / - 3SLDK / 86.16㎡ -

Thông tin

chung cư サーパス西大畑A棟

Địa chỉ Niigata Niigata-shi Chuo-ku
Giao thông - Niigata Bus 11 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2000 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
14 155,000 yen (0 yen) 310,000 yen / 155,000 yen / - / - 4LDK / 98.12㎡ -

Thông tin

chung cư サーパス中山

Địa chỉ Niigata Niigata-shi Higashi-ku
Giao thông - Niigata Bus 9 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1996 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 80,000 yen (0 yen) 160,000 yen / - / - / - 2SLDK / 67.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サーパス西大畑A棟

Địa chỉ Niigata Niigata-shi Chuo-ku
Giao thông - Niigata Bus 11 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2000 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 135,000 yen (0 yen) 270,000 yen / 135,000 yen / - / - 3LDK / 74.04㎡ -

Thông tin

chung cư サーパス新潟駅前レジデンス

Địa chỉ Niigata Niigata-shi Chuo-ku
Giao thông JR Shinetsu Line Niigata đi bộ 5 phút
JR Echigo Line Niigata đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2016 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
14 210,000 yen (0 yen) 420,000 yen / 210,000 yen / - / - 2SLDK / 83.71㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サーパス新潟駅前レジデンス

Địa chỉ Niigata Niigata-shi Chuo-ku
Giao thông JR Shinetsu Line Niigata đi bộ 5 phút
JR Echigo Line Niigata đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2016 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 148,000 yen (20,000 yen) 148,000 yen / 74,000 yen / - / - 3SLDK / 83.71㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション新潟古町

Địa chỉ Niigata Niigata-shi Chuo-ku
Giao thông JR Shinetsu Line Niigata đi bộ 29 phút
JR Echigo Line Niigata Bus 15 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1992 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 36,000 yen (0 yen) 36,000 yen / - / - / - 1K / 23.49㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống