Ako Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 6
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể フォブール藤田Ⅰ 101

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Naka-ku Tsuchida
Giao thông Sanyo Main Line Higashiokayama 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3DK(+S) / 57.75㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ツインパレスK 309

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Naka-ku Hama
Giao thông Sanyo Main Line Nishigawara 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 75,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3DK(+S) / 62.06㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ツインパレスK 107

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Naka-ku Hama
Giao thông Sanyo Main Line Nishigawara 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 67,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 66.34㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション岡山弓之町 0303

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Kita-ku Yuminocho
Giao thông Sanyo Main Line Okayama 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 76,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 58.10㎡ -

Thông tin

tập thể フォブールジュネスⅡ 305

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Higashi-ku Shijikai
Giao thông Sanyo Main Line Higashiokayama 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 55,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 61.27㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォブール藤田Ⅱ 205

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Naka-ku Tsuchida
Giao thông Sanyo Main Line Higashiokayama 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (3,000 yen) - / 1.2 tháng / - / - 2LDK(+S) / 52.17㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống