Ako Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 7
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể フォブール藤田Ⅱ

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Naka-ku
Giao thông Sanyo Main Line Higashiokayama 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (3,000 yen) - / 45,000 yen / - / - 2LDK / 52.17㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォブールジュネス

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Higashi-ku
Giao thông Sanyo Main Line Higashiokayama 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2000 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (3,000 yen) - / 50,000 yen / - / - 2LDK / 58.74㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォブール藤田Ⅱ

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Naka-ku
Giao thông Sanyo Main Line Higashiokayama 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (3,000 yen) - / 44,000 yen / - / - 2LDK / 52.17㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ツインパレスK

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Naka-ku
Giao thông Sanyo Main Line Nishigawara 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1995 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 75,000 yen (5,000 yen) 75,000 yen / 75,000 yen / - / - 3DK / 62.06㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ツインパレスK

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Naka-ku
Giao thông Sanyo Main Line Nishigawara 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1995 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 67,000 yen (5,000 yen) 67,000 yen / 67,000 yen / - / - 3LDK / 66.34㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション豊成

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Minami-ku
Giao thông Sanyo Main Line Okayama Bus 21 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1991 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (0 yen) 195,000 yen / 65,000 yen / - / - 2layout_type_35 / 63.49㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション岡山弓之町

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Kita-ku
Giao thông Sanyo Main Line Okayama 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1989 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 74,000 yen (0 yen) 74,000 yen / 74,000 yen / - / - 2LDK / 58.10㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống