JR Uno Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 7
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể フォブールペガサス 203

Địa chỉ Okayama Tamano-shi Tai
Giao thông JR Uno Line Bizentai 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2000 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 37,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 25.47㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォブールペガサス 105

Địa chỉ Okayama Tamano-shi Tai
Giao thông JR Uno Line Bizentai 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2000 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 37,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 25.47㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォブールルネサンス 205

Địa chỉ Okayama Tamano-shi Tai
Giao thông JR Uno Line Bizentai 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 37,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 25.05㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フィネス下中野 101

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Kita-ku
Giao thông JR Uno Line Omoto 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (6,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 43.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フィネス下中野 203

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Kita-ku
Giao thông JR Uno Line Omoto 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 61,000 yen (6,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 43.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サーパス福富 0805

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Minami-ku Fukutomi Naka
Giao thông JR Uno Line Bizennishiichi 徒歩 43 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 80,300 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 4K hoặc hơn / 75.95㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション岡山弓之町 0303

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Kita-ku Yuminocho
Giao thông Sanyo Main Line Okayama 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 76,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 58.10㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống