JR Uno Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 12
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

テナント(店舗・事務所) 成通・ハリービル(4階)

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Kita-ku
Giao thông Sanyo Main Line Okayama đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2013 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 1,191,700 yen (0 yen) 10,832,900 yen / - / - / - - / 269.27㎡ -

Thông tin

chung cư サーパス福富公園

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Minami-ku
Giao thông JR Uno Line Bizennishiichi đi bộ 45 phút
Năm xây dựng 2003 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 96,000 yen (0 yen) 288,000 yen / 96,000 yen / - / - 3LDK / 75.31㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サーパス上中野

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Kita-ku
Giao thông JR Uno Line Omoto Bus 4 phút đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1996 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 120,000 yen (0 yen) 120,000 yen / 120,000 yen / - / - 3LDK / 74.15㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プレミール97

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Kita-ku
Giao thông JR Kibi Line Bizenmikado đi bộ 15 phút
JR Kibi Line Daianji đi bộ 26 phút
- Okayama đi bộ 29 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 34,000 yen (3,000 yen) - / - / 20,000 yen / - 1R / 26.96㎡ -

Thông tin

chung cư クレアンジュISIMA203

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Kita-ku
Giao thông - Okayama đi bộ 21 phút
JR Kibi Line Bizenmikado đi bộ 17 phút
JR Tsuyama Line Hokaiin đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 27,000 yen (2,000 yen) - / - / 24,000 yen / - 1K / 17.01㎡ -

Thông tin

tập thể プラジール伊島102/201

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Kita-ku
Giao thông - Okayama đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 1989 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (2,000 yen) - / - / 25,000 yen / - 1K / 19.00㎡ -

Thông tin

tập thể コーポうきた201/203

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Kita-ku
Giao thông Sanyo Main Line Okayama đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (0 yen) - / - / 25,000 yen / - 1K / 19.00㎡ -

Thông tin

chung cư クラフト津島 107

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Kita-ku
Giao thông - Okayama đi bộ 26 phút
JR Tsuyama Line Hokaiin đi bộ 26 phút
JR Kibi Line Bizenmikado đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (3,000 yen) - / - / 25,000 yen / - 1K / 21.70㎡ -

Thông tin

tập thể レジデンスジュネス201/206/103/202

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Kita-ku
Giao thông - Okayama đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1989 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 41,000 yen (2,000 yen) - / - / 33,328 yen / - 1K / 24.00㎡ -

Thông tin

tập thể レジデンスジュネス 201

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Kita-ku
Giao thông - Okayama đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 41,000 yen (2,000 yen) - / - / 33,328 yen / - 1K / 24.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể パレス奥田

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Kita-ku
Giao thông JR Uno Line Omoto đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1990 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 23,000 yen (2,000 yen) - / - / 20,688 yen / - 1K / 18.63㎡ -

Thông tin

chung cư プレール京橋南町201

Địa chỉ Okayama Okayama-shi Kita-ku
Giao thông - Okayama đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 1984 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 27,000 yen (3,000 yen) - / - / 26,128 yen / - 1K / 24.63㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống