Mizushima Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 5
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể フォブールソレイユ 101

Địa chỉ Okayama Kurashiki-shi Mizushima Aioicho
Giao thông Mizushima Line Yayoi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 52.99㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォブールソレイユ 202

Địa chỉ Okayama Kurashiki-shi Mizushima Aioicho
Giao thông Mizushima Line Yayoi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 52.99㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォブールソレイユ 203

Địa chỉ Okayama Kurashiki-shi Mizushima Aioicho
Giao thông Mizushima Line Yayoi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 52.99㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォブールソレイユ 102

Địa chỉ Okayama Kurashiki-shi Mizushima Aioicho
Giao thông Mizushima Line Yayoi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 52.99㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォブールつらじまⅠ 202

Địa chỉ Okayama Kurashiki-shi Tsurajimacho Tsurajima
Giao thông Mizushima Line Fukui 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (2,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 59.62㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống