Daitoshi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 30
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư アーバンネストヨシダ 205

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1995 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư エステート野崎 602

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 10 phút
Katamachi Line Suminodo đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 64,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 43.74㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エステート野崎 502

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 10 phút
Katamachi Line Suminodo đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 63,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 43.74㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư メゾンパティオⅡ 508

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Suminodo đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 53,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 25.50㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンパティオⅡ 703

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Suminodo đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 54,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 25.50㎡ -

Thông tin

chung cư パルティール田中 507

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Suminodo đi bộ 15 phút
Katamachi Line Nozaki đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 72,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 65.22㎡ -

Thông tin

chung cư ドムス柿木II

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Suminodo Bus 12 phút đi bộ 44 phút
Katamachi Line Shijonawate Bus 12 phút đi bộ 44 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (4,500 yen) - / 50,000 yen / - / - 1K / 24.18㎡ -

Thông tin

tập thể 灰塚パークサイドビレッジ 103号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Suminodo đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1992 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (2,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 52.67㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グリーンアベニュー壱番館 502号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1997 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 61,000 yen (9,500 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 67.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グリーンアベニュー壱番館 201号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1997 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (9,500 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 67.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể Siesta 106号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Shijonawate đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (4,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 28.74㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể パナハイツなかがわ 202号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1992 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 46.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンガーデン幸Ⅱ B 102号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Suminodo đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 55.57㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グリーンアベニュー壱番館 303号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1997 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 62,000 yen (9,500 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 67.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ザ ハウス オブ マダムジュエル B2棟 1F号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2004 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (5,000 yen) - / 0.5 tháng / - / - 2DK / 40.00㎡ -

Thông tin

tập thể ザ ハウス オブ マダムジュエル A2棟 1F号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2004 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (5,000 yen) - / 0.5 tháng / - / - 2DK / 40.00㎡ -

Thông tin

tập thể ザ ハウス オブ マダムジュエル C1棟 1F号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2004 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (5,000 yen) - / 0.5 tháng / - / - 2DK / 40.00㎡ -

Thông tin

tập thể ザ ハウス オブ マダムジュエル C2棟 2F号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2004 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 43,000 yen (5,000 yen) - / 0.5 tháng / - / - 2DK / 40.00㎡ -

Thông tin

tập thể ザ ハウス オブ マダムジュエル B2棟 2F号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2004 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 43,000 yen (5,000 yen) - / 0.5 tháng / - / - 2DK / 40.00㎡ -

Thông tin

tập thể サザンコート 105号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 8 phút
Katamachi Line Shijonawate đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1996 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 51.37㎡ -

Thông tin

tập thể サザンコート 201号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 8 phút
Katamachi Line Shijonawate đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1996 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 51.37㎡ -

Thông tin

tập thể サンビレッジ明美の里 D 201号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Shijonawate đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1994 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (2,000 yen) - / 60,000 yen / - / - 2LDK / 46.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アンプルール フェール パルフェ 303

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2012 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 52,000 yen (3,000 yen) - / 52,000 yen / - / - 1K / 30.43㎡ -

Thông tin

chung cư ドムス柿木? 201号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Suminodo Bus 12 phút đi bộ 44 phút
Katamachi Line Shijonawate Bus 12 phút đi bộ 44 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 37,000 yen (4,500 yen) - / 50,000 yen / - / - 1K / 21.50㎡ -

Thông tin

chung cư フレンドシップα 402号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2000 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 42,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / 70,000 yen / - / - 1K / 22.68㎡ -

Thông tin

chung cư エスペランサ野崎 103号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 24.00㎡ -

Thông tin

chung cư エポカ 105号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (5,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 27.36㎡ -

Thông tin

chung cư エポカ 303号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 46,000 yen (5,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 27.36㎡ -

Thông tin

chung cư エポカ 306号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 46,000 yen (5,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 27.36㎡ -

Thông tin

chung cư エスペランサ野崎 112号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 24.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Daitoshi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống