Daitoshi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 32
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư アーバンネストヨシダ 202

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1995 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư エステート野崎 203

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 10 phút
Katamachi Line Suminodo đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 46.77㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エステート野崎 402

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 10 phút
Katamachi Line Suminodo đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 62,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 43.74㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エステート野崎 507

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 10 phút
Katamachi Line Suminodo đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 64,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 45.36㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エステート野崎 607

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 10 phút
Katamachi Line Suminodo đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 65,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 45.36㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エステート野崎 407

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 10 phút
Katamachi Line Suminodo đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 63,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 45.36㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ドムス柿木II

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Suminodo Bus 12 phút đi bộ 44 phút
Katamachi Line Shijonawate Bus 12 phút đi bộ 44 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 38,000 yen (4,500 yen) - / 50,000 yen / - / - 1K / 24.18㎡ -

Thông tin

chung cư フレンドシップα

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2000 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 42,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / 70,000 yen / - / - 1K / 22.68㎡ -

Thông tin

chung cư エポカ

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 46,000 yen (5,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 27.36㎡ -

Thông tin

chung cư ドムス柿木I

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 37,000 yen (4,500 yen) - / 50,000 yen / - / - 1K / 21.50㎡ -

Thông tin

chung cư エスペランサ野崎

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 24.00㎡ -

Thông tin

chung cư ローレンスハイム 3B

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1987 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 24,500 yen (5,500 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

tập thể ワンダーライフ 202号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Konoikeshinden đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 38,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 23.18㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 福寿山マンション 405号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1973 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 37,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2DK / 34.65㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 福寿山マンション 303号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1973 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 37,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2DK / 34.65㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 福寿山マンション 201号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1973 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 37,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2DK / 40.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サウス柿木 206号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 30 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 33,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.46㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サウス柿木 201号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 30 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 33,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.46㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 竹マンション 201号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1984 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 55.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 竹マンション 103号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1984 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3DK / 55.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ザ ハウス オブ マダムジュエル C2棟 1F号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2004 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (5,000 yen) - / 0.5 tháng / - / - 2DK / 40.00㎡ -

Thông tin

tập thể ザ ハウス オブ マダムジュエル A2棟 2F号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2004 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 43,000 yen (5,000 yen) - / 0.5 tháng / - / - 2DK / 40.00㎡ -

Thông tin

chung cư グリーンアベニュー壱番館 404号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1997 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 59,000 yen (9,500 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 67.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グリーンアベニュー壱番館 602号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1997 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 63,000 yen (9,500 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 67.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アムール 諸福A 105

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Konoikeshinden đi bộ 7 phút
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Kadoma-minami đi bộ 27 phút
Kintetsu Keihanna Line Aramoto đi bộ 41 phút
Năm xây dựng 2011 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) - / 52,000 yen / - / - 1K / 29.81㎡ -

Thông tin

chung cư ドムス柿木? 201号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Suminodo Bus 12 phút đi bộ 44 phút
Katamachi Line Shijonawate Bus 12 phút đi bộ 44 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 37,000 yen (4,500 yen) - / 50,000 yen / - / - 1K / 21.50㎡ -

Thông tin

chung cư フレンドシップα 402号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2000 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 42,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / 70,000 yen / - / - 1K / 22.68㎡ -

Thông tin

chung cư エスペランサ野崎 103号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 24.00㎡ -

Thông tin

chung cư エポカ 105号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (5,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 27.36㎡ -

Thông tin

chung cư エポカ 303号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 46,000 yen (5,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 27.36㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Daitoshi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống