Daitoshi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 20
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ドムス柿木? 201号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Suminodo Bus 12 phút 徒歩 44 phút
Katamachi Line Shijonawate Bus 12 phút 徒歩 44 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 37,000 yen (4,500 yen) - / 50,000 yen / - / - 1K / 21.50㎡ -

Thông tin

chung cư エポカ 105号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (5,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 27.36㎡ -

Thông tin

chung cư フレンドシップα 402号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2000 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 42,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / 70,000 yen / - / - 1K / 22.68㎡ -

Thông tin

chung cư エポカ 307号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 46,000 yen (5,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 27.36㎡ -

Thông tin

tập thể サンガーデン幸Ⅱ C 101号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Suminodo 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2006 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 71,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 55.57㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サクラメゾン 105号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2014 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 66,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 40.85㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サクラメゾン 102号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2014 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 40.85㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グリーンアベニュー壱番館 306号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1997 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (9,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 67.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グリーンアベニュー壱番館 203号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1997 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (9,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 67.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể Siesta 105号室

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Shijonawate 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (4,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 28.74㎡ -

Thông tin

chung cư アーバンネストヨシダ 106

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1995 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 29,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư アーバンネストヨシダ 205

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1995 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư エステート野崎 207

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki 徒歩 10 phút
Katamachi Line Suminodo 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 45.36㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エステート野崎 203

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki 徒歩 10 phút
Katamachi Line Suminodo 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 46.77㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エステート野崎 403

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki 徒歩 10 phút
Katamachi Line Suminodo 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 60,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 46.77㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư メゾンパティオⅡ 507

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Suminodo 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 53,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 25.50㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンパティオⅡ 203

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Suminodo 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 25.50㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンパティオⅡ 402

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Suminodo 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 52,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 25.50㎡ -

Thông tin

chung cư パルティール田中 506

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Suminodo 徒歩 15 phút
Katamachi Line Nozaki 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 71,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 65.42㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール パルフェ 302

Địa chỉ Osaka Daitoshi
Giao thông Katamachi Line Nozaki 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2012 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 51,000 yen (0 yen) - / 51,000 yen / - / - 1K / 30.43㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Daitoshi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống