Higashi-osakashi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 154
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ルーチェ長田 503

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Katamachi Line Tokuan đi bộ 7 phút
Chūō Line (Osaka) Nagata đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1988 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 56,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2DK / 40.00㎡ -

Thông tin

chung cư ロイヤルハイツ八戸ノ里 505

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Nara Line Yaenosato đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1979 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 38,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 31.00㎡ -

Thông tin

chung cư ナンソーハイツ 204

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Shin-Ishikiri đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1989 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.00㎡ -

Thông tin

chung cư ジオ・グランデ高井田 707

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Osaka Higashi Line Takaidachuo đi bộ 1 phút
Chūō Line (Osaka) Takaida đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 42,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 22.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フォルス新町Ⅱ 306

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Nara Line Higashi-Hanazono đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 40,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.18㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フォルス新町Ⅱ 402

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Nara Line Higashi-Hanazono đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 41,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.18㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フォルス新町Ⅱ 206

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Nara Line Higashi-Hanazono đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.18㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フォルス新町Ⅱ 205

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Nara Line Higashi-Hanazono đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.18㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フォルス新町Ⅱ 404

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Nara Line Higashi-Hanazono đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 41,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.18㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ブランチ613 104

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Katamachi Line Konoikeshinden đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 2001 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (7,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 40.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ブランチ613 210

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Katamachi Line Konoikeshinden đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 2001 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (7,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 40.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ブランチ613 204

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Katamachi Line Konoikeshinden đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 2001 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (7,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 40.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư メゾンイサム 305

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Sennichimae Line Shinfukae đi bộ 4 phút
Kintetsu Nara Line Fuse đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1989 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 69,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2DK / 49.72㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 友井グレイス 407

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Mito đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1994 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 74,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2DK / 49.95㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 友井グレイス 304

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Mito đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1994 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 74,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 49.95㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 友井グレイス 204

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Mito đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1994 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 73,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 49.95㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 友井グレイス 707

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Mito đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1994 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 76,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 53.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 友井グレイス 702

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Mito đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1994 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 77,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 51.42㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パラドール永和 703

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Shuntokumichi đi bộ 3 phút
Osaka Higashi Line JR Shuntokumichi đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1994 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 90,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 3DK / 57.82㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 友井グレイス 203

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Mito đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1994 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 72,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3DK / 53.63㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ジオ・グランデ高井田 901

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Osaka Higashi Line Takaidachuo đi bộ 1 phút
Chūō Line (Osaka) Takaida đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 210,000 yen (10,000 yen) - / 2 tháng / - / - 3LDK / 124.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 友井グレイス 1105

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Mito đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1994 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 77,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 53.71㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 友井グレイス 905

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Mito đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1994 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 76,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 53.71㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 友井グレイス 1003

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Mito đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1994 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 76,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 53.71㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư セントラルハイツ 904

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Yoshida đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1988 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 66,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 60.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư CITY SPIRE布施(ラグゼ布施) 805

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Nara Line Fuse đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2012 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 53,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.33㎡ -

Thông tin

chung cư イマザキマンション エヌ・ワン 1105

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Chūō Line (Osaka) Nagata đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 37,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 18.01㎡ -

Thông tin

chung cư イマザキマンション エヌ・ワン 713

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Chūō Line (Osaka) Nagata đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 36,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 18.01㎡ -

Thông tin

chung cư イマザキマンション エヌ・ワン 912

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Chūō Line (Osaka) Nagata đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 37,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 18.01㎡ -

Thông tin

chung cư フォルス新町Ⅰ 403

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Nara Line Higashi-Hanazono đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 41,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.18㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Higashi-osakashi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống