Izumishi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 7
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư オンディーヌ 101

Địa chỉ Osaka Izumishi
Giao thông Senboku Rapid Railway Izumi-Chuo đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 27,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォーチュン和泉 102号室

Địa chỉ Osaka Izumishi
Giao thông Hanwa Line Kita-Shinoda đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2017 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (3,000 yen) - / 80,000 yen / - / - 1LDK / 48.53㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンシャインハイツ B 102号室

Địa chỉ Osaka Izumishi
Giao thông Senboku Rapid Railway Komyoike đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1993 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 60.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンシャインハイツ A 102号室

Địa chỉ Osaka Izumishi
Giao thông Senboku Rapid Railway Komyoike đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1993 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 60.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể イヅミハイツ 103号室

Địa chỉ Osaka Izumishi
Giao thông Hanwa Line Izumi-Fuchu đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1984 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 3DK / 51.79㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アンプルールフェールフォルス 206

Địa chỉ Osaka Izumishi
Giao thông Senboku Rapid Railway Izumi-Chuo đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2005 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (4,500 yen) - / 48,000 yen / - / - 1K / 29.81㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール 光明池 203

Địa chỉ Osaka Izumishi
Giao thông Senboku Rapid Railway Komyoike đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2006 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 29.81㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Izumishi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống