Izumishi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 9
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アンプルール 光明池 101

Địa chỉ Osaka Izumishi
Giao thông Senboku Rapid Railway Komyoike đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2006 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 29.81㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール 光明池 201

Địa chỉ Osaka Izumishi
Giao thông Senboku Rapid Railway Komyoike đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2006 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (3,000 yen) - / 50,000 yen / - / - 1R / 29.81㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール 光明池 103

Địa chỉ Osaka Izumishi
Giao thông Senboku Rapid Railway Komyoike đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2006 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 29.81㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール 光明池 102

Địa chỉ Osaka Izumishi
Giao thông Senboku Rapid Railway Komyoike đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2006 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 29.81㎡ -

Thông tin

tập thể イヅミハイツ 202号室

Địa chỉ Osaka Izumishi
Giao thông Hanwa Line Izumi-Fuchu đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1984 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3DK / 51.79㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンシティ和泉 201号室

Địa chỉ Osaka Izumishi
Giao thông Hanwa Line Izumi-Fuchu đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1993 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (6,500 yen) - / 50,000 yen / - / - 1R / 28.57㎡ -

Thông tin

tập thể サンシティ和泉 406号室

Địa chỉ Osaka Izumishi
Giao thông Hanwa Line Izumi-Fuchu đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1993 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 39,000 yen (6,500 yen) - / 50,000 yen / - / - 1R / 26.32㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルールフェールフォルス 103

Địa chỉ Osaka Izumishi
Giao thông Senboku Rapid Railway Izumi-Chuo đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2005 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (4,500 yen) - / 45,000 yen / - / - 1K / 29.81㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルールフェールフォルス 201

Địa chỉ Osaka Izumishi
Giao thông Senboku Rapid Railway Izumi-Chuo đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2005 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (4,500 yen) - / 47,000 yen / - / - 1K / 29.81㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Izumishi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống