Kadomashi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 6
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể メープル 101号室

Địa chỉ Osaka Kadomashi
Giao thông Keihan Main Line Furukawabashi đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2010 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (4,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 2DK / 46.37㎡ -

Thông tin

tập thể アムール CUORE 202

Địa chỉ Osaka Kadomashi
Giao thông Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Kadoma-minami đi bộ 13 phút
Keihan Main Line Furukawabashi Bus 11 phút đi bộ 7 phút
Katamachi Line Konoikeshinden đi bộ 41 phút
Năm xây dựng 2009 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (4,500 yen) - / - / - / - 1K / 31.47㎡ -

Thông tin

tập thể アムール CUORE 201

Địa chỉ Osaka Kadomashi
Giao thông Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Kadoma-minami đi bộ 13 phút
Keihan Main Line Furukawabashi Bus 11 phút đi bộ 7 phút
Katamachi Line Konoikeshinden đi bộ 41 phút
Năm xây dựng 2009 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (4,500 yen) - / - / - / - 1K / 31.47㎡ -

Thông tin

tập thể アネックス北巣本 202号室

Địa chỉ Osaka Kadomashi
Giao thông Keihan Main Line Kayashima đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1996 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 31,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.46㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アムール Luster 201

Địa chỉ Osaka Kadomashi
Giao thông Keihan Main Line Kayashima đi bộ 20 phút
Keihan Main Line Owada đi bộ 21 phút
Katamachi Line Shijonawate đi bộ 36 phút
Năm xây dựng 2012 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (3,000 yen) - / 62,000 yen / - / - 1LDK / 51.75㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Luster 107

Địa chỉ Osaka Kadomashi
Giao thông Keihan Main Line Kayashima đi bộ 20 phút
Keihan Main Line Owada đi bộ 21 phút
Katamachi Line Shijonawate đi bộ 36 phút
Năm xây dựng 2012 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (3,000 yen) - / 60,000 yen / - / - 1LDK / 40.16㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Kadomashi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống