Osakashi Fukushima-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 8
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư アンヘルム野田 601

Địa chỉ Osaka Osakashi Fukushima-ku
Giao thông Osaka Loop Line Noda đi bộ 5 phút
Sennichimae Line Nodahanshin đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 37,000 yen (7,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.85㎡ -

Thông tin

chung cư アンヘルム野田 810

Địa chỉ Osaka Osakashi Fukushima-ku
Giao thông Osaka Loop Line Noda đi bộ 5 phút
Sennichimae Line Nodahanshin đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 37,000 yen (7,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.85㎡ -

Thông tin

chung cư ロベリア弐番館 903

Địa chỉ Osaka Osakashi Fukushima-ku
Giao thông Osaka Loop Line Noda đi bộ 7 phút
Sennichimae Line Tamagawa đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1990 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 96,000 yen (10,000 yen) - / 2 tháng / - / - 1LDK / 43.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ロベリア弐番館 402

Địa chỉ Osaka Osakashi Fukushima-ku
Giao thông Osaka Loop Line Noda đi bộ 7 phút
Sennichimae Line Tamagawa đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1990 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 94,000 yen (10,000 yen) - / 2 tháng / - / - 2DK / 43.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ロベリア弐番館 701

Địa chỉ Osaka Osakashi Fukushima-ku
Giao thông Osaka Loop Line Noda đi bộ 7 phút
Sennichimae Line Tamagawa đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1990 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 109,000 yen (10,000 yen) - / 2 tháng / - / - 2layout_type_35 / 60.91㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ロベリア弐番館 504

Địa chỉ Osaka Osakashi Fukushima-ku
Giao thông Osaka Loop Line Noda đi bộ 7 phút
Sennichimae Line Tamagawa đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1990 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 108,000 yen (10,000 yen) - / 2 tháng / - / - 2LDK / 60.91㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ロベリア弐番館 1104

Địa chỉ Osaka Osakashi Fukushima-ku
Giao thông Osaka Loop Line Noda đi bộ 7 phút
Sennichimae Line Tamagawa đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1990 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 110,000 yen (10,000 yen) - / 2 tháng / - / - 2LDK / 60.91㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể パル福島 202号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Fukushima-ku
Giao thông Tozai Line Shin-Fukushima đi bộ 2 phút
Hanshin Main Line Fukushima đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 73,000 yen (3,000 yen) - / 90,000 yen / - / - 1K / 35.46㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Osakashi Fukushima-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống