Osakashi Hirano-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 35
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể フォーリオ Ⅱ 101号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku
Giao thông Tanimachi Line Kireuriwari 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2004 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.68㎡ -

Thông tin

tập thể ファミール・シャトル 103号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku
Giao thông Tanimachi Line Kireuriwari 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2004 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.67㎡ -

Thông tin

tập thể ジュヌ・エスプワール 107号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku
Giao thông Tanimachi Line Kireuriwari 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2004 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 1K / 25.91㎡ -

Thông tin

tập thể ファミール・シャトル 202号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku
Giao thông Tanimachi Line Kireuriwari 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2004 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.67㎡ -

Thông tin

tập thể ジュヌ・エスプワール 102号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku
Giao thông Tanimachi Line Kireuriwari 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2004 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 1K / 25.91㎡ -

Thông tin

tập thể Clair espoir 202号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku
Giao thông Tanimachi Line Kireuriwari 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2011 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1DK / 32.75㎡ -

Thông tin

tập thể adonis court partⅡ 205号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku
Giao thông Tanimachi Line Hirano 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2019 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 75,000 yen (4,500 yen) - / - / - / - 1LDK / 41.54㎡ -

Thông tin

tập thể adonis court partⅡ 105号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku
Giao thông Tanimachi Line Hirano 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2019 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 73,000 yen (4,500 yen) - / - / - / - 1LDK / 41.54㎡ -

Thông tin

tập thể adonis court partⅡ 302号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku
Giao thông Tanimachi Line Hirano 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2019 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 76,000 yen (4,500 yen) - / - / - / - 1LDK / 40.02㎡ -

Thông tin

tập thể adonis court partⅡ 102号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku
Giao thông Tanimachi Line Hirano 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2019 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 73,000 yen (4,500 yen) - / - / - / - 1LDK / 40.02㎡ -

Thông tin

tập thể adonis court partⅡ 103号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku
Giao thông Tanimachi Line Hirano 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2019 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 73,000 yen (4,500 yen) - / - / - / - 1LDK / 40.38㎡ -

Thông tin

tập thể adonis court partⅡ 303号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku
Giao thông Tanimachi Line Hirano 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2019 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 76,000 yen (4,500 yen) - / - / - / - 1LDK / 40.38㎡ -

Thông tin

tập thể adonis court partⅡ 203号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku
Giao thông Tanimachi Line Hirano 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2019 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 74,000 yen (4,500 yen) - / - / - / - 1LDK / 40.38㎡ -

Thông tin

tập thể adonis court partⅡ 202号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku
Giao thông Tanimachi Line Hirano 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2019 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 74,000 yen (4,500 yen) - / - / - / - 1LDK / 40.02㎡ -

Thông tin

tập thể adonis court partⅡ 201号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku
Giao thông Tanimachi Line Hirano 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2019 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 75,000 yen (4,500 yen) - / - / - / - 1LDK / 40.82㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルールフェール 六反 206

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Nagayoshi rokutan
Giao thông Tanimachi Line Nagahara 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2014 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 42.23㎡ -

Thông tin

tập thể adonis court partⅡ 101号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Hiranominami
Giao thông Nosé Railway Myoken Line Hirano 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 67,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 34.34㎡ -

Thông tin

tập thể adonis court partⅡ 201号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Hiranominami
Giao thông Nosé Railway Myoken Line Hirano 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 75,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 40.82㎡ -

Thông tin

tập thể adonis court partⅡ 105号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Hiranominami
Giao thông Nosé Railway Myoken Line Hirano 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 73,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 41.54㎡ -

Thông tin

tập thể adonis court partⅡ 203号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Hiranominami
Giao thông Nosé Railway Myoken Line Hirano 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 74,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 40.38㎡ -

Thông tin

tập thể adonis court partⅡ 303号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Hiranominami
Giao thông Nosé Railway Myoken Line Hirano 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 76,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 40.38㎡ -

Thông tin

tập thể adonis court partⅡ 202号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Hiranominami
Giao thông Nosé Railway Myoken Line Hirano 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 74,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 40.02㎡ -

Thông tin

tập thể adonis court partⅡ 302号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Hiranominami
Giao thông Nosé Railway Myoken Line Hirano 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 76,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 40.02㎡ -

Thông tin

tập thể adonis court partⅡ 102号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Hiranominami
Giao thông Nosé Railway Myoken Line Hirano 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 73,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 40.02㎡ -

Thông tin

tập thể adonis court partⅡ 103号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Hiranominami
Giao thông Nosé Railway Myoken Line Hirano 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 73,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 40.38㎡ -

Thông tin

tập thể Blanc fleur(ブランフルール)B 102号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Kamikita
Giao thông Sennichimae Line Minamitatsumi 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.67㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ジュヌ・エスプワール 102号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Uriwari
Giao thông Tanimachi Line Kireuriwari 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 1K / 25.91㎡ -

Thông tin

tập thể ジュヌ・エスプワール 107号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Uriwari
Giao thông Tanimachi Line Kireuriwari 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 1K / 25.91㎡ -

Thông tin

tập thể ファミール・シャトル 202号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Kire
Giao thông Tanimachi Line Kireuriwari 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.67㎡ -

Thông tin

tập thể adonis court partⅡ 301号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Hiranominami
Giao thông Nosé Railway Myoken Line Hirano 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 78,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 40.82㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Osakashi Hirano-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống