Osakashi Minato-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 12
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư 是空 弁天 501

Địa chỉ Osaka Osakashi Minato-ku
Giao thông Osaka Loop Line Bentencho đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2006 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 60,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1R / 26.19㎡ -

Thông tin

chung cư 是空 弁天 302

Địa chỉ Osaka Osakashi Minato-ku
Giao thông Osaka Loop Line Bentencho đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2006 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 57,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1R / 26.19㎡ -

Thông tin

chung cư 是空 弁天 306

Địa chỉ Osaka Osakashi Minato-ku
Giao thông Osaka Loop Line Bentencho đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2006 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1R / 28.01㎡ -

Thông tin

chung cư 是空 弁天 406

Địa chỉ Osaka Osakashi Minato-ku
Giao thông Osaka Loop Line Bentencho đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2006 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 61,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1R / 28.01㎡ -

Thông tin

chung cư 是空 弁天 101

Địa chỉ Osaka Osakashi Minato-ku
Giao thông Osaka Loop Line Bentencho đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2006 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 93,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1DK / 36.00㎡ -

Thông tin

chung cư グレース大阪港 304

Địa chỉ Osaka Osakashi Minato-ku
Giao thông Chūō Line (Osaka) Osakako đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 71,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 43.83㎡ -

Thông tin

chung cư グレース大阪港 301

Địa chỉ Osaka Osakashi Minato-ku
Giao thông Chūō Line (Osaka) Osakako đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 66,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 40.29㎡ -

Thông tin

chung cư グレース大阪港 703

Địa chỉ Osaka Osakashi Minato-ku
Giao thông Chūō Line (Osaka) Osakako đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 72,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 43.83㎡ -

Thông tin

chung cư 葵コーポ 501号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Minato-ku
Giao thông Chūō Line (Osaka) Osakako đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1972 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 43,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2DK / 38.90㎡ -

Thông tin

chung cư 葵コーポ 202号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Minato-ku
Giao thông Chūō Line (Osaka) Osakako đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1972 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 43,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2DK / 28.10㎡ -

Thông tin

chung cư ビンテージ21 301

Địa chỉ Osaka Osakashi Minato-ku Benten
Giao thông Osaka Loop Line Bentencho đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 32,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.50㎡ -

Thông tin

chung cư ビンテージ21 401

Địa chỉ Osaka Osakashi Minato-ku Benten
Giao thông Osaka Loop Line Bentencho đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 32,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.50㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Osakashi Minato-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống