Osakashi Minato-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 10
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ポートヴィラ弁天 901

Địa chỉ Osaka Osakashi Minato-ku
Giao thông Osaka Loop Line Bentencho 徒歩 3 phút
Chūō Line (Osaka) Bentencho 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1983 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 76,000 yen (8,000 yen) - / 150,000 yen / - / - 1LDK / 45.00㎡ -

Thông tin

chung cư ポートヴィラ弁天 801

Địa chỉ Osaka Osakashi Minato-ku
Giao thông Osaka Loop Line Bentencho 徒歩 3 phút
Chūō Line (Osaka) Bentencho 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1983 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 100,000 yen (8,000 yen) - / 150,000 yen / - / - 2LDK / 66.40㎡ -

Thông tin

chung cư グレース大阪港 402

Địa chỉ Osaka Osakashi Minato-ku
Giao thông Chūō Line (Osaka) Osakako 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 67,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 39.63㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グレース大阪港 303

Địa chỉ Osaka Osakashi Minato-ku
Giao thông Chūō Line (Osaka) Osakako 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 68,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 43.83㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 是空 弁天 505

Địa chỉ Osaka Osakashi Minato-ku
Giao thông Osaka Loop Line Bentencho 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2006 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 59,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 26.19㎡ -

Thông tin

chung cư 是空 弁天 307

Địa chỉ Osaka Osakashi Minato-ku
Giao thông Osaka Loop Line Bentencho 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2006 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 63,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 30.19㎡ -

Thông tin

chung cư 是空 弁天 304

Địa chỉ Osaka Osakashi Minato-ku
Giao thông Osaka Loop Line Bentencho 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2006 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 57,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 26.19㎡ -

Thông tin

chung cư 是空 弁天 305

Địa chỉ Osaka Osakashi Minato-ku
Giao thông Osaka Loop Line Bentencho 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2006 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 57,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 26.19㎡ -

Thông tin

chung cư ビンテージ21 401

Địa chỉ Osaka Osakashi Minato-ku Benten
Giao thông Osaka Loop Line Bentencho 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 32,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.50㎡ -

Thông tin

chung cư ビンテージ21 301

Địa chỉ Osaka Osakashi Minato-ku Benten
Giao thông Osaka Loop Line Bentencho 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 32,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.50㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Osakashi Minato-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống