Osakashi Suminoe-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 12
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư Quest M 305号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Suminoe-ku
Giao thông Nankai Line Kohama 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 47,500 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 21.27㎡ -

Thông tin

chung cư Quest M 101号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Suminoe-ku
Giao thông Nankai Line Kohama 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 23.42㎡ -

Thông tin

nhà chung dãy 北島貸家 101号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Suminoe-ku
Giao thông Nankai Line Suminoe 徒歩 13 phút
Hankai Tramway Hankai Line Abikomichi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1960 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (0 yen) - / 1 tháng / - / - 3DK / 38.77㎡ -

Thông tin

chung cư 住之江フタバビル 1001

Địa chỉ Osaka Osakashi Suminoe-ku
Giao thông Yotsubashi Line Suminoekoen 徒歩 10 phút
Yotsubashi Line Kitakagaya 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1990 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 86,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 58.11㎡ -

Thông tin

chung cư パークハイム南加賀屋 302

Địa chỉ Osaka Osakashi Suminoe-ku
Giao thông Yotsubashi Line Suminoekoen 徒歩 2 phút
Nankō Port Town Line Suminoekoen 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1994 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 83,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 64.26㎡ -

Thông tin

chung cư ファーロ新北島 501

Địa chỉ Osaka Osakashi Suminoe-ku
Giao thông Yotsubashi Line Suminoekoen 徒歩 10 phút
Nankō Port Town Line Suminoekoen 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 90,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 67.00㎡ -

Thông tin

chung cư ファーロ新北島 107

Địa chỉ Osaka Osakashi Suminoe-ku
Giao thông Yotsubashi Line Suminoekoen 徒歩 10 phút
Nankō Port Town Line Suminoekoen 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 85,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 65.50㎡ -

Thông tin

chung cư 住之江フタバビル 202

Địa chỉ Osaka Osakashi Suminoe-ku
Giao thông Yotsubashi Line Suminoekoen 徒歩 10 phút
Yotsubashi Line Kitakagaya 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1990 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 80,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 55.00㎡ -

Thông tin

chung cư 住之江フタバビル 304

Địa chỉ Osaka Osakashi Suminoe-ku
Giao thông Yotsubashi Line Suminoekoen 徒歩 10 phút
Yotsubashi Line Kitakagaya 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1990 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 82,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 62.08㎡ -

Thông tin

chung cư ファーロ新北島 905

Địa chỉ Osaka Osakashi Suminoe-ku
Giao thông Yotsubashi Line Suminoekoen 徒歩 10 phút
Nankō Port Town Line Suminoekoen 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 82,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 59.71㎡ -

Thông tin

chung cư ファーロ新北島 407

Địa chỉ Osaka Osakashi Suminoe-ku
Giao thông Yotsubashi Line Suminoekoen 徒歩 10 phút
Nankō Port Town Line Suminoekoen 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 83,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 65.45㎡ -

Thông tin

chung cư ファーロ新北島 701

Địa chỉ Osaka Osakashi Suminoe-ku
Giao thông Yotsubashi Line Suminoekoen 徒歩 10 phút
Nankō Port Town Line Suminoekoen 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 86,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 66.96㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Osakashi Suminoe-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống