Osakashi Sumiyoshi-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 21
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể マリンブルー沢之町 201号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Sumiyoshi-ku
Giao thông Nankai Kouya Line Abikomae 徒歩 4 phút
Nankai Kouya Line Sawanocho 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2007 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 25.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể マリンブルー沢之町 302号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Sumiyoshi-ku
Giao thông Nankai Kouya Line Abikomae 徒歩 4 phút
Nankai Kouya Line Sawanocho 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2007 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 54,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 24.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể カーサ・ココペリ 103号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Sumiyoshi-ku
Giao thông Midosuji Line Abiko 徒歩 4 phút
Hanwa Line Abikocho 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2018 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 84,000 yen (5,000 yen) - / 200,000 yen / - / - 1LDK / 45.56㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 我孫子グランドハイツ 206

Địa chỉ Osaka Osakashi Sumiyoshi-ku
Giao thông Midosuji Line Abiko 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1986 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1DK / 22.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ウィン長居西 312

Địa chỉ Osaka Osakashi Sumiyoshi-ku
Giao thông Hanwa Line Nagai 徒歩 4 phút
Midosuji Line Nagai 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1988 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 40,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư シャトー杉本PART Ⅰ 405

Địa chỉ Osaka Osakashi Sumiyoshi-ku
Giao thông Hanwa Line Sugimotocho 徒歩 5 phút
Midosuji Line Abiko 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1985 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 28,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.06㎡ -

Thông tin

chung cư 杉本スカイハイツ 3E

Địa chỉ Osaka Osakashi Sumiyoshi-ku
Giao thông Hanwa Line Sugimotocho 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1989 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 28,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư クリスタル長居 201

Địa chỉ Osaka Osakashi Sumiyoshi-ku
Giao thông Midosuji Line Nagai 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1989 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.00㎡ -

Thông tin

chung cư 杉本スカイハイツ 5D

Địa chỉ Osaka Osakashi Sumiyoshi-ku
Giao thông Hanwa Line Sugimotocho 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1989 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 28,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư 杉本スカイハイツ 3B

Địa chỉ Osaka Osakashi Sumiyoshi-ku
Giao thông Hanwa Line Sugimotocho 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1989 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 28,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư 杉本スカイハイツ 5F

Địa chỉ Osaka Osakashi Sumiyoshi-ku
Giao thông Hanwa Line Sugimotocho 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1989 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 28,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư ジュネスシャトー7号館 302

Địa chỉ Osaka Osakashi Sumiyoshi-ku
Giao thông Midosuji Line Abiko 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1984 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 33,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.00㎡ -

Thông tin

chung cư ジュネスシャトー7号館 201

Địa chỉ Osaka Osakashi Sumiyoshi-ku
Giao thông Midosuji Line Abiko 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1984 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 33,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.00㎡ -

Thông tin

chung cư ジュネスシャトー7号館 407

Địa chỉ Osaka Osakashi Sumiyoshi-ku
Giao thông Midosuji Line Abiko 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1984 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 33,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.00㎡ -

Thông tin

chung cư ジュネスシャトー7号館 206

Địa chỉ Osaka Osakashi Sumiyoshi-ku
Giao thông Midosuji Line Abiko 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1984 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 33,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.00㎡ -

Thông tin

chung cư 中央マンション 106

Địa chỉ Osaka Osakashi Sumiyoshi-ku
Giao thông Midosuji Line Abiko 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1973 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 29,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 30.00㎡ -

Thông tin

chung cư クリスタル長居 503

Địa chỉ Osaka Osakashi Sumiyoshi-ku
Giao thông Midosuji Line Nagai 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1989 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 72,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 55.00㎡ -

Thông tin

chung cư セントアミール住吉 403

Địa chỉ Osaka Osakashi Sumiyoshi-ku
Giao thông Nankai Line Sumiyoshi-Taisha 徒歩 3 phút
Hankai Tramway Hankai Line Sumiyoshi-Toriimae 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2001 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 51,000 yen (5,000 yen) - / 2 tháng / - / - 1K / 24.83㎡ -

Thông tin

chung cư ムックマンション長居 203

Địa chỉ Osaka Osakashi Sumiyoshi-ku Nagai
Giao thông Midosuji Line Nagai 徒歩 4 phút
Hanwa Line Nagai 徒歩 4 phút
Midosuji Line Nishitanabe 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1971 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

tập thể 絆家シェアハウス-hitotoki-303A

Địa chỉ Osaka Osakashi Sumiyoshi-ku Bandai
Giao thông Nankai Kouya Line Tezukayama 徒歩 8 phút
Hankai Tramway Uemachi Line Tezukayama-Sanchome 徒歩 6 phút
Midosuji Line Nishitanabe 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 27,000 yen (12,000 yen) - / - / - / 35,000 yen 1R / 16.20㎡ -

Thông tin

tập thể 絆家シェアハウス-hitotoki-402

Địa chỉ Osaka Osakashi Sumiyoshi-ku Bandai
Giao thông Nankai Kouya Line Tezukayama 徒歩 8 phút
Hankai Tramway Uemachi Line Tezukayama-Sanchome 徒歩 6 phút
Midosuji Line Nishitanabe 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 39,000 yen (15,000 yen) - / - / - / 35,000 yen 1R / 16.20㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Osakashi Sumiyoshi-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống