Osakashi Tennoji-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 28
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư CITY SPIRE夕陽丘(NCA夕陽ヶ丘) 402

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku
Giao thông Tanimachi Line Shitennojimaeyuhigaoka đi bộ 8 phút
Sakaisuji Line Ebisucho đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 165,000 yen (15,000 yen) - / 2 tháng / - / - 3LDK / 70.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư CITY SPIRE夕陽丘(NCA夕陽ヶ丘) 802

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku
Giao thông Tanimachi Line Shitennojimaeyuhigaoka đi bộ 8 phút
Sakaisuji Line Ebisucho đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 171,000 yen (15,000 yen) - / 2 tháng / - / - 3LDK / 70.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư CITY SPIRE夕陽丘(NCA夕陽ヶ丘) 304

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku
Giao thông Tanimachi Line Shitennojimaeyuhigaoka đi bộ 8 phút
Sakaisuji Line Ebisucho đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 179,000 yen (15,000 yen) - / 2 tháng / - / - 3LDK / 83.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư CITY SPIRE夕陽丘(NCA夕陽ヶ丘) 504

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku
Giao thông Tanimachi Line Shitennojimaeyuhigaoka đi bộ 8 phút
Sakaisuji Line Ebisucho đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 181,000 yen (15,000 yen) - / 2 tháng / - / - 3LDK / 83.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư CITY SPIRE上町台(マスターズ・レジデンス上町台) 603

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku
Giao thông Tanimachi Line Shitennojimaeyuhigaoka đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2005 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 83,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 34.99㎡ -

Thông tin

chung cư ブリリアン夕陽丘 402

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku
Giao thông Tanimachi Line Shitennojimaeyuhigaoka đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2012 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 65,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 25.03㎡ -

Thông tin

chung cư CITY SPIRE上町台(マスターズ・レジデンス上町台) 505

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku
Giao thông Tanimachi Line Shitennojimaeyuhigaoka đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2005 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 99,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 41.78㎡ -

Thông tin

chung cư CITY SPIRE上町台(マスターズ・レジデンス上町台) 904

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku
Giao thông Tanimachi Line Shitennojimaeyuhigaoka đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2005 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 100,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 41.78㎡ -

Thông tin

chung cư CITY SPIRE上町台(マスターズ・レジデンス上町台) 1001

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku
Giao thông Tanimachi Line Shitennojimaeyuhigaoka đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2005 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 185,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 69.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku
Giao thông Osaka Loop Line Teradacho đi bộ 6 phút
Midosuji Line Tennoji đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 48,500 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 19.60㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku
Giao thông Osaka Loop Line Teradacho đi bộ 6 phút
Midosuji Line Tennoji đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,500 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 19.25㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku
Giao thông Osaka Loop Line Teradacho đi bộ 6 phút
Midosuji Line Tennoji đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,500 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 19.60㎡ -

Thông tin

chung cư KUWADA

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku
Giao thông Tanimachi Line Shitennojimaeyuhigaoka đi bộ 7 phút
Osaka Loop Line Momodani đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 38,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 18.35㎡ -

Thông tin

chung cư KUWADA

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku
Giao thông Tanimachi Line Shitennojimaeyuhigaoka đi bộ 7 phút
Osaka Loop Line Momodani đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 41,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 18.42㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku
Giao thông
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 48,500 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 19.25㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku
Giao thông
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 50,500 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 19.25㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション上六第3

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku
Giao thông Tanimachi Line Tanimachikyuchome đi bộ 4 phút
Kintetsu Osaka Line Osaka-Uehonmachi đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1984 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 38,000 yen (5,600 yen) 45,000 yen / 45,000 yen / - / - 1R / 21.48㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション上六第2

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku
Giao thông Tanimachi Line Tanimachikyuchome đi bộ 4 phút
Kintetsu Nara Line Osaka-Uehonmachi đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1984 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 68,000 yen (0 yen) 68,000 yen / 68,000 yen / - / - 1K / 43.26㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション夕陽丘

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku
Giao thông Tanimachi Line Shitennojimaeyuhigaoka đi bộ 6 phút
Osaka Loop Line Tennoji đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1984 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 90,000 yen (0 yen) 90,000 yen / 90,000 yen / - / - 1DK / 46.55㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション玉造

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku
Giao thông Osaka Loop Line Tamatsukuri đi bộ 2 phút
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Tamatsukuri đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1985 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 83,000 yen (10,000 yen) 93,000 yen / 176,000 yen / - / - 2LDK / 48.44㎡ -

Thông tin

chung cư レジデンスウエストアロウ夕陽ヶ丘 201号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku
Giao thông Tanimachi Line Shitennojimaeyuhigaoka đi bộ 5 phút
Kintetsu Osaka Line Osaka-Uehonmachi đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1999 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 168,000 yen (9,500 yen) - / 2 tháng / - / - 2SLDK / 121.90㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư レジデンスウエストアロウ夕陽ヶ丘 403号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku
Giao thông Tanimachi Line Shitennojimaeyuhigaoka đi bộ 5 phút
Kintetsu Osaka Line Osaka-Uehonmachi đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1999 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 118,000 yen (9,500 yen) - / 2 tháng / - / - 3LDK / 60.95㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư レジデンスウエストアロウ夕陽ヶ丘 1203号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku
Giao thông Tanimachi Line Shitennojimaeyuhigaoka đi bộ 5 phút
Kintetsu Osaka Line Osaka-Uehonmachi đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1999 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
12 125,000 yen (9,500 yen) - / 2 tháng / - / - 3LDK / 60.95㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư レジデンスウエストアロウ夕陽丘店舗 B号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku
Giao thông Tanimachi Line Shitennojimaeyuhigaoka đi bộ 5 phút
Kintetsu Osaka Line Osaka-Uehonmachi đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1999 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 250,000 yen (0 yen) 2 tháng / 2 tháng / - / - 1R / 60.17㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アンビション三和301

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku Ikutamamaemachi
Giao thông Tanimachi Line Tanimachikyuchome đi bộ 5 phút
Tanimachi Line Shitennojimaeyuhigaoka đi bộ 5 phút
Kintetsu Osaka Line Osaka-Uehonmachi - 10 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 42,000 yen (8,000 yen) - / 3 tháng / - / - 1R / 22.19㎡ -

Thông tin

chung cư サンプラザ上汐301

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku Ueshio
Giao thông Tanimachi Line Tanimachikyuchome đi bộ 5 phút
Tanimachi Line Shitennojimaeyuhigaoka đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 67,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 32.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Osakashi Tennoji-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống