Osakashi Tsurumi-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 20
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư KHS BLD 横堤 302

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku
Giao thông Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Yokozutsumi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1989 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 63,000 yen (7,000 yen) - / - / - / - 2DK / 45.00㎡ -

Thông tin

chung cư フローラルコート 501

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku
Giao thông Katamachi Line Hanaten 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1979 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 59,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 45.00㎡ -

Thông tin

chung cư セントアミー鶴見 806

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku
Giao thông Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Imafukutsurumi 徒歩 7 phút
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Yokozutsumi 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2008 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 79,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1DK / 34.01㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư セントアミー鶴見 601

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku
Giao thông Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Imafukutsurumi 徒歩 7 phút
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Yokozutsumi 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2008 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 79,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1DK / 34.01㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư セントアミー鶴見 109

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku
Giao thông Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Imafukutsurumi 徒歩 7 phút
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Yokozutsumi 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2008 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 91,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 43.13㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư セントアミー鶴見 116

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku
Giao thông Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Imafukutsurumi 徒歩 7 phút
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Yokozutsumi 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2008 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 91,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 43.13㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư シャトー・レイクルイーズ 803

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku
Giao thông Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Yokozutsumi 徒歩 5 phút
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Tsurumiryokuchi 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1992 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 86,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 61.65㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư シャトー・レイクルイーズ 702

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku
Giao thông Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Yokozutsumi 徒歩 5 phút
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Tsurumiryokuchi 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1992 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 86,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 61.65㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư シャトー・レイクルイーズ 904

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku
Giao thông Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Yokozutsumi 徒歩 5 phút
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Tsurumiryokuchi 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1992 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 87,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 61.65㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư WILL21 506

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku
Giao thông Katamachi Line Tokuan 徒歩 5 phút
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Yokozutsumi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2000 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 79,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK / 60.00㎡ -

Thông tin

chung cư WILL21 402

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku
Giao thông Katamachi Line Tokuan 徒歩 5 phút
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Yokozutsumi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2000 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 90,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK / 70.88㎡ -

Thông tin

chung cư ロイヤル鶴見 802号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku
Giao thông Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Tsurumiryokuchi 徒歩 9 phút
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Yokozutsumi 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1996 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 86,000 yen (7,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 58.30㎡ -

Thông tin

tập thể ファミール緑 103号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku
Giao thông Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Yokozutsumi 徒歩 15 phút
Imazatosuji Line Shimmori-Furuichi 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2017 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 82,000 yen (3,500 yen) - / 2 tháng / - / - 2LDK / 50.63㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンビレッジ芳崎 E 201号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku
Giao thông Katamachi Line Hanaten 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1993 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 73,000 yen (3,000 yen) - / 2 tháng / - / - 2LDK / 52.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンビレッジ芳崎 A 102号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku
Giao thông Katamachi Line Hanaten 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1993 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 74,000 yen (3,000 yen) - / 2 tháng / - / - 2LDK / 46.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フルール鶴見緑地 701号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku
Giao thông Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Tsurumiryokuchi 徒歩 9 phút
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Kadoma-minami 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1999 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 83,000 yen (9,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 64.63㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フルール鶴見緑地 301号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku
Giao thông Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Tsurumiryokuchi 徒歩 9 phút
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Kadoma-minami 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1999 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 80,000 yen (9,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 64.63㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フルール鶴見緑地 702号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku
Giao thông Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Tsurumiryokuchi 徒歩 9 phút
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Kadoma-minami 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1999 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 83,000 yen (9,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 62.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フルール鶴見緑地 402号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku
Giao thông Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Tsurumiryokuchi 徒歩 9 phút
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Kadoma-minami 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1999 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 80,000 yen (9,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 62.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アクエルド緑地公園 704号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku
Giao thông Imazatosuji Line Shimmori-Furuichi 徒歩 11 phút
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Imafukutsurumi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2009 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 64,000 yen (9,400 yen) - / - / - / - 1K / 27.28㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Osakashi Tsurumi-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống