Sakaishi Naka-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 8
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư プリオール25

Địa chỉ Osaka Sakaishi Naka-ku
Giao thông Senboku Rapid Railway Fukai đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 42,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1R / 18.20㎡ -

Thông tin

chung cư プリオール31

Địa chỉ Osaka Sakaishi Naka-ku
Giao thông
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 60,000 yen / - / - 1R / 17.87㎡ -

Thông tin

chung cư イーストコート一番館

Địa chỉ Osaka Sakaishi Naka-ku
Giao thông Senboku Rapid Railway Fukai đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 49,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 20.07㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンクレール 205号室

Địa chỉ Osaka Sakaishi Naka-ku
Giao thông Senboku Rapid Railway Fukai đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1992 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (3,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 2LDK / 60.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾンクレール 202号室

Địa chỉ Osaka Sakaishi Naka-ku
Giao thông Senboku Rapid Railway Fukai đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1992 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 66,000 yen (3,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 2LDK / 52.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể マ・メゾン 103号室

Địa chỉ Osaka Sakaishi Naka-ku
Giao thông Senboku Rapid Railway Fukai đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2009 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 33.63㎡ -

Thông tin

chung cư バッハレジデンス深井 407号室

Địa chỉ Osaka Sakaishi Naka-ku
Giao thông Senboku Rapid Railway Fukai đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1979 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 66,000 yen (6,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 43.74㎡ -

Thông tin

chung cư バッハレジデンス深井 403号室

Địa chỉ Osaka Sakaishi Naka-ku
Giao thông Senboku Rapid Railway Fukai đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1979 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 66,000 yen (6,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 43.74㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Sakaishi Naka-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống