Sakaishi Nishi-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 17
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư サンライズ鳳 408

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Hanwa Line otori đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1990 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 33,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư インペリアル鳳 505

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Hanwa Line otori đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2007 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 124,000 yen (12,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 80.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư インペリアル鳳 705

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Hanwa Line otori đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2007 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 126,000 yen (12,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 80.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư インペリアル鳳 304

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Hanwa Line otori đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2007 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 122,000 yen (12,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 72.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ウィンディア草部 101号室

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Hanwa Line otori đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1993 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (3,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 2LDK / 57.77㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アムールアミュレット 105

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Hanwa Line Uenoshiba đi bộ 10 phút
Hanwa Line Tsukuno đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2015 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 66,000 yen (3,000 yen) - / 66,000 yen / - / - 1LDK / 44.96㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アンプルール クラージュ 石津 103

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Nankai Line Ishizugawa đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2007 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 28.98㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール クラージュ 石津 202

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Nankai Line Ishizugawa đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2007 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 28.98㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール クラージュ 石津 101

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Nankai Line Ishizugawa đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2007 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 28.98㎡ -

Thông tin

tập thể クレール シャイン 205

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Nankai Line Suwanomori đi bộ 7 phút
Hankai Tramway Hankai Line Ishizu đi bộ 10 phút
Hankai Tramway Hankai Line Funao đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2020 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (3,000 yen) - / 68,000 yen / - / - 1SLDK / 49.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể クレール シャイン 101

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Nankai Line Suwanomori đi bộ 7 phút
Hankai Tramway Hankai Line Ishizu đi bộ 10 phút
Hankai Tramway Hankai Line Funao đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2020 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 67,000 yen (3,000 yen) - / 67,000 yen / - / - 1LDK / 39.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể クレール シャイン 105

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Nankai Line Suwanomori đi bộ 7 phút
Hankai Tramway Hankai Line Ishizu đi bộ 10 phút
Hankai Tramway Hankai Line Funao đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2020 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 67,000 yen (3,000 yen) - / 67,000 yen / - / - 1LDK / 39.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể クレール シャイン 102

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Nankai Line Suwanomori đi bộ 7 phút
Hankai Tramway Hankai Line Ishizu đi bộ 10 phút
Hankai Tramway Hankai Line Funao đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2020 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 66,000 yen (3,000 yen) - / 66,000 yen / - / - 1LDK / 39.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể クレール シャイン 103

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Nankai Line Suwanomori đi bộ 7 phút
Hankai Tramway Hankai Line Ishizu đi bộ 10 phút
Hankai Tramway Hankai Line Funao đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2020 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 66,000 yen (3,000 yen) - / 66,000 yen / - / - 1LDK / 39.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể クレール シャイン 203

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Nankai Line Suwanomori đi bộ 7 phút
Hankai Tramway Hankai Line Ishizu đi bộ 10 phút
Hankai Tramway Hankai Line Funao đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2020 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (3,000 yen) - / 67,000 yen / - / - 1SLDK / 49.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アスピリア ボヌール 103

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Nankai Line Ishizugawa đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2010 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 29.25㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルールクラージュ ノスタルジー 203

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Hanwa Line otori đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2008 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,000 yen) - / 55,000 yen / - / - 1K / 29.81㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Sakaishi Nishi-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống