Sakaishi Nishi-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 14
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư サンライズ鳳 208

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Hanwa Line otori đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1990 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 33,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư インペリアル鳳 401

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Hanwa Line otori đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2007 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 124,000 yen (12,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 82.74㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư インペリアル鳳 303

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Hanwa Line otori đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2007 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 122,000 yen (12,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 80.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư インペリアル鳳 402

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Hanwa Line otori đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2007 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 123,000 yen (12,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 77.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư インペリアル鳳 301

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Hanwa Line otori đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2007 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 123,000 yen (12,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 83.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư インペリアル鳳 601

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Hanwa Line otori đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2007 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 125,000 yen (12,000 yen) - / 1 tháng / - / - 4LDK / 82.74㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズガーデン上野芝

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Hanwa Line Uenoshiba đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1994 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 66,000 yen (0 yen) 66,000 yen / 132,000 yen / - / - 1SLDK / 62.66㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール クラージュ 石津 205

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Nankai Line Ishizugawa đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2007 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (2,000 yen) - / 50,000 yen / - / - 1K / 28.98㎡ -

Thông tin

tập thể アムールアミュレット 206

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Hanwa Line Uenoshiba đi bộ 10 phút
Hanwa Line Tsukuno đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2015 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (3,000 yen) - / 67,000 yen / - / - 1LDK / 51.79㎡ -

Thông tin

tập thể アムールアミュレット 106

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Hanwa Line Uenoshiba đi bộ 10 phút
Hanwa Line Tsukuno đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2015 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (3,000 yen) - / 65,000 yen / - / - 1LDK / 44.96㎡ -

Thông tin

tập thể プレジール 鳳 205

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Hanwa Line otori đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

tập thể プレジール 鳳 103

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Hanwa Line otori đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

tập thể アスピリア Ole 107

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Hanwa Line otori đi bộ 39 phút
Hanwa Line Tonoki đi bộ 36 phút
Hanwa Line otori Bus 20 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2012 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 64,000 yen (3,000 yen) - / 64,000 yen / - / - 2LDK / 67.73㎡ -

Thông tin

tập thể アスピリア ボヌール 202

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Nankai Line Ishizugawa đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2010 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,000 yen (3,000 yen) - / 51,000 yen / - / - 1K / 29.25㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Sakaishi Nishi-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống