Sakaishi Nishi-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 7
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アスピリア ボヌール 202

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Nankai Line Ishizugawa 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2010 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,000 yen (3,000 yen) - / 51,000 yen / - / - 1K / 29.25㎡ -

Thông tin

tập thể アムールアミュレット 101

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Hanwa Line Uenoshiba 徒歩 10 phút
Hanwa Line Tsukuno 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2015 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 66,000 yen (3,000 yen) - / 66,000 yen / - / - 1LDK / 44.96㎡ -

Thông tin

chung cư インペリアル鳳 401

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Hanwa Line otori 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2007 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 124,000 yen (12,000 yen) - / 2 tháng / - / - 3LDK / 82.74㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ベルハイツ西尾 203

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Senboku Rapid Railway Fukai 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1988 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 71,000 yen (6,000 yen) 50,000 yen / 50,000 yen / - / - 3LDK / 60.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư インペリアル鳳 303

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Hanwa Line otori 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2007 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 122,000 yen (12,000 yen) - / 2 tháng / - / - 3LDK / 80.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư インペリアル鳳 402

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Hanwa Line otori 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2007 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 123,000 yen (12,000 yen) - / 2 tháng / - / - 3LDK / 77.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アンプルール クラージュ 石津 102

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku
Giao thông Nankai Line Ishizugawa 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2007 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (2,000 yen) - / 49,000 yen / - / - 1K / 28.98㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Sakaishi Nishi-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống