Sakaishi Sakai-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 18
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể ボナールハイツ 107号室

Địa chỉ Osaka Sakaishi Sakai-ku
Giao thông Nankai Line Sakai 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2010 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 30.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハイツリベール A 201号室

Địa chỉ Osaka Sakaishi Sakai-ku
Giao thông Nankai Kouya Line Sakaihigashi 徒歩 10 phút
Hanwa Line Mikunigaoka 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1988 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 27,000 yen (0 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 17.95㎡ -

Thông tin

tập thể サニーハウス山中 101号室

Địa chỉ Osaka Sakaishi Sakai-ku
Giao thông Hanwa Line Sakaishi 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 71,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 50.71㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アバンタージュ 101号室

Địa chỉ Osaka Sakaishi Sakai-ku
Giao thông Hankai Tramway Hankai Line Terajicho 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1992 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 32,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 20.46㎡ -

Thông tin

chung cư ナジック香ヶ丘マンション 305号室

Địa chỉ Osaka Sakaishi Sakai-ku
Giao thông Nankai Kouya Line Asakayama 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2012 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 54,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 25.27㎡ -

Thông tin

chung cư and K 106号室

Địa chỉ Osaka Sakaishi Sakai-ku
Giao thông Nankai Kouya Line Asakayama 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2012 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 25.49㎡ -

Thông tin

chung cư 2nd K 107号室

Địa chỉ Osaka Sakaishi Sakai-ku
Giao thông Nankai Kouya Line Asakayama 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2014 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 25.06㎡ -

Thông tin

chung cư グランツハイム 202

Địa chỉ Osaka Sakaishi Sakai-ku
Giao thông Hankai Tramway Hankai Line Ayanocho 徒歩 1 phút
Nankai Line Shichido 徒歩 10 phút
Nankai Kouya Line Asakayama 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1997 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (5,250 yen) - / 130,000 yen / - / - 2LDK / 54.75㎡ -

Thông tin

tập thể シャルム 砂道 107

Địa chỉ Osaka Sakaishi Sakai-ku
Giao thông Nankai Kouya Line Asakayama 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2003 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

tập thể シャルム 砂道 108

Địa chỉ Osaka Sakaishi Sakai-ku
Giao thông Nankai Kouya Line Asakayama 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2003 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

chung cư フェニックス堺東 902

Địa chỉ Osaka Sakaishi Sakai-ku
Giao thông Nankai Kouya Line Sakaihigashi 徒歩 10 phút
Hankai Tramway Hankai Line Shukuin 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 98,000 yen (12,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 54.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フェニックス堺東 1503

Địa chỉ Osaka Sakaishi Sakai-ku
Giao thông Nankai Kouya Line Sakaihigashi 徒歩 10 phút
Hankai Tramway Hankai Line Shukuin 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
15 135,000 yen (12,000 yen) - / 1 tháng / - / - 4LDK / 85.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エヌエム・ヴァンユイット 7-C

Địa chỉ Osaka Sakaishi Sakai-ku
Giao thông Hankai Tramway Hankai Line Myokokujimae 徒歩 1 phút
Nankai Line Sakai 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2015 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 57,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1R / 27.66㎡ -

Thông tin

tập thể プランソレイユ 107

Địa chỉ Osaka Sakaishi Sakai-ku
Giao thông Nankai Kouya Line Asakayama 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2004 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ソレイユ北清水201号

Địa chỉ Osaka Sakaishi Sakai-ku
Giao thông Hankai Tramway Hankai Line Takasu-Jinjya 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1972 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 38,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

tập thể 森岡文化 2-2

Địa chỉ Osaka Sakaishi Sakai-ku Sanbocho
Giao thông Nankai Line Shichido 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1972 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 13,200 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2K / 15.00㎡ -

Thông tin

tập thể 朝日プラザ堺東316

Địa chỉ Osaka Sakaishi Sakai-ku Kainochohigashi
Giao thông Nankai Kouya Line Sakaihigashi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 29,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

tập thể 朝日プラザ堺東312

Địa chỉ Osaka Sakaishi Sakai-ku Kainochohigashi
Giao thông Nankai Kouya Line Sakaihigashi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 3 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Sakaishi Sakai-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống