Takatsukishi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 13
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アンプルールフェールオロール 103

Địa chỉ Osaka Takatsukishi
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Takatsuki-shi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2008 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 74,000 yen (3,000 yen) - / 296,000 yen / - / - 1LDK / 48.75㎡ -

Thông tin

tập thể 寺井ハイツ 108号室

Địa chỉ Osaka Takatsukishi
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Tomida 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1988 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.46㎡ -

Thông tin

tập thể エルパティオ寿 103号室

Địa chỉ Osaka Takatsukishi
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Tomida 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 68,000 yen (3,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 2LDK / 52.66㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể エクセラン別所 102号室

Địa chỉ Osaka Takatsukishi
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Takatsuki-shi 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2009 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 72,000 yen (3,000 yen) - / 2 tháng / - / - 1LDK / 42.75㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể クレストディアコート 102号室

Địa chỉ Osaka Takatsukishi
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Takatsuki-shi Bus 10 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1992 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (3,000 yen) - / 2 tháng / - / - 2LDK / 52.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể クレストディアコート 103号室

Địa chỉ Osaka Takatsukishi
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Takatsuki-shi Bus 10 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1992 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (3,000 yen) - / 2 tháng / - / - 2LDK / 52.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グレースホウワ 103号室

Địa chỉ Osaka Takatsukishi
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Tomida 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 83,000 yen (0 yen) - / 150,000 yen / - / - 3LDK / 60.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アンプルール フェール ハンナハンナ 207

Địa chỉ Osaka Takatsukishi
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Takatsuki-shi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2008 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 71,000 yen (3,000 yen) - / 142,000 yen / - / - 1DK / 34.15㎡ -

Thông tin

nhà riêng アムール Piacevole Kanmaki B B

Địa chỉ Osaka Takatsukishi
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Kamimoku 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2017 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 125,000 yen (0 yen) - / 125,000 yen / - / - 3LDK / 81.77㎡ -

Thông tin

tập thể アムール アベイユⅡ 101

Địa chỉ Osaka Takatsukishi
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Takatsuki-shi 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2010 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (4,000 yen) - / 70,000 yen / - / - 1LDK / 44.71㎡ -

Thông tin

tập thể ニューアムール クラニア 106

Địa chỉ Osaka Takatsukishi
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Takatsuki-shi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2009 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 74,000 yen (3,000 yen) - / 148,000 yen / - / - 1LDK / 34.78㎡ -

Thông tin

chung cư 皐月マンション1階東

Địa chỉ Osaka Takatsukishi Midorimachi
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Takatsuki-shi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1982 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 37,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư 皐月マンション 3階西

Địa chỉ Osaka Takatsukishi Midorimachi
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Takatsuki-shi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1982 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 38,000 yen (0 yen) - / 3 tháng / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Takatsukishi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống