Toyonakashi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 42
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư 第1マンション寺直 1002

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông KitaOsaka Express Railway Ryokuchi-Koen đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1977 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 75,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 44.17㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 第1マンション寺直 405

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông KitaOsaka Express Railway Ryokuchi-Koen đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1977 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 79,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 50.23㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 第1マンション寺直 302

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông KitaOsaka Express Railway Ryokuchi-Koen đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1977 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 77,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 44.17㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 第1マンション寺直 201

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông KitaOsaka Express Railway Ryokuchi-Koen đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1977 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 87,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 56.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アルカディア箕輪 603

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Hankyu Takarazuka Main Line Toyonaka đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1998 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 79,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2DK / 50.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アルカディア箕輪 303

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Hankyu Takarazuka Main Line Toyonaka đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1998 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 75,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2DK / 50.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 第1マンション寺直 701

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông KitaOsaka Express Railway Ryokuchi-Koen đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1977 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 107,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 60.67㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ペイサージ柴原 403

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Osaka Monorail Shibahara đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1993 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 76,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 62.81㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 第2マンション寺直 602

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông KitaOsaka Express Railway Ryokuchi-Koen đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1980 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 83,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 59.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アイコート 503

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Hankyu Takarazuka Main Line Sone đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2000 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 80,000 yen (10,000 yen) - / 2 tháng / - / - 2LDK / 54.88㎡ -

Thông tin

chung cư シャンヴェルジェ豊中I

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Osaka Monorail Shibahara đi bộ 5 phút
Hankyu Takarazuka Main Line Hotarugaike đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (6,000 yen) - / 90,000 yen / - / - 1K / 24.00㎡ -

Thông tin

chung cư シャンヴェルジェ豊中I

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Osaka Monorail Shibahara đi bộ 5 phút
Hankyu Takarazuka Main Line Hotarugaike đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (6,000 yen) - / 90,000 yen / - / - 1K / 24.00㎡ -

Thông tin

chung cư シャンヴェルジェ豊中II

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Osaka Monorail Shibahara đi bộ 5 phút
Hankyu Takarazuka Main Line Hotarugaike đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (6,000 yen) - / 90,000 yen / - / - 1K / 24.75㎡ -

Thông tin

chung cư シャンヴェルジェ豊中II

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Osaka Monorail Shibahara đi bộ 5 phút
Hankyu Takarazuka Main Line Hotarugaike đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (6,000 yen) - / 90,000 yen / - / - 1K / 24.00㎡ -

Thông tin

chung cư シャンヴェルジェ豊中III

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Osaka Monorail Shibahara đi bộ 7 phút
Hankyu Takarazuka Main Line Hotarugaike đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2012 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,500 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.26㎡ -

Thông tin

chung cư シャンヴェルジェ豊中III

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Osaka Monorail Shibahara đi bộ 7 phút
Hankyu Takarazuka Main Line Hotarugaike đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2012 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.26㎡ -

Thông tin

chung cư メゾン・アリュール蛍池

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Hankyu Takarazuka Main Line Hotarugaike đi bộ 4 phút
Osaka Monorail Hotarugaike đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,500 yen (5,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 22.50㎡ -

Thông tin

chung cư メゾン・アリュール蛍池

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Hankyu Takarazuka Main Line Hotarugaike đi bộ 4 phút
Osaka Monorail Hotarugaike đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,500 yen (5,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 22.50㎡ -

Thông tin

chung cư シャンヴェルジェ豊中II

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Osaka Monorail Shibahara đi bộ 5 phút
Hankyu Takarazuka Main Line Hotarugaike đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (6,000 yen) - / 90,000 yen / - / - 1K / 24.00㎡ -

Thông tin

tập thể サンシャイン緑丘 A 202号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Osaka Monorail Shoji đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (3,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 3DK / 59.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ヴィラ・グレイス A 201号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Osaka Monorail Shibahara đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2005 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (4,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 1K / 30.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ヴィラ・グレイス B 103号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông
Năm xây dựng 2005 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (4,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 1K / 30.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể リヴェール曽根 206号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Hankyu Takarazuka Main Line Sone đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2006 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.67㎡ -

Thông tin

tập thể プランドール 201号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Hankyu Takarazuka Main Line Shonai đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 26.68㎡ -

Thông tin

tập thể プランドール 206号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Hankyu Takarazuka Main Line Shonai đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 26.68㎡ -

Thông tin

tập thể シャルム寺本 201号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Hankyu Takarazuka Main Line Shonai đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (3,500 yen) - / 100,000 yen / - / - 1R / 30.36㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハイツパークサイド 302号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông KitaOsaka Express Railway Ryokuchi-Koen đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1991 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 40.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハイツパークサイド 202号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông KitaOsaka Express Railway Ryokuchi-Koen đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1991 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 40.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グリーンビレッジ東豊中 201号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông KitaOsaka Express Railway Momoyamadai đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 90,000 yen (0 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 63.90㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà riêng 熊野町戸建貸家 C棟 1号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông KitaOsaka Express Railway Momoyamadai Bus 11 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1985 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 85,000 yen (0 yen) - / 2 tháng / - / - 4DK / 81.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Toyonakashi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống