Toyonakashi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 16
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể サンシャイン緑丘 C 205号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Osaka Monorail Shoji đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (3,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 3DK / 59.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハイツパークサイド 302号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông KitaOsaka Express Railway Ryokuchi-Koen đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1991 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (3,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 2DK / 40.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ラスタートゥリー 201号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông KitaOsaka Express Railway Momoyamadai đi bộ 17 phút
KitaOsaka Express Railway Momoyamadai Bus 7 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2015 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 130,000 yen (3,500 yen) - / 2 tháng / - / - 2LDK / 86.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シャルム寺本 203号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Hankyu Takarazuka Main Line Shonai đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (3,500 yen) - / 100,000 yen / - / - 1R / 30.36㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ソレジオ2号館 103号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông KitaOsaka Express Railway Esaka đi bộ 15 phút
Hankyu Takarazuka Main Line Shonai đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2005 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 68,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 40.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハイツパークサイド 202号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông KitaOsaka Express Railway Ryokuchi-Koen đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1991 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 2DK / 40.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンシャイン緑丘 C 106号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Osaka Monorail Shoji đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 67,000 yen (3,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 3DK / 59.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グリーンビレッジ東豊中 201号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông KitaOsaka Express Railway Momoyamadai đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 77,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 63.90㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 仮)曽根南町3丁目ハイツ B号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Hankyu Takarazuka Main Line Sone đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 97,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 2 tháng / - / - 3LDK / 77.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 仮)曽根南町3丁目ハイツ C号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Hankyu Takarazuka Main Line Sone đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 97,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 2 tháng / - / - 3LDK / 77.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 仮)曽根南町3丁目ハイツ D号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Hankyu Takarazuka Main Line Sone đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 97,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 2 tháng / - / - 3LDK / 77.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 仮)曽根南町3丁目ハイツ E号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Hankyu Takarazuka Main Line Sone đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 97,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 2 tháng / - / - 3LDK / 77.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 仮)曽根南町3丁目ハイツ F号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Hankyu Takarazuka Main Line Sone đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 97,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 2 tháng / - / - 3LDK / 77.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 仮)曽根南町3丁目ハイツ G号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Hankyu Takarazuka Main Line Sone đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 97,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 2 tháng / - / - 3LDK / 77.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンマルコ 203号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Hankyu Takarazuka Main Line Sone đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1998 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 38,000 yen (2,000 yen) - / 50,000 yen / - / - 1R / 20.48㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルールフィギュール 205

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Osaka Monorail Shoji đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2006 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Toyonakashi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống