Toyonakashi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 12
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể プランドール 201号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Hankyu Takarazuka Main Line Shonai 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 26.68㎡ -

Thông tin

tập thể シャルム寺本 201号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Hankyu Takarazuka Main Line Shonai 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (3,500 yen) - / 100,000 yen / - / - 1R / 30.36㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シャルム寺本 206号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Hankyu Takarazuka Main Line Shonai 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (3,500 yen) - / 100,000 yen / - / - 1R / 30.36㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンシャイン緑丘 A 202号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Osaka Monorail Shoji 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (3,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 3DK / 59.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể コーラルショウ 202号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Hankyu Takarazuka Main Line Shonai 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2006 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.68㎡ -

Thông tin

tập thể ハイツパークサイド 302号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông KitaOsaka Express Railway Ryokuchi-Koen 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1991 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (3,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 2DK / 40.92㎡ -

Thông tin

tập thể ハイツパークサイド 202号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông KitaOsaka Express Railway Ryokuchi-Koen 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1991 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (3,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 2DK / 40.92㎡ -

Thông tin

tập thể リヴェール曽根 206号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Hankyu Takarazuka Main Line Sone 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2006 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.67㎡ -

Thông tin

tập thể Lacine Art(ラシーネ アート) 202号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Hankyu Takarazuka Main Line Hattori-tenjin 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2016 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 98,000 yen (3,000 yen) - / 2 tháng / - / - 2LDK / 72.21㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ヴィラ・グレイス A 201号室

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Osaka Monorail Shibahara 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2005 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (4,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 1K / 30.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アンプルールフェールネサンス 206

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Osaka Monorail Shoji 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2008 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (2,500 yen) - / 56,000 yen / - / - 1K / 31.46㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール クラージュコリーヌシャンⅡ 108

Địa chỉ Osaka Toyonakashi
Giao thông Osaka Monorail Shibahara 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2010 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (3,000 yen) - / 54,000 yen / - / - 1K / 32.61㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Toyonakashi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống