Hankyu Senri Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 54
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư RAVIR 303号室

Địa chỉ Osaka Minohshi
Giao thông Osaka Monorail Saito Line Toyokawa 徒歩 13 phút
Hankyu Senri Line Kita-Senri 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1994 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 55,000 yen (4,500 yen) - / 70,000 yen / - / - 1K / 24.37㎡ -

Thông tin

chung cư ラウム江坂 402号室

Địa chỉ Osaka Suitashi
Giao thông Midosuji Line Esaka 徒歩 4 phút
Hankyu Senri Line Toyotsu 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 62,000 yen (6,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 23.25㎡ -

Thông tin

chung cư ラウム江坂 603号室

Địa chỉ Osaka Suitashi
Giao thông Midosuji Line Esaka 徒歩 4 phút
Hankyu Senri Line Toyotsu 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 62,500 yen (6,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 23.25㎡ -

Thông tin

chung cư カレッジハイツディグニティー 203号室

Địa chỉ Osaka Suitashi
Giao thông Hankyu Senri Line Kandaimae 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.16㎡ -

Thông tin

chung cư カレッジハイツディグニティー 215号室

Địa chỉ Osaka Suitashi
Giao thông Hankyu Senri Line Kandaimae 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.16㎡ -

Thông tin

chung cư カレッジハイツディグニティー 216号室

Địa chỉ Osaka Suitashi
Giao thông Hankyu Senri Line Kandaimae 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.16㎡ -

Thông tin

chung cư カレッジハイツディグニティーII 103号室

Địa chỉ Osaka Suitashi
Giao thông Hankyu Senri Line Kandaimae 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1997 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.16㎡ -

Thông tin

chung cư カレッジハイツディグニティーII 106号室

Địa chỉ Osaka Suitashi
Giao thông Hankyu Senri Line Kandaimae 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1997 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.16㎡ -

Thông tin

chung cư カレッジハイツディグニティー 127号室

Địa chỉ Osaka Suitashi
Giao thông Hankyu Senri Line Kandaimae 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.16㎡ -

Thông tin

chung cư カレッジハイツディグニティー 311号室

Địa chỉ Osaka Suitashi
Giao thông Hankyu Senri Line Kandaimae 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.16㎡ -

Thông tin

chung cư カレッジハイツディグニティーIII 103号室

Địa chỉ Osaka Suitashi
Giao thông Hankyu Senri Line Kandaimae 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.40㎡ -

Thông tin

tập thể ソレーユ小野原 101号室

Địa chỉ Osaka Minohshi Onoharahigashi
Giao thông Hankyu Senri Line Kita-Senri 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (4,000 yen) - / 2.2 tháng / - / - 1K / 20.46㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ソレーユ小野原 107号室

Địa chỉ Osaka Minohshi Onoharahigashi
Giao thông Hankyu Senri Line Kita-Senri 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (4,000 yen) - / 2.2 tháng / - / - 1K / 20.46㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà riêng 津雲台6丁目戸建貸家A 1号室

Địa chỉ Osaka Suitashi Tsukumodai
Giao thông Hankyu Senri Line Yamada 徒歩 7 phút
Osaka Monorail Yamada 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 145,000 yen (3,000 yen) - / 3 tháng / - / - 3LDK(+S) / 92.14㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư タイズコートクニジマ 305号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashiyodogawa-ku Kunijima
Giao thông Hankyu Senri Line Kunijima 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 73,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 40.35㎡ -

Thông tin

tập thể ソレーユ小野原 106号室

Địa chỉ Osaka Minohshi Onoharahigashi
Giao thông Hankyu Senri Line Kita-Senri 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (4,000 yen) - / 2.2 tháng / - / - 1K / 20.46㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メイグリーン 201号室

Địa chỉ Osaka Suitashi Fujigaokacho
Giao thông Hankyu Senri Line Suita 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (2,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 30.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư リッシュ テーレ 303号室

Địa chỉ Osaka Suitashi Tarumicho
Giao thông Hankyu Senri Line Toyotsu 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2014 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 84,000 yen (8,000 yen) - / 2 tháng / - / - 1LDK(+S) / 36.17㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể Rexzy寿 A棟 201号室

Địa chỉ Osaka Suitashi Kotobukicho
Giao thông Hankyu Senri Line Suita 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 110,000 yen (3,000 yen) - / 2 tháng / - / - 2LDK(+S) / 64.24㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ソレーユ小野原 207号室

Địa chỉ Osaka Minohshi Onoharahigashi
Giao thông Hankyu Senri Line Kita-Senri 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (4,000 yen) - / 2.2 tháng / - / - 1K / 20.46㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ル・クレールⅠ 110号室

Địa chỉ Osaka Minohshi Onoharahigashi
Giao thông Hankyu Senri Line Kita-Senri 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.46㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể カーサ・デ・ラ・ピエドラ 201号室

Địa chỉ Osaka Minohshi Onoharanishi
Giao thông Hankyu Senri Line Kita-Senri 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (3,000 yen) - / 2 tháng / - / - 1K / 29.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プランドール彩 205号室

Địa chỉ Osaka Suitashi Saiwaicho
Giao thông Hankyu Senri Line Suita 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 30.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư リッシュ テーレ 202号室

Địa chỉ Osaka Suitashi Tarumicho
Giao thông Hankyu Senri Line Toyotsu 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2014 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 80,000 yen (8,000 yen) - / 2 tháng / - / - 1LDK(+S) / 36.17㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ラシーネ山田東 B棟 101号室

Địa chỉ Osaka Suitashi Yamadahigashi
Giao thông Hankyu Senri Line Yamada 徒歩 15 phút
Osaka Monorail Yamada 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 92,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / 2 tháng / - / - 2LDK(+S) / 59.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư スタシオン梅田イースト 405号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku Honjohigashi
Giao thông Hankyu Senri Line Tenjinbashisuji-Rokuchome 徒歩 5 phút
Tanimachi Line Tenjinbashisuji-Rokuchome 徒歩 5 phút
Sakaisuji Line Tenjinbashisuji-Rokuchome 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 60,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 23.00㎡ -

Thông tin

chung cư セントラル淡路 301

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashiyodogawa-ku Shimoshinjō
Giao thông Hankyu Senri Line Shimo-Shinjo 徒歩 6 phút
Hankyu Kyoto Main Line Awaji 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 24,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.00㎡ -

Thông tin

chung cư セントラル淡路 302

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashiyodogawa-ku Shimoshinjō
Giao thông Hankyu Senri Line Shimo-Shinjo 徒歩 6 phút
Hankyu Kyoto Main Line Awaji 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 24,500 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.00㎡ -

Thông tin

chung cư セントラル淡路 202

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashiyodogawa-ku Shimoshinjō
Giao thông Hankyu Senri Line Shimo-Shinjo 徒歩 6 phút
Hankyu Kyoto Main Line Awaji 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 24,500 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.00㎡ -

Thông tin

tập thể ピュアハイツ吹田弐番館 405

Địa chỉ Osaka Suitashi Minamiseiwaencho
Giao thông Hankyu Senri Line Suita 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 28,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 17.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống