Hanwa Line ・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 38
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư グランドールヒルズ 402号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku Minamikawahoricho
Giao thông Osaka Loop Line Tennoji 徒歩 4 phút
Kansai Main Line Tennoji 徒歩 4 phút
Hanwa Line Tennoji 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 82,000 yen (3,500 yen) - / 1.5 tháng / - / - 1DK(+S) / 36.59㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể Casa Domani 202号室

Địa chỉ Osaka Izumishi Hakuta
Giao thông Hanwa Line Shinodayama 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 32.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư コーニッシュアビコⅡ 407号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Sumiyoshi-ku Abiko
Giao thông Hanwa Line Abikocho 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 20,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 13.00㎡ -

Thông tin

chung cư コーニッシュアビコⅡ 208号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Sumiyoshi-ku Abiko
Giao thông Hanwa Line Abikocho 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 20,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 13.00㎡ -

Thông tin

tập thể キャッスルⅡ 203号室

Địa chỉ Osaka Izumiotsushi Higashitoyonakacho
Giao thông Hanwa Line Izumi-Fuchu 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) - / 2.4 tháng / - / - 1K / 23.77㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể heights光容 C 102号室

Địa chỉ Osaka Kishiwada-shi Obucho
Giao thông Hanwa Line Kudamatsu 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 59.17㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư コーニッシュアビコⅠ 403号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Sumiyoshi-ku Abiko
Giao thông Hanwa Line Abikocho 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 20,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 13.00㎡ -

Thông tin

chung cư コーニッシュアビコⅡ 302号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Sumiyoshi-ku Abiko
Giao thông Hanwa Line Abikocho 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 20,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 13.00㎡ -

Thông tin

chung cư コーニッシュアビコⅡ 305号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Sumiyoshi-ku Abiko
Giao thông Hanwa Line Abikocho 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 20,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 13.00㎡ -

Thông tin

tập thể リヴェール美・美 201号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashisumiyoshi-ku Kitatanabe
Giao thông Hanwa Line Bishoen 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 30.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể JOYFUL和泉 101号室

Địa chỉ Osaka Izumishi Taicho
Giao thông Hanwa Line Kita-Shinoda 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (3,000 yen) - / 1.2 tháng / - / - 2DK(+S) / 38.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンシティ和泉 202号室

Địa chỉ Osaka Izumishi Hikocho
Giao thông Hanwa Line Izumi-Fuchu 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (8,000 yen) - / 1.3 tháng / - / - 1R / 26.32㎡ -

Thông tin

tập thể サンシティ和泉 301号室

Địa chỉ Osaka Izumishi Hikocho
Giao thông Hanwa Line Izumi-Fuchu 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 39,000 yen (8,000 yen) - / 1.3 tháng / - / - 1R / 28.57㎡ -

Thông tin

tập thể サンシティ和泉 401号室

Địa chỉ Osaka Izumishi Hikocho
Giao thông Hanwa Line Izumi-Fuchu 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 39,000 yen (8,000 yen) - / 1.3 tháng / - / - 1R / 28.57㎡ -

Thông tin

tập thể サンシティ和泉 403号室

Địa chỉ Osaka Izumishi Hikocho
Giao thông Hanwa Line Izumi-Fuchu 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 39,000 yen (8,000 yen) - / 1.3 tháng / - / - 1R / 28.57㎡ -

Thông tin

tập thể サンシティ和泉 406号室

Địa chỉ Osaka Izumishi Hikocho
Giao thông Hanwa Line Izumi-Fuchu 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 39,000 yen (8,000 yen) - / 1.3 tháng / - / - 1R / 26.32㎡ -

Thông tin

tập thể コンドミニオ百舌鳥 201号室

Địa chỉ Osaka Sakaishi Kita-ku Mozuakahatacho
Giao thông Hanwa Line Mikunigaoka 徒歩 8 phút
Nankai Kouya Line Mikunigaoka 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (5,000 yen) 0.8 tháng / 0.8 tháng / - / - 3LDK(+S) / 60.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンシティ和泉 306号室

Địa chỉ Osaka Izumishi Hikocho
Giao thông Hanwa Line Izumi-Fuchu 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 39,000 yen (8,000 yen) - / 1.3 tháng / - / - 1R / 26.32㎡ -

Thông tin

chung cư ブリリアントコート西田辺 702

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashisumiyoshi-ku Yamasaka
Giao thông Midosuji Line Nishitanabe 徒歩 5 phút
Hanwa Line Tsurugaoka 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 57,000 yen (7,000 yen) - / 2 tháng / - / - 1K / 20.45㎡ -

Thông tin

chung cư ブリリアントコート西田辺 804

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashisumiyoshi-ku Yamasaka
Giao thông Midosuji Line Nishitanabe 徒歩 5 phút
Hanwa Line Tsurugaoka 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 58,000 yen (7,000 yen) - / 2 tháng / - / - 1K / 20.46㎡ -

Thông tin

chung cư ブリリアントコート西田辺 802

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashisumiyoshi-ku Yamasaka
Giao thông Midosuji Line Nishitanabe 徒歩 5 phút
Hanwa Line Tsurugaoka 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 58,000 yen (7,000 yen) - / 2 tháng / - / - 1K / 20.45㎡ -

Thông tin

chung cư ブリリアントコート西田辺 703

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashisumiyoshi-ku Yamasaka
Giao thông Midosuji Line Nishitanabe 徒歩 5 phút
Hanwa Line Tsurugaoka 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 57,000 yen (7,000 yen) - / 2 tháng / - / - 1K / 20.27㎡ -

Thông tin

chung cư ブリリアントコート西田辺 603

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashisumiyoshi-ku Yamasaka
Giao thông Midosuji Line Nishitanabe 徒歩 5 phút
Hanwa Line Tsurugaoka 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 56,000 yen (7,000 yen) - / 2 tháng / - / - 1K / 20.27㎡ -

Thông tin

chung cư ブリリアントコート西田辺 705

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashisumiyoshi-ku Yamasaka
Giao thông Midosuji Line Nishitanabe 徒歩 5 phút
Hanwa Line Tsurugaoka 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 57,500 yen (7,000 yen) - / 2 tháng / - / - 1K / 20.74㎡ -

Thông tin

chung cư インペリアル鳳 702

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku Otorinishimachi
Giao thông Hanwa Line otori 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 125,000 yen (12,000 yen) - / 2 tháng / - / - 3LDK(+S) / 76.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư インペリアル鳳 303

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku Otorinishimachi
Giao thông Hanwa Line otori 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 122,000 yen (12,000 yen) - / 2 tháng / - / - 3LDK(+S) / 80.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư インペリアル鳳 704

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku Otorinishimachi
Giao thông Hanwa Line otori 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 125,000 yen (12,000 yen) - / 2 tháng / - / - 3LDK(+S) / 72.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư NCA美章園 206

Địa chỉ Osaka Osakashi Abeno-ku Bishōen
Giao thông Kintetsu Minami Osaka Line Koboreguchi 徒歩 1 phút
Hanwa Line Bishoen 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 25.80㎡ -

Thông tin

chung cư NCA美章園 604

Địa chỉ Osaka Osakashi Abeno-ku Bishōen
Giao thông Kintetsu Minami Osaka Line Koboreguchi 徒歩 1 phút
Hanwa Line Bishoen 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 57,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 25.05㎡ -

Thông tin

tập thể プレジール 鳳 205

Địa chỉ Osaka Sakaishi Nishi-ku Otorihigashimachi
Giao thông Hanwa Line otori 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống