Keihan Katano Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 19
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

nhà chung dãy 枚方宿ワンルーム 1号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2006 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (2,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 29.56㎡ -

Thông tin

tập thể サンガーデンいくの 101号室

Địa chỉ Osaka Katanoshi
Giao thông Keihan Katano Line Kozu đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (3,000 yen) - / 58,000 yen / - / - 2DK / 51.37㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ファミール星丘 101号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Katano Line Murano đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1994 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (2,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2DK / 43.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンビレッジ池之宮 A 102号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Katano Line Hirakatashi Bus 10 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1993 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 61,000 yen (2,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 60.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンアレイ下野 Ⅱ 102号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Katano Line Hoshigaoka đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (0 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 60.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể Maison de soleil 103号室

Địa chỉ Osaka Katanoshi
Giao thông Keihan Katano Line Katanoshi đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1994 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (3,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 2LDK / 52.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ソレール桜丘 102号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Katano Line Murano đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 52.48㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンマリオ B 102号室

Địa chỉ Osaka Katanoshi
Giao thông Katamachi Line Kawachi-Iwafune đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1999 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 68,000 yen (2,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 2LDK / 52.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンライフ泉源 201号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Katano Line Kozu đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 1989 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (2,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3DK / 65.36㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンコートONO 203号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1993 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (2,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3DK / 47.54㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy サンビレッジ桜丘 C 101号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Katano Line Hoshigaoka đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1992 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 80,000 yen (0 yen) - / 100,000 yen / - / - 3LDK / 81.11㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể セントラルハイツ山之上 206号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1991 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 20.46㎡ -

Thông tin

tập thể Tranquil 210号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (0 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.46㎡ -

Thông tin

tập thể バルカ・ディ・ロッチャ 201号室

Địa chỉ Osaka Katanoshi
Giao thông Katamachi Line Kawachi-Iwafune đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2003 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (2,000 yen) 20,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 27.08㎡ -

Thông tin

tập thể サンジュエール B 102号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi Bus 15 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (2,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 45.59㎡ -

Thông tin

tập thể ハイツカルム 102号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi Bus 10 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (2,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 59.30㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Gフォレスト 103

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Gotenyama đi bộ 8 phút
Keihan Main Line Makino đi bộ 21 phút
Keihan Main Line Hirakatashi đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2004 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Gフォレスト 201

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Gotenyama đi bộ 8 phút
Keihan Main Line Makino đi bộ 21 phút
Keihan Main Line Hirakatashi đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2004 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フラーリッシュ 108

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Kozenji đi bộ 12 phút
Keihan Katano Line Hoshigaoka đi bộ 33 phút
Keihan Main Line Hirakata-koen đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2006 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (3,000 yen) - / 49,000 yen / - / - 1R / 29.81㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống