Keihan Katano Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 9
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể サンライフ朝日丘 B 101号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi Asahigaokacho
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi 徒歩 10 phút
Keihan Katano Line Hirakatashi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 37,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 20.46㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンビレッジ池之宮 B 203号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi Ikenomiya
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi 徒歩 2 phút
Keihan Katano Line Hirakatashi 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (2,000 yen) - / 1.7 tháng / - / - 2LDK(+S) / 60.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể STYRAX D 101号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi Ogaitocho
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi 徒歩 9 phút
Keihan Katano Line Hirakatashi 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 71,000 yen (2,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 46.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể セントラルハイツ山之上 202号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi Yamanoue
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi 徒歩 13 phút
Keihan Katano Line Hirakatashi 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 20.46㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ホワイトソイル 202号室

Địa chỉ Osaka Katanoshi Kōzu
Giao thông Keihan Katano Line Katanoshi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (4,500 yen) - / 1.5 tháng / - / - 1LDK(+S) / 58.72㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể エムグリーンハイツ 102号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi Deyashiki motomachi
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi 徒歩 3 phút
Keihan Katano Line Hirakatashi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (2,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2DK(+S) / 40.90㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể Tranquil 110号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi Shinmachi
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi 徒歩 5 phút
Keihan Katano Line Hirakatashi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (0 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.46㎡ -

Thông tin

tập thể Tranquil 102号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi Shinmachi
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi 徒歩 5 phút
Keihan Katano Line Hirakatashi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (0 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.46㎡ -

Thông tin

chung cư ほーむ21  301号

Địa chỉ Osaka Hirakatashi Shinnoecho
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi バス 9 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 23,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống