Keihan Katano Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 10
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể エスポワール山之上東街 B 202号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Katano Line Hoshigaoka 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1995 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (0 yen) - / 100,000 yen / - / - 2LDK / 52.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể le chateau 私部 201号室

Địa chỉ Osaka Katanoshi
Giao thông Keihan Katano Line Katanoshi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2015 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 72,500 yen (2,500 yen) - / 100,000 yen / - / - 2LDK / 57.18㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンアレイ下野 Ⅴ 102号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Katano Line Hoshigaoka 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (0 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 60.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンアレイ下野 Ⅲ 101号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Katano Line Hoshigaoka 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (0 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 60.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンコートサヨミ 202号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1998 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 76,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 46.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンコートサヨミ 102号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1998 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 75,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 46.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンコートONO 201号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1993 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (0 yen) - / 100,000 yen / - / - 3DK / 47.54㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể Tranquil 110号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (0 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.46㎡ -

Thông tin

tập thể クロスザリバー 401号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2006 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 61,000 yen (2,200 yen) - / 150,000 yen / - / - 1K / 28.79㎡ -

Thông tin

chung cư ほーむ21  301号

Địa chỉ Osaka Hirakatashi Shinnoecho
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi バス 9 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 23,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống