Keihan Katano Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 8
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể ハイツカトレア D 101号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Katano Line Murano 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (0 yen) - / - / - / - 2LDK / 52.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ロアール C 201号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi Bus 15 phút 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1994 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (2,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 52.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ロアール B 201号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi Bus 15 phút 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1994 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (2,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 52.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy ハイツ颯 101号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Katano Line Hoshigaoka 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2010 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 73,000 yen (3,000 yen) 10,000 yen / 100,000 yen / - / - 2LDK / 59.65㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể STYRAX A 201号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1995 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 71,000 yen (2,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3DK / 46.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể パークヒル枚方 B 201号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi 徒歩 30 phút
Năm xây dựng 1990 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (0 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 64.50㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンエトワール 307

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Katano Line Hoshigaoka 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 33,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.40㎡ -

Thông tin

chung cư ほーむ21  301号

Địa chỉ Osaka Hirakatashi Shinnoecho
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi バス 9 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 23,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống