Keihan Main Line ・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 82
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư クレシアトモエ 307号室

Địa chỉ Osaka Neyagawashi
Giao thông Keihan Main Line Neyagawashi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2010 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (6,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 24.40㎡ -

Thông tin

chung cư エスペランサ柴田 202号室

Địa chỉ Osaka Neyagawashi
Giao thông Keihan Main Line Neyagawashi 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (6,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 22.72㎡ -

Thông tin

tập thể サンライフ朝日丘 B 101号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi Asahigaokacho
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi 徒歩 10 phút
Keihan Katano Line Hirakatashi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 37,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 20.46㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ラ フェリーチェ 302号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi Tsutsumicho
Giao thông Keihan Main Line Hirakata-koen 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 55,000 yen (2,000 yen) - / 1.8 tháng / - / - 1K / 27.88㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾン・デ・フェエリク 202号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi Funahashihonmachi
Giao thông Keihan Main Line Kuzuha 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 40.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể Maison.de.Riverain B 203号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi Ikaga Nishimachi
Giao thông Keihan Main Line Hirakata-koen 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 2000 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (3,900 yen) 0.2 tháng / 1.5 tháng / - / - 2DK(+S) / 47.54㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンビレッジ池之宮 B 203号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi Ikenomiya
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi 徒歩 2 phút
Keihan Katano Line Hirakatashi 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (2,000 yen) - / 1.7 tháng / - / - 2LDK(+S) / 60.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể STYRAX D 101号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi Ogaitocho
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi 徒歩 9 phút
Keihan Katano Line Hirakatashi 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 71,000 yen (2,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 46.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シェ・ラ・メール 102号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi Funahashihonmachi
Giao thông Keihan Main Line Kuzuha 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 68,000 yen (3,000 yen) - / 1.5 tháng / - / - 2LDK(+S) / 51.99㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể riviere 和 101号室

Địa chỉ Osaka Kadomashi Ohashicho
Giao thông Keihan Main Line Furukawabashi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2014 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 74,000 yen (3,000 yen) - / 1.6 tháng / - / - 2LDK(+S) / 49.63㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンビレッジ高田 A 103号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi Koda
Giao thông Keihan Main Line Korien 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (0 yen) - / 0.8 tháng / - / - 2LDK(+S) / 52.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サニーフレッシェン Ⅰ 101号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi Higashikori motomachi
Giao thông Keihan Main Line Korien 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 69,000 yen (0 yen) - / 2 tháng / - / - 3DK(+S) / 57.85㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ピ・ラパン 301号室

Địa chỉ Osaka Moriguchishi Hiradaicho
Giao thông Keihan Main Line Takii 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 56,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 34.42㎡ -

Thông tin

tập thể コーポ香美の里 102号室

Địa chỉ Osaka Neyagawashi Choeijicho
Giao thông Keihan Main Line Neyagawashi 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.95㎡ -

Thông tin

chung cư イストワールリーブ 102号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi Mitsuyacho
Giao thông Keihan Main Line Hirakata-koen 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) - / 1.9 tháng / - / - 1K / 28.43㎡ -

Thông tin

tập thể ★ハイツルーラル 201号室

Địa chỉ Osaka Neyagawashi Ishizu higashimachi
Giao thông Keihan Main Line Korien 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 64,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 51.37㎡ -

Thông tin

tập thể セントラルハイツ山之上 202号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi Yamanoue
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi 徒歩 13 phút
Keihan Katano Line Hirakatashi 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 20.46㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể コフレ24 202号室

Địa chỉ Osaka Kadomashi Yanagidacho
Giao thông Keihan Main Line Furukawabashi 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.99㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プリマベーラ Ⅱ 105号室

Địa chỉ Osaka Neyagawashi Horimizo kitamachi
Giao thông Keihan Main Line Neyagawashi 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (4,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 27.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プリマベーラ Ⅰ 201号室

Địa chỉ Osaka Neyagawashi Horimizo kitamachi
Giao thông Keihan Main Line Neyagawashi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (4,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 27.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể エムグリーンハイツ 102号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi Deyashiki motomachi
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi 徒歩 3 phút
Keihan Katano Line Hirakatashi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (2,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2DK(+S) / 40.90㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サニーハイツ香里ヶ丘 103号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi
Giao thông Keihan Main Line Korien 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 71,000 yen (3,000 yen) 0.1 tháng / 2 tháng / - / - 2LDK(+S) / 47.54㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンビレッジ太間 A 201号室

Địa chỉ Osaka Neyagawashi Taimacho
Giao thông Keihan Main Line Korien 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (0 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 45.59㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể Tranquil 110号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi Shinmachi
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi 徒歩 5 phút
Keihan Katano Line Hirakatashi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (0 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.46㎡ -

Thông tin

tập thể Tranquil 102号室

Địa chỉ Osaka Hirakatashi Shinmachi
Giao thông Keihan Main Line Hirakatashi 徒歩 5 phút
Keihan Katano Line Hirakatashi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (0 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.46㎡ -

Thông tin

tập thể フリーデンハイム 201号室

Địa chỉ Osaka Moriguchishi Tatsutadori
Giao thông Keihan Main Line Moriguchishi 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (3,000 yen) 0.5 tháng / 2 tháng / - / - 1K / 38.16㎡ -

Thông tin

tập thể コーポ香美の里 202号室

Địa chỉ Osaka Neyagawashi Choeijicho
Giao thông Keihan Main Line Neyagawashi 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.98㎡ -

Thông tin

chung cư ★サンリスタ守口 203号室

Địa chỉ Osaka Moriguchishi Hashiba higashinocho
Giao thông Keihan Main Line Nishisanso 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 41.63㎡ -

Thông tin

tập thể ★ハイツルーラル 202号室

Địa chỉ Osaka Neyagawashi Ishizu higashimachi
Giao thông Keihan Main Line Korien 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 61,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 40.90㎡ -

Thông tin

chung cư キオプラザ天満橋 307号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku Temma
Giao thông Keihan Main Line Tenmabashi 徒歩 5 phút
Tanimachi Line Tenmabashi 徒歩 5 phút
Keihan Nakanoshima Line Tenmabashi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 111,000 yen (9,000 yen) - / 2 tháng / - / - 2LDK(+S) / 62.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống