Keihan Nakanoshima Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 6
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư AZ天満 502号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku
Giao thông Tanimachi Line Tenmabashi 徒歩 10 phút
Tozai Line osakatemmangu 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2014 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 100,000 yen (7,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 1LDK / 42.25㎡ -

Thông tin

chung cư AZ天満 301号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku
Giao thông Tanimachi Line Tenmabashi 徒歩 10 phút
Tozai Line osakatemmangu 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2014 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 98,000 yen (7,000 yen) - / 200,000 yen / - / - 1LDK / 43.87㎡ -

Thông tin

chung cư キオプラザ天満橋 906号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku
Giao thông Tanimachi Line Tenmabashi 徒歩 5 phút
Keihan Main Line Tenmabashi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1996 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 117,000 yen (9,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 62.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パークリュクス大阪天満

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku
Giao thông Tanimachi Line Tenmabashi 徒歩 9 phút
Keihan Main Line Tenmabashi 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2018 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 80,000 yen (0 yen) 80,000 yen / 80,000 yen / - / - 1K / 23.51㎡ -

Thông tin

chung cư キオプラザ天満橋 1306号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku
Giao thông Tanimachi Line Tenmabashi 徒歩 5 phút
Keihan Main Line Tenmabashi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1996 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
13 128,000 yen (9,000 yen) - / 2 tháng / - / - 2LDK / 62.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư キオプラザ天満橋 706号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku
Giao thông Tanimachi Line Tenmabashi 徒歩 5 phút
Keihan Main Line Tenmabashi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1996 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 115,000 yen (9,000 yen) - / 2 tháng / - / - 2LDK / 62.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống