Kintetsu Domyoji Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 2
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アンプルール フェール REALIFEⅡ 102

Địa chỉ Osaka Kashiwarashi Ishikawacho
Giao thông Kintetsu Minami Osaka Line Domyoji 徒歩 12 phút
Kintetsu Domyoji Line Domyoji 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール REALIFEⅡ 305

Địa chỉ Osaka Kashiwarashi Ishikawacho
Giao thông Kintetsu Minami Osaka Line Domyoji 徒歩 12 phút
Kintetsu Domyoji Line Domyoji 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 43,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống