Kintetsu Keihanna Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 56
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể メゾンK B棟 202号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Chūō Line (Osaka) Nagata 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2006 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 30.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư プロミネンス 903号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Aramoto 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2009 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 61,000 yen (0 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 27.55㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư プロミネンス 1002号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Aramoto 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2009 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 63,000 yen (0 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 27.75㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ルミエール・フジ 202号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Aramoto 徒歩 2 phút
Chūō Line (Osaka) Nagata 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2013 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (5,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 1DK / 32.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ルミエール・フジ 303号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Aramoto 徒歩 2 phút
Chūō Line (Osaka) Nagata 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2013 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 62,000 yen (5,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 1DK / 32.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể Viola A 102号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Katamachi Line Konoikeshinden 徒歩 10 phút
Kintetsu Keihanna Line Aramoto 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2008 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 34.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 南野マンション 305号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Aramoto 徒歩 2 phút
Chūō Line (Osaka) Nagata 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1973 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 40,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 35.00㎡ -

Thông tin

chung cư PRIMROSE(プリムローズ) 611号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Aramoto 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 45,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 27.00㎡ -

Thông tin

tập thể ヴァロンドール中野 103号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Aramoto 徒歩 13 phút
Kintetsu Keihanna Line Yoshida 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2012 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1DK / 32.23㎡ -

Thông tin

tập thể La Casa Felice 101号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Chūō Line (Osaka) Nagata 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2016 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,500 yen (3,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 1DK / 31.33㎡ -

Thông tin

tập thể La Casa Felice 202号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Chūō Line (Osaka) Nagata 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2016 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,500 yen (3,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 1DK / 31.33㎡ -

Thông tin

chung cư 石切パークサイドマンション 205号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Shin-Ishikiri 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1983 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK / 46.05㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フルール光 202号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Katamachi Line Tokuan 徒歩 10 phút
Chūō Line (Osaka) Nagata 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2015 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 72,000 yen (3,000 yen) - / 2 tháng / - / - 2LDK / 54.85㎡ -

Thông tin

chung cư アーバンリブ 206号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Yoshida 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 28.31㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アーバンリブ 405号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Yoshida 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 54,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 28.31㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アーバンリブ 403号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Yoshida 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 54,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 28.31㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư Social Village 101号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Aramoto 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2011 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (5,000 yen) - / 150,000 yen / - / - 1DK / 31.65㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư Social Village 607号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Aramoto 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2011 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 62,000 yen (5,000 yen) - / 150,000 yen / - / - 1DK / 31.65㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư Social Village 1002号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Aramoto 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2011 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 62,000 yen (5,000 yen) - / 150,000 yen / - / - 1DK / 31.65㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư Social Village 201号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Aramoto 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2011 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (5,000 yen) - / 150,000 yen / - / - 1DK / 31.65㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư Social Village 303号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Aramoto 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2011 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 59,000 yen (5,000 yen) - / 150,000 yen / - / - 1DK / 31.65㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アネックス 206号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Aramoto 徒歩 18 phút
Katamachi Line Konoikeshinden 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2008 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 30.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アネックス 106号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Aramoto 徒歩 18 phút
Katamachi Line Konoikeshinden 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2008 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 30.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サンライズ・S 602号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Aramoto 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2006 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 53,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 27.90㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シャンブル 103号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Aramoto 徒歩 4 phút
Chūō Line (Osaka) Nagata 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2012 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (3,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 1DK / 34.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ケーティーハイツ B棟 101号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Yoshida 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2015 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 61,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 40.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 石切パークサイドマンション 107号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Shin-Ishikiri 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1983 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK / 46.05㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パトラK 607号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Aramoto 徒歩 4 phút
Chūō Line (Osaka) Nagata 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1998 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 39,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư パトラK 703号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Aramoto 徒歩 4 phút
Chūō Line (Osaka) Nagata 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1998 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 39,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư PRIMROSE(プリムローズ) 606号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Aramoto 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 45,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 27.00㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống