Kintetsu Keihanna Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 29
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể ソーレ ルヴァン Ⅱ 105号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Minowa
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Aramoto 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2005 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 30.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ルミエール・フジ 310号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Yokomakuranishi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Aramoto 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 62,000 yen (5,000 yen) - / 1.6 tháng / - / - 1DK(+S) / 32.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾン・プチアンジュ 206号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Shinke nakamachi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Nagata 徒歩 10 phút
Chūō Line (Osaka) Nagata 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2014 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (3,500 yen) 0.5 tháng / 1.8 tháng / - / - 1LDK(+S) / 40.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アーバンリブ 507号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Yoshitahonmachi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Yoshida 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 52,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 28.31㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể La Casa Felice 201号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Fujito shinden
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Nagata 徒歩 11 phút
Chūō Line (Osaka) Nagata 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,500 yen (3,000 yen) - / 1.8 tháng / - / - 1DK(+S) / 31.33㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư Social Village 107号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Aramotoshinmachi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Aramoto 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2011 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (5,000 yen) - / 1.8 tháng / - / - 1DK(+S) / 31.65㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アーバンリブ 402号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Yoshitahonmachi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Yoshida 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 49,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 28.31㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アーバンリブ 403号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Yoshitahonmachi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Yoshida 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 52,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 28.31㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パトラ・Y 405号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Aramotokita
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Aramoto 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 57,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 28.02㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể amabileアマービレ 201号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Yoshihara
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Yoshida 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 78,000 yen (3,000 yen) - / 2 tháng / - / - 2LDK(+S) / 59.28㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể カーサソレーユ 102号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Kakudacho
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Aramoto 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 30.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ルミエール・フジ 103号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Yokomakuranishi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Aramoto 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 61,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1DK(+S) / 32.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ナンソーハイツ 301

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Nansocho
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Shin-Ishikiri 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 25,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư イマザキマンション エヌ・ワン 504

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Nagatanaka
Giao thông Chūō Line (Osaka) Nagata 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 31,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.01㎡ -

Thông tin

chung cư イマザキマンション エヌ・ワン 213

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Nagatanaka
Giao thông Chūō Line (Osaka) Nagata 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 31,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.01㎡ -

Thông tin

chung cư イマザキマンション エヌ・ワン 814

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Nagatanaka
Giao thông Chūō Line (Osaka) Nagata 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 34,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.01㎡ -

Thông tin

chung cư イマザキマンション エヌ・ワン 507

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Nagatanaka
Giao thông Chūō Line (Osaka) Nagata 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 32,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.01㎡ -

Thông tin

chung cư イマザキマンション エヌ・ワン 1105

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Nagatanaka
Giao thông Chūō Line (Osaka) Nagata 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 35,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.01㎡ -

Thông tin

chung cư アンドユーイワキ・東大阪 406

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Nagatanishi
Giao thông Chūō Line (Osaka) Nagata 徒歩 12 phút
Chūō Line (Osaka) Takaida 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 79,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 69.85㎡ -

Thông tin

chung cư セントラルハイツ 503

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Imagome
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Yoshida 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 63,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 60.00㎡ -

Thông tin

chung cư セントラルハイツ 802

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Imagome
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Yoshida 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 63,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 60.00㎡ -

Thông tin

chung cư イマザキマンション エヌ・ワン 804

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Nagatanaka
Giao thông Chūō Line (Osaka) Nagata 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 32,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.01㎡ -

Thông tin

chung cư イマザキマンション エヌ・ワン 705

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Nagatanaka
Giao thông Chūō Line (Osaka) Nagata 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 33,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.01㎡ -

Thông tin

chung cư イマザキマンション エヌ・ワン 903

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Nagatanaka
Giao thông Chūō Line (Osaka) Nagata 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 33,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.01㎡ -

Thông tin

chung cư イマザキマンション エヌ・ワン 1110

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Nagatanaka
Giao thông Chūō Line (Osaka) Nagata 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 35,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.01㎡ -

Thông tin

chung cư セントラルハイツ 205

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Imagome
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Yoshida 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 60.00㎡ -

Thông tin

chung cư セントラルハイツ 502

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Imagome
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Yoshida 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 61,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 60.00㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール U-HA 102

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Nagatanishi
Giao thông Kintetsu Keihanna Line Nagata 徒歩 12 phút
Chūō Line (Osaka) Nagata 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2011 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 33.12㎡ -

Thông tin

chung cư グランデージ長田東 906号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Nagatahigashi
Giao thông Chūō Line (Osaka) Nagata 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 48,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 25.76㎡ -

Thông tin

    1

Search in detail

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống