Kintetsu Nara Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 142
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư Groove Nipponbashi (グルーヴ日本橋) 813

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku Nipponbashi
Giao thông Nankai Line Namba 徒歩 9 phút
Nankai Kouya Line Namba 徒歩 9 phút
Midosuji Line Namba 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 64,000 yen (9,000 yen) 0.2 tháng / - / - / - 1K / 25.82㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư Groove Nipponbashi (グルーヴ日本橋) 705

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku Nipponbashi
Giao thông Nankai Line Namba 徒歩 9 phút
Nankai Kouya Line Namba 徒歩 9 phút
Midosuji Line Namba 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 63,000 yen (9,000 yen) 0.2 tháng / - / - / - 1K / 25.82㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư Groove Nipponbashi (グルーヴ日本橋) 1206

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku Nipponbashi
Giao thông Nankai Line Namba 徒歩 9 phút
Nankai Kouya Line Namba 徒歩 9 phút
Midosuji Line Namba 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
12 66,000 yen (9,000 yen) 0.2 tháng / - / - / - 1K / 25.82㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プレミール弐番館 203号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Mikuriyanaka
Giao thông Kintetsu Nara Line Yaenosato 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 30.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể リヴェール若江 102号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Wakaehonmachi
Giao thông Kintetsu Nara Line Wakae-Iwata 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2014 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 64,000 yen (3,000 yen) - / 1.6 tháng / - / - 1LDK(+S) / 45.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾンニュー池島 B 102号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Shinikeshimacho
Giao thông Kintetsu Nara Line Higashi-Hanazono 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 67,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 55.97㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サン・メゾン D棟 201号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Shinikeshimacho
Giao thông Kintetsu Nara Line Higashi-Hanazono 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2014 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 73,000 yen (3,000 yen) - / 1.4 tháng / - / - 2LDK(+S) / 53.51㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà riêng ソル・サリエンテ E号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Asahimachi
Giao thông Kintetsu Nara Line Hyotan-yama 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 122,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 73.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể カーサ・チェルキオ 102号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Shinikeshimacho
Giao thông Kintetsu Nara Line Higashi-Hanazono 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 28.29㎡ -

Thông tin

tập thể プレミール御幸 202号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Miyukicho
Giao thông Kintetsu Nara Line Hyotan-yama 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,000 yen) - / 1.5 tháng / - / - 1DK(+S) / 28.71㎡ -

Thông tin

tập thể ロワール 103号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Yokoshojicho
Giao thông Kintetsu Nara Line Hyotan-yama 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 30.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ウィステリア 203号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Higashikamikosaka
Giao thông Kintetsu Nara Line Yaenosato 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 25.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể オークウッド 206号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Rokumanjicho
Giao thông Kintetsu Nara Line Hyotan-yama 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 30.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể Twins A100号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Shimokosaka
Giao thông Kintetsu Nara Line Yaenosato 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.68㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フローラルハイツ 105号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Yoshita
Giao thông Kintetsu Nara Line Higashi-Hanazono 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 30.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾン タニガワ Ⅱ 103号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Hyotanyamacho
Giao thông Kintetsu Nara Line Hyotan-yama 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2011 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1DK(+S) / 37.32㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ラシーネ大今里 101号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashinari-ku Oimazato
Giao thông Kintetsu Osaka Line Imazato 徒歩 1 phút
Sennichimae Line Imazato 徒歩 1 phút
Imazatosuji Line Imazato 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2014 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 77,000 yen (3,500 yen) - / 2.6 tháng / - / - 1LDK(+S) / 44.26㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アルヴェアーレ Ⅰ 105号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Wakae higashimachi
Giao thông Kintetsu Nara Line Wakae-Iwata 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 40.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サン・メゾン D棟 103号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Shinikeshimacho
Giao thông Kintetsu Nara Line Higashi-Hanazono 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2014 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (3,000 yen) - / 1.6 tháng / - / - 1LDK(+S) / 40.53㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ソシア25 101号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Yokoshojicho
Giao thông Kintetsu Nara Line Hyotan-yama 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 40.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ベイサージュN A 102号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Nishizutsumi hondorihigashi
Giao thông Kintetsu Nara Line Kawachi-Kosaka 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2012 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (3,000 yen) - / 1.6 tháng / - / - 1LDK(+S) / 37.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể Cher(シエ-ル) 102号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Wakae higashimachi
Giao thông Kintetsu Nara Line Wakae-Iwata 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2012 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 73,000 yen (4,000 yen) - / 1.6 tháng / - / - 2LDK(+S) / 53.73㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà riêng ソル・サリエンテ B号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Asahimachi
Giao thông Kintetsu Nara Line Hyotan-yama 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 122,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 73.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サニーコート花園 203号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Iwatacho
Giao thông Kintetsu Nara Line Kawachi-Hanazono 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 29.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プルミエール A 101号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Kirikawacho
Giao thông Kintetsu Nara Line Hiraoka 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 30.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プレミール壱番館 101号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Mikuriyanaka
Giao thông Kintetsu Nara Line Yaenosato 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 30.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾン タニガワ Ⅱ 106号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Hyotanyamacho
Giao thông Kintetsu Nara Line Hyotan-yama 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2011 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1DK(+S) / 37.32㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾン池島 102号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Ikeshimacho
Giao thông Kintetsu Nara Line Higashi-Hanazono 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2012 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 40.33㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハーモニーテラス西堤楠町 102

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Nishizutsumi kusunokicho
Giao thông Osaka Higashi Line Takaidachuo 徒歩 9 phút
Osaka Higashi Line JR Kawachieiwa 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.81㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション日本橋 0410

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku Kozu
Giao thông Sakaisuji Line Nihonbashi 徒歩 5 phút
Sennichimae Line Nihonbashi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 34,000 yen (5,000 yen) 1.1 tháng / 1.1 tháng / - / - 1R / 18.90㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống