Kintetsu Nara Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 134
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư プロヴァンス 208号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Nara Line Yaenosato 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1989 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 31,000 yen (5,500 yen) 70,000 yen / - / - / - 1R / 19.00㎡ -

Thông tin

chung cư カレッジインエバグリーン

Địa chỉ Osaka Osakashi Ikuno-ku
Giao thông Kintetsu Nara Line Fuse 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 60,000 yen / - / - 1R / 19.80㎡ -

Thông tin

chung cư VAL近大正門前 B3号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông
Năm xây dựng 1987 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 28,000 yen (4,500 yen) - / 30,000 yen / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư シャトーアルーフ 202号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku
Giao thông
Sakaisuji Line Nihonbashi 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 38,500 yen (7,000 yen) 50,000 yen / - / - / - 1K / 19.60㎡ -

Thông tin

chung cư ベルビア八戸ノ里

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Nara Line Yaenosato 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2015 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

chung cư ベルビア八戸ノ里

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Nara Line Yaenosato 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2015 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

chung cư ベルビア八戸ノ里

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Nara Line Yaenosato 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2015 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

chung cư スパジオミーオ

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Nara Line Kawachi-Eiwa 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,500 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 23.30㎡ -

Thông tin

chung cư ベルビア八戸ノ里

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Nara Line Yaenosato 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2015 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

chung cư ベルビア八戸ノ里 217号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Nara Line Yaenosato 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2015 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

chung cư 春秋ドミトリー 506号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Fuse 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 54,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 25.20㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 43,000 yen (4,500 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 19.53㎡ -

Thông tin

chung cư Groove Nipponbashi (グルーヴ日本橋) 1203

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku Nipponbashi
Giao thông Nankai Line Namba 徒歩 9 phút
Nankai Kouya Line Namba 徒歩 9 phút
Midosuji Line Namba 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
12 66,000 yen (9,000 yen) 0.2 tháng / - / - / - 1K / 25.82㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư Groove Nipponbashi (グルーヴ日本橋) 1206

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku Nipponbashi
Giao thông Nankai Line Namba 徒歩 9 phút
Nankai Kouya Line Namba 徒歩 9 phút
Midosuji Line Namba 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
12 66,000 yen (9,000 yen) 0.2 tháng / - / - / - 1K / 25.82㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グランドール池島 105号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Ikeshimacho
Giao thông Kintetsu Nara Line Hyotan-yama 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2005 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 30.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể リリーフ 101号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Shinikeshimacho
Giao thông Kintetsu Nara Line Higashi-Hanazono 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1DK(+S) / 31.05㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ソシア25 201号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Yokoshojicho
Giao thông Kintetsu Nara Line Hyotan-yama 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 45.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể South・a・Field 103号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Mikuriyasakaemachi
Giao thông Kintetsu Nara Line Kawachi-Kosaka 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2000 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (2,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

tập thể Twins A102号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Shimokosaka
Giao thông Kintetsu Nara Line Yaenosato 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.68㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể Twins A201号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Shimokosaka
Giao thông Kintetsu Nara Line Yaenosato 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.68㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư GRACE COURT Ⅱ 703号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Takaidanishi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Fuse 徒歩 9 phút
Kintetsu Nara Line Fuse 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 58,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 28.32㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể パルティーダ 202号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Rokumanjicho
Giao thông Kintetsu Nara Line Hyotan-yama 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1DK(+S) / 34.29㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グレイス奥林B 101号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Mikuriya
Giao thông Kintetsu Nara Line Yaenosato 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (3,000 yen) 0.5 tháng / 2 tháng / - / - 1LDK(+S) / 33.05㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể カーサ・チェルキオ 102号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Shinikeshimacho
Giao thông Kintetsu Nara Line Higashi-Hanazono 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 28.29㎡ -

Thông tin

tập thể Plus+上町台 102号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku Ikutamamaemachi
Giao thông Tanimachi Line Tanimachikyuchome 徒歩 4 phút
Sennichimae Line Tanimachikyuchome 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 87,000 yen (7,000 yen) - / 2.3 tháng / - / - 1LDK(+S) / 36.11㎡ -

Thông tin

tập thể Plus+上町台 302号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku Ikutamamaemachi
Giao thông Tanimachi Line Tanimachikyuchome 徒歩 4 phút
Sennichimae Line Tanimachikyuchome 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 91,000 yen (7,000 yen) - / 2.2 tháng / - / - 1LDK(+S) / 35.27㎡ -

Thông tin

tập thể プラサート小阪 105号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Mikuriyasakaemachi
Giao thông Kintetsu Nara Line Kawachi-Kosaka 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 27.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ロワール 103号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Yokoshojicho
Giao thông Kintetsu Nara Line Hyotan-yama 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 30.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư GRACE COURT Ⅱ 303号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Takaidanishi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Fuse 徒歩 9 phút
Kintetsu Nara Line Fuse 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 55,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 28.32㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アリオール 103号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi Tamakushi motomachi
Giao thông Kintetsu Nara Line Kawachi-Hanazono 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 40.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Search in detail

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống