Kintetsu Shigi Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 6
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể クロワール A 201号室

Địa chỉ Osaka Yaoshi Kaminoshimachominami
Giao thông Kintetsu Osaka Line Kawachi-Yamamoto 徒歩 14 phút
Kintetsu Shigi Line Kawachi-Yamamoto 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 73,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 59.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ココ・ソレジオ B 203号室

Địa chỉ Osaka Yaoshi Higashiyamamotoshinmachi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Kawachi-Yamamoto 徒歩 6 phút
Kintetsu Shigi Line Kawachi-Yamamoto 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 51.04㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư スヴァーネ東山本 403

Địa chỉ Osaka Yaoshi Higashiyamamotoshinmachi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Kawachi-Yamamoto 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 58,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3LDK(+S) / 61.46㎡ -

Thông tin

chung cư カーサフィオーレ弐番館 401

Địa chỉ Osaka Yaoshi Fukumanjichominami
Giao thông Kintetsu Osaka Line Kawachi-Yamamoto 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 64,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 3LDK(+S) / 57.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư カーサフィオーレ弐番館 403

Địa chỉ Osaka Yaoshi Fukumanjichominami
Giao thông Kintetsu Osaka Line Kawachi-Yamamoto 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 63,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 57.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư カーサフィオーレ壱番館 411

Địa chỉ Osaka Yaoshi Fukumanjichominami
Giao thông Kintetsu Osaka Line Kawachi-Yamamoto 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 63,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 57.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống