Chūō Line (Osaka)・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 56
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ルーチェ長田 306

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Katamachi Line Tokuan đi bộ 7 phút
Chūō Line (Osaka) Nagata đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1988 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 52,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2DK / 40.00㎡ -

Thông tin

chung cư ロイヤル神路Ⅲ 413

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashinari-ku
Giao thông Chūō Line (Osaka) Fukaebashi đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1989 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 25,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

chung cư ロイヤル神路Ⅰ 503

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashinari-ku
Giao thông Chūō Line (Osaka) Fukaebashi đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1987 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 38,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1DK / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư 立売堀プラザ 603

Địa chỉ Osaka Osakashi Nishi-ku
Giao thông Chūō Line (Osaka) Awaza đi bộ 4 phút
Sennichimae Line Awaza đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1979 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 90,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 3DK / 56.34㎡ -

Thông tin

chung cư ジオ・グランデ高井田 510

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Osaka Higashi Line Takaidachuo đi bộ 1 phút
Chūō Line (Osaka) Takaida đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 46,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 22.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ジオ・グランデ高井田 502

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Osaka Higashi Line Takaidachuo đi bộ 1 phút
Chūō Line (Osaka) Takaida đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 44,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 22.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư イマザキマンション エヌ・ワン 312

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Chūō Line (Osaka) Nagata đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 34,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 18.01㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư イマザキマンション エヌ・ワン 310

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Chūō Line (Osaka) Nagata đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 33,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 18.01㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư イマザキマンション エヌ・ワン 804

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Chūō Line (Osaka) Nagata đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 34,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 18.01㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư イマザキマンション エヌ・ワン 314

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Chūō Line (Osaka) Nagata đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 34,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 18.01㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư イマザキマンション エヌ・ワン 1006

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Chūō Line (Osaka) Nagata đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 36,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 18.01㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ジオ・グランデ高井田 901

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Osaka Higashi Line Takaidachuo đi bộ 1 phút
Chūō Line (Osaka) Takaida đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 210,000 yen (10,000 yen) - / 2 tháng / - / - 3LDK / 119.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アンドユーイワキ・東大阪 903

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Chūō Line (Osaka) Nagata đi bộ 12 phút
Chūō Line (Osaka) Takaida đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1998 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 78,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK / 63.25㎡ -

Thông tin

chung cư アンドユーイワキ・東大阪 502

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Chūō Line (Osaka) Nagata đi bộ 12 phút
Chūō Line (Osaka) Takaida đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1998 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 76,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK / 63.25㎡ -

Thông tin

chung cư アンドユーイワキ・東大阪 203

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Chūō Line (Osaka) Nagata đi bộ 12 phút
Chūō Line (Osaka) Takaida đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1998 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 74,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK / 63.25㎡ -

Thông tin

chung cư ブランズタワー御堂筋本町 3602

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku
Giao thông Midosuji Line Honmachi đi bộ 1 phút
Chūō Line (Osaka) Honmachi đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2017 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
36 450,000 yen (30,000 yen) 1 tháng / 2 tháng / - / - 2LDK / 88.66㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ブランズタワー御堂筋本町 3505

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku
Giao thông Midosuji Line Honmachi đi bộ 1 phút
Chūō Line (Osaka) Honmachi đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2017 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
35 430,000 yen (30,000 yen) 1 tháng / 2 tháng / - / - 2LDK / 89.98㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ジューム南船場 603

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku
Giao thông Sakaisuji Line Nagahoribashi đi bộ 3 phút
Sakaisuji Line Sakaisujihonmachi đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2007 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 92,000 yen (12,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1DK / 35.18㎡ -

Thông tin

chung cư セントアミール南久宝寺 402

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku
Giao thông Sakaisuji Line Sakaisujihonmachi đi bộ 3 phút
Midosuji Line Honmachi đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 89,000 yen (10,000 yen) - / 2 tháng / - / - 1DK / 39.59㎡ -

Thông tin

chung cư ジューム南船場 801

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku
Giao thông Sakaisuji Line Nagahoribashi đi bộ 3 phút
Sakaisuji Line Sakaisujihonmachi đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2007 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 112,000 yen (12,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 42.28㎡ -

Thông tin

chung cư ジューム南船場 602

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku
Giao thông Sakaisuji Line Nagahoribashi đi bộ 3 phút
Sakaisuji Line Sakaisujihonmachi đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2007 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 111,000 yen (12,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 42.28㎡ -

Thông tin

chung cư ジューム南船場 1001

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku
Giao thông Sakaisuji Line Nagahoribashi đi bộ 3 phút
Sakaisuji Line Sakaisujihonmachi đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2007 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 113,000 yen (12,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 42.28㎡ -

Thông tin

chung cư ジューム南船場 802

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku
Giao thông Sakaisuji Line Nagahoribashi đi bộ 3 phút
Sakaisuji Line Sakaisujihonmachi đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2007 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 112,000 yen (12,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 42.28㎡ -

Thông tin

chung cư アプリコ 802

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku
Giao thông Tanimachi Line Tanimachiyonchome đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1996 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 113,000 yen (15,000 yen) - / 2 tháng / - / - 1LDK / 55.00㎡ -

Thông tin

chung cư アプリコ 801

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku
Giao thông Tanimachi Line Tanimachiyonchome đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1996 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 113,000 yen (15,000 yen) - / 2 tháng / - / - 1LDK / 55.00㎡ -

Thông tin

chung cư アプリコ 401

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku
Giao thông Tanimachi Line Tanimachiyonchome đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1996 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 106,000 yen (15,000 yen) - / 2 tháng / - / - 1LDK / 55.08㎡ -

Thông tin

chung cư アプリコ 403

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku
Giao thông Tanimachi Line Tanimachiyonchome đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1996 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 101,000 yen (15,000 yen) - / 2 tháng / - / - 1LDK / 55.08㎡ -

Thông tin

chung cư アプリコ 201

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku
Giao thông Tanimachi Line Tanimachiyonchome đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1996 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 130,000 yen (15,000 yen) - / 2 tháng / - / - 1LDK / 55.00㎡ -

Thông tin

chung cư M.hills西本町 202

Địa chỉ Osaka Osakashi Nishi-ku
Giao thông Yotsubashi Line Honmachi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2007 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 72,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 30.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư M.hills西本町 303

Địa chỉ Osaka Osakashi Nishi-ku
Giao thông Yotsubashi Line Honmachi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2007 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 111,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 40.78㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống