Imazatosuji Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 44
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư アクエルド緑地公園 303号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku Midori
Giao thông Imazatosuji Line Shimmori-Furuichi 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 62,000 yen (9,400 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 27.28㎡ -

Thông tin

chung cư アクエルド緑地公園 703号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku Midori
Giao thông Imazatosuji Line Shimmori-Furuichi 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 64,000 yen (9,400 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 27.28㎡ -

Thông tin

chung cư アクエルド緑地公園 402号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku Midori
Giao thông Imazatosuji Line Shimmori-Furuichi 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 80,000 yen (10,400 yen) - / 2 tháng / - / - 1LDK(+S) / 43.04㎡ -

Thông tin

chung cư ★シャトレ緑橋 304号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashinari-ku Higashinakamoto
Giao thông Chūō Line (Osaka) Midoribashi 徒歩 4 phút
Imazatosuji Line Midoribashi 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 105,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 66.81㎡ -

Thông tin

chung cư フェニックス キャッスル 201号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Jyoto-ku Sekime
Giao thông Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Gamoyonchome 徒歩 7 phút
Imazatosuji Line Gamo-yonchome 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (7,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.17㎡ -

Thông tin

chung cư ★シャトレ緑橋 602号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashinari-ku Higashinakamoto
Giao thông Chūō Line (Osaka) Midoribashi 徒歩 4 phút
Imazatosuji Line Midoribashi 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 103,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 66.81㎡ -

Thông tin

chung cư ★シャトレ緑橋 401号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashinari-ku Higashinakamoto
Giao thông Chūō Line (Osaka) Midoribashi 徒歩 4 phút
Imazatosuji Line Midoribashi 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 108,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 66.81㎡ -

Thông tin

chung cư ★シャトレ緑橋 702号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashinari-ku Higashinakamoto
Giao thông Chūō Line (Osaka) Midoribashi 徒歩 4 phút
Imazatosuji Line Midoribashi 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 106,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 66.81㎡ -

Thông tin

chung cư ★シャトレ緑橋 402号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashinari-ku Higashinakamoto
Giao thông Chūō Line (Osaka) Midoribashi 徒歩 4 phút
Imazatosuji Line Midoribashi 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 103,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 66.81㎡ -

Thông tin

chung cư ★シャトレ緑橋 801号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashinari-ku Higashinakamoto
Giao thông Chūō Line (Osaka) Midoribashi 徒歩 4 phút
Imazatosuji Line Midoribashi 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 111,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 66.81㎡ -

Thông tin

tập thể ルミエール 102号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Asahi-ku Taishibashi
Giao thông Tanimachi Line Taishibashiimaishi 徒歩 4 phút
Imazatosuji Line Taishibashi-Imaichi 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.68㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フェニックス キャッスル 101号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Jyoto-ku Sekime
Giao thông Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Gamoyonchome 徒歩 7 phút
Imazatosuji Line Gamo-yonchome 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (7,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.17㎡ -

Thông tin

chung cư ★シャトレ緑橋 704号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashinari-ku Higashinakamoto
Giao thông Chūō Line (Osaka) Midoribashi 徒歩 4 phút
Imazatosuji Line Midoribashi 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 111,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 66.81㎡ -

Thông tin

tập thể HOPETOWN 101号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Jyoto-ku Nakahama
Giao thông Chūō Line (Osaka) Midoribashi 徒歩 10 phút
Imazatosuji Line Midoribashi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 27.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フェニックス キャッスル 303号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Jyoto-ku Sekime
Giao thông Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Gamoyonchome 徒歩 7 phút
Imazatosuji Line Gamo-yonchome 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 55,000 yen (7,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.17㎡ -

Thông tin

chung cư 瑞光グリーンハイツ 205

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashiyodogawa-ku Zuiko
Giao thông Imazatosuji Line Zuiko Yonchome 徒歩 8 phút
Imazatosuji Line Daido-Toyosato 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 24,000 yen (5,600 yen) - / - / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

chung cư 瑞光グリーンハイツ 206

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashiyodogawa-ku Zuiko
Giao thông Imazatosuji Line Zuiko Yonchome 徒歩 8 phút
Imazatosuji Line Daido-Toyosato 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 26,000 yen (5,600 yen) - / - / - / - 1K / 15.00㎡ -

Thông tin

chung cư フロンティア21 502

Địa chỉ Osaka Osakashi Asahi-ku Kiyomizu
Giao thông Imazatosuji Line Shimizu 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 26,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư フロンティア21 204

Địa chỉ Osaka Osakashi Asahi-ku Kiyomizu
Giao thông Imazatosuji Line Shimizu 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 26,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư フロンティア21 216

Địa chỉ Osaka Osakashi Asahi-ku Kiyomizu
Giao thông Imazatosuji Line Shimizu 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 26,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư GEパークサイド 401

Địa chỉ Osaka Moriguchishi
Giao thông Imazatosuji Line Shimmori-Furuichi 徒歩 15 phút
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Tsurumiryokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 78,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 64.40㎡ -

Thông tin

chung cư GEパークサイド 203

Địa chỉ Osaka Moriguchishi
Giao thông Imazatosuji Line Shimmori-Furuichi 徒歩 15 phút
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Tsurumiryokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 74,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 60.80㎡ -

Thông tin

chung cư ザ・リージェント 106

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashinari-ku Oimazatonishi
Giao thông Sennichimae Line Imazato 徒歩 3 phút
Kintetsu Osaka Line Imazato 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 106,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 65.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パードレ関目 1502

Địa chỉ Osaka Osakashi Jyoto-ku Sekime
Giao thông Keihan Main Line Noe 徒歩 5 phút
Imazatosuji Line Gamo-yonchome 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
15 128,000 yen (15,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 73.61㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サンファースト京橋 504

Địa chỉ Osaka Osakashi Jyoto-ku Shiginonishi
Giao thông Katamachi Line Shigino 徒歩 5 phút
Osaka Loop Line Kyobashi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 104,000 yen (15,000 yen) 1 tháng / 2 tháng / - / - 3LDK(+S) / 66.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パードレ関目 304

Địa chỉ Osaka Osakashi Jyoto-ku Sekime
Giao thông Keihan Main Line Noe 徒歩 5 phút
Imazatosuji Line Gamo-yonchome 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 119,000 yen (15,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 74.14㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サンファースト京橋 1004

Địa chỉ Osaka Osakashi Jyoto-ku Shiginonishi
Giao thông Katamachi Line Shigino 徒歩 5 phút
Osaka Loop Line Kyobashi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 106,000 yen (15,000 yen) 1 tháng / 2 tháng / - / - 3LDK(+S) / 66.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サンファースト京橋 802

Địa chỉ Osaka Osakashi Jyoto-ku Shiginonishi
Giao thông Katamachi Line Shigino 徒歩 5 phút
Osaka Loop Line Kyobashi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 105,000 yen (15,000 yen) 1 tháng / 2 tháng / - / - 3LDK(+S) / 66.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パードレ関目 401

Địa chỉ Osaka Osakashi Jyoto-ku Sekime
Giao thông Keihan Main Line Noe 徒歩 5 phút
Imazatosuji Line Gamo-yonchome 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 124,000 yen (15,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 76.33㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パードレ関目 205

Địa chỉ Osaka Osakashi Jyoto-ku Sekime
Giao thông Keihan Main Line Noe 徒歩 5 phút
Imazatosuji Line Gamo-yonchome 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 123,000 yen (15,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 76.33㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Search in detail

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống