Imazatosuji Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 37
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể MEKST-1 202号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Jyoto-ku Higashinakahama
Giao thông Chūō Line (Osaka) Midoribashi 徒歩 10 phút
Imazatosuji Line Midoribashi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (1,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.46㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アーバンライフ 102号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Jyoto-ku Higashinakahama
Giao thông Chūō Line (Osaka) Midoribashi 徒歩 8 phút
Imazatosuji Line Midoribashi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2000 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.46㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アクエルド緑地公園 303号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku Midori
Giao thông Imazatosuji Line Shimmori-Furuichi 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 62,000 yen (9,400 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 27.28㎡ -

Thông tin

tập thể コムフィー 201号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Jyoto-ku Shigitahigashi
Giao thông Katamachi Line Shigino 徒歩 7 phút
Imazatosuji Line Shigino 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 30.02㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ラシーネ大今里 101号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashinari-ku Oimazato
Giao thông Kintetsu Osaka Line Imazato 徒歩 1 phút
Sennichimae Line Imazato 徒歩 1 phút
Imazatosuji Line Imazato 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2014 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 77,000 yen (3,500 yen) - / 2.6 tháng / - / - 1LDK(+S) / 44.26㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アクエルド緑地公園 804号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku Midori
Giao thông Imazatosuji Line Shimmori-Furuichi 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 64,000 yen (9,400 yen) - / - / - / - 1K / 27.28㎡ -

Thông tin

chung cư アクエルド緑地公園 601号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku Midori
Giao thông Imazatosuji Line Shimmori-Furuichi 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 84,000 yen (10,400 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 43.04㎡ -

Thông tin

tập thể MEKST-1 201号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Jyoto-ku Higashinakahama
Giao thông Chūō Line (Osaka) Midoribashi 徒歩 10 phút
Imazatosuji Line Midoribashi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (1,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.46㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ラ・ピエール城東 406号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Jyoto-ku Imafukunishi
Giao thông Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Gamoyonchome 徒歩 1 phút
Imazatosuji Line Gamo-yonchome 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 97,000 yen (9,000 yen) - / 2 tháng / - / - 3DK(+S) / 59.11㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アクエルド緑地公園 703号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tsurumi-ku Midori
Giao thông Imazatosuji Line Shimmori-Furuichi 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 64,000 yen (9,400 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 27.28㎡ -

Thông tin

tập thể ルーイヒハイム 201

Địa chỉ Osaka Osakashi Ikuno-ku Shōji
Giao thông Sennichimae Line Shoji 徒歩 4 phút
Imazatosuji Line Imazato 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 21.38㎡ -

Thông tin

chung cư 瑞光グリーンハイツ 206

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashiyodogawa-ku Zuiko
Giao thông Imazatosuji Line Zuiko Yonchome 徒歩 8 phút
Imazatosuji Line Daido-Toyosato 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 26,000 yen (5,600 yen) - / - / - / - 1K / 15.00㎡ -

Thông tin

chung cư フロンティア21 502

Địa chỉ Osaka Osakashi Asahi-ku Kiyomizu
Giao thông Imazatosuji Line Shimizu 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 26,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư フロンティア21 216

Địa chỉ Osaka Osakashi Asahi-ku Kiyomizu
Giao thông Imazatosuji Line Shimizu 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 26,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư GEパークサイド 401

Địa chỉ Osaka Moriguchishi
Giao thông Imazatosuji Line Shimmori-Furuichi 徒歩 15 phút
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Tsurumiryokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 78,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 64.40㎡ -

Thông tin

chung cư GEパークサイド 203

Địa chỉ Osaka Moriguchishi
Giao thông Imazatosuji Line Shimmori-Furuichi 徒歩 15 phút
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Tsurumiryokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 74,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 60.80㎡ -

Thông tin

chung cư GEパークサイド 201

Địa chỉ Osaka Moriguchishi
Giao thông Imazatosuji Line Shimmori-Furuichi 徒歩 15 phút
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Tsurumiryokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 76,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 64.40㎡ -

Thông tin

chung cư ザ・リージェント 106

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashinari-ku Oimazatonishi
Giao thông Sennichimae Line Imazato 徒歩 3 phút
Kintetsu Osaka Line Imazato 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 106,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 65.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ザ・リージェント 103

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashinari-ku Oimazatonishi
Giao thông Sennichimae Line Imazato 徒歩 3 phút
Kintetsu Osaka Line Imazato 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 84,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 52.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ザ・リージェント 202

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashinari-ku Oimazatonishi
Giao thông Sennichimae Line Imazato 徒歩 3 phút
Kintetsu Osaka Line Imazato 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 85,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 52.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 久光マンション 605

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashiyodogawa-ku Toyosato
Giao thông Imazatosuji Line Daido-Toyosato 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 65,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 46.17㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パードレ関目 401

Địa chỉ Osaka Osakashi Jyoto-ku Sekime
Giao thông Keihan Main Line Noe 徒歩 5 phút
Imazatosuji Line Gamo-yonchome 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 124,000 yen (15,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 76.33㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ウィステリア今里 205

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashinari-ku Oimazatominami
Giao thông Kintetsu Osaka Line Imazato 徒歩 8 phút
Sennichimae Line Imazato 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 93,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 66.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パードレ関目 1303

Địa chỉ Osaka Osakashi Jyoto-ku Sekime
Giao thông Keihan Main Line Noe 徒歩 5 phút
Imazatosuji Line Gamo-yonchome 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
13 123,000 yen (15,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 73.61㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パードレ関目 505

Địa chỉ Osaka Osakashi Jyoto-ku Sekime
Giao thông Keihan Main Line Noe 徒歩 5 phút
Imazatosuji Line Gamo-yonchome 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 124,000 yen (15,000 yen) - / - / - / - 3LDK(+S) / 76.33㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ウィステリア今里 303

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashinari-ku Oimazatominami
Giao thông Kintetsu Osaka Line Imazato 徒歩 8 phút
Sennichimae Line Imazato 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 93,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 66.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 久光マンション 207

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashiyodogawa-ku Toyosato
Giao thông Imazatosuji Line Daido-Toyosato 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 71,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 57.78㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アドバンス豊新 504

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashiyodogawa-ku Hoshin
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Kami-Shinjo 徒歩 8 phút
Imazatosuji Line Daido-Toyosato 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 39,500 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư ヴィラ瑞光 305

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashiyodogawa-ku Zuiko
Giao thông Imazatosuji Line Zuiko Yonchome 徒歩 5 phút
Hankyu Kyoto Main Line Kami-Shinjo 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 24,500 yen (5,500 yen) - / - / - / - 1R / 12.40㎡ -

Thông tin

chung cư 瑞光グリーンハイツ 205

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashiyodogawa-ku Zuiko
Giao thông Imazatosuji Line Zuiko Yonchome 徒歩 8 phút
Imazatosuji Line Daido-Toyosato 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 19,400 yen (5,600 yen) - / - / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống