Senboku Rapid Railway・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 13
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ヴァリー深井 301

Địa chỉ Osaka Sakaishi Naka-ku
Giao thông Senboku Rapid Railway Fukai đi bộ 6 phút
Nankai Kouya Line Shirasagi đi bộ 43 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 39,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư オンディーヌ 1階

Địa chỉ Osaka Izumishi
Giao thông Senboku Rapid Railway Izumi-Chuo đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 48.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ファントム中百舌鳥 203

Địa chỉ Osaka Sakaishi Kita-ku
Giao thông Midosuji Line Nakamozu đi bộ 12 phút
Nankai Kouya Line Nakamozu đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.00㎡ -

Thông tin

chung cư SUN COURAGE 中百舌鳥

Địa chỉ Osaka Sakaishi Kita-ku
Giao thông Midosuji Line Nakamozu đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1R / 20.07㎡ -

Thông tin

chung cư バッハレジデンス深井 407号室

Địa chỉ Osaka Sakaishi Naka-ku
Giao thông Senboku Rapid Railway Fukai đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1979 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 66,000 yen (6,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 43.74㎡ -

Thông tin

chung cư バッハレジデンス深井 403号室

Địa chỉ Osaka Sakaishi Naka-ku
Giao thông Senboku Rapid Railway Fukai đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1979 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 66,000 yen (6,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 43.74㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンクレール 205号室

Địa chỉ Osaka Sakaishi Naka-ku
Giao thông Senboku Rapid Railway Fukai đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1992 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (3,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 2LDK / 60.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾンクレール 202号室

Địa chỉ Osaka Sakaishi Naka-ku
Giao thông Senboku Rapid Railway Fukai đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1992 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 66,000 yen (3,000 yen) - / 100,000 yen / - / - 2LDK / 52.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể マ・メゾン 103号室

Địa chỉ Osaka Sakaishi Naka-ku
Giao thông Senboku Rapid Railway Fukai đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2009 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (3,500 yen) - / 50,000 yen / - / - 1K / 33.63㎡ -

Thông tin

tập thể アインスフィア 105号室

Địa chỉ Osaka Sakaishi Kita-ku
Giao thông Midosuji Line Nakamozu đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2008 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 29.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アネックスNANIWA 106号室

Địa chỉ Osaka Sakaishi Kita-ku
Giao thông Midosuji Line Nakamozu đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2006 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1DK / 30.39㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Sora 泉ヶ丘 107

Địa chỉ Osaka Sakaishi Minami-ku
Giao thông Senboku Rapid Railway Izumigaoka đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2010 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) - / 52,000 yen / - / - 1K / 33.12㎡ -

Thông tin

tập thể アムールKATAKURA 208

Địa chỉ Osaka Sakaishi Minami-ku
Giao thông Senboku Rapid Railway Izumigaoka Bus 10 phút đi bộ 1 phút
Senboku Rapid Railway Toga-Mikita đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (3,000 yen) - / 50,000 yen / - / - 1K / 33.53㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống