Sennichimae Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 336
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư エステムプラザ難波WESTⅡプレディア 1301

Địa chỉ Osaka Osakashi Naniwa-ku
Giao thông Sennichimae Line Sakuragawa đi bộ 3 phút
Kansai Main Line JR Nanba đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2013 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
13 119,800 yen (9,900 yen) 0.5 tháng / 2 tháng / - / - 2DK / 42.16㎡ -

Thông tin

chung cư エグゼ心斎橋EAST 702

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku
Giao thông Sakaisuji Line Nihonbashi đi bộ 5 phút
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Nagahoribashi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2013 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 72,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.98㎡ -

Thông tin

tập thể ソリュートピア 301

Địa chỉ Osaka Osakashi Ikuno-ku
Giao thông Sennichimae Line Shoji đi bộ 8 phút
Sennichimae Line Kitatatsumi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2020 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 59,500 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1DK / 26.25㎡ -

Thông tin

tập thể ソリュートピア 102

Địa chỉ Osaka Osakashi Ikuno-ku
Giao thông Sennichimae Line Shoji đi bộ 8 phút
Sennichimae Line Kitatatsumi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2020 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,500 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1DK / 26.25㎡ -

Thông tin

tập thể ソリュートピア 302

Địa chỉ Osaka Osakashi Ikuno-ku
Giao thông Sennichimae Line Shoji đi bộ 8 phút
Sennichimae Line Kitatatsumi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2020 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 59,500 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1DK / 26.25㎡ -

Thông tin

tập thể ソリュートピア 101

Địa chỉ Osaka Osakashi Ikuno-ku
Giao thông Sennichimae Line Shoji đi bộ 8 phút
Sennichimae Line Kitatatsumi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2020 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,500 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1DK / 26.25㎡ -

Thông tin

tập thể ソリュートピア 202

Địa chỉ Osaka Osakashi Ikuno-ku
Giao thông Sennichimae Line Shoji đi bộ 8 phút
Sennichimae Line Kitatatsumi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2020 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1DK / 26.25㎡ -

Thông tin

tập thể ソリュートピア 201

Địa chỉ Osaka Osakashi Ikuno-ku
Giao thông Sennichimae Line Shoji đi bộ 8 phút
Sennichimae Line Kitatatsumi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2020 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1DK / 26.25㎡ -

Thông tin

tập thể リバティハイツ今里 302

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashinari-ku
Giao thông Sennichimae Line Shinfukae đi bộ 7 phút
Kintetsu Osaka Line Imazato đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2020 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 66,500 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 30.37㎡ -

Thông tin

chung cư エグゼ大阪城東 601

Địa chỉ Osaka Osakashi Higashinari-ku
Giao thông Sennichimae Line Imazato đi bộ 8 phút
Osaka Loop Line Tamatsukuri đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2014 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 63,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 27.60㎡ -

Thông tin

chung cư エグゼ心斎橋EAST 204

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku
Giao thông Sakaisuji Line Nihonbashi đi bộ 5 phút
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Nagahoribashi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2013 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,500 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

chung cư エグゼ心斎橋EAST 705

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku
Giao thông Sakaisuji Line Nihonbashi đi bộ 5 phút
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Nagahoribashi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2013 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 69,000 yen (6,800 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 24.66㎡ -

Thông tin

chung cư Blue Bee桜川駅前 203

Địa chỉ Osaka Osakashi Naniwa-ku
Giao thông Sennichimae Line Sakuragawa đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2008 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1K / 24.80㎡ -

Thông tin

chung cư Blue Bee桜川駅前 601

Địa chỉ Osaka Osakashi Naniwa-ku
Giao thông Sennichimae Line Sakuragawa đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2008 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 79,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1DK / 35.20㎡ -

Thông tin

chung cư 立売堀プラザ 603

Địa chỉ Osaka Osakashi Nishi-ku
Giao thông Chūō Line (Osaka) Awaza đi bộ 4 phút
Sennichimae Line Awaza đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1979 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 90,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 3DK / 56.34㎡ -

Thông tin

chung cư ウィンヒルズ難波西 601

Địa chỉ Osaka Osakashi Naniwa-ku
Giao thông Sennichimae Line Sakuragawa đi bộ 6 phút
Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Taisho đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 50,500 yen (9,500 yen) - / - / - / - 1K / 20.44㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アンヘルム野田 801

Địa chỉ Osaka Osakashi Fukushima-ku
Giao thông Osaka Loop Line Noda đi bộ 5 phút
Sennichimae Line Nodahanshin đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 39,000 yen (7,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.85㎡ -

Thông tin

chung cư アンヘルム野田 301

Địa chỉ Osaka Osakashi Fukushima-ku
Giao thông Osaka Loop Line Noda đi bộ 5 phút
Sennichimae Line Nodahanshin đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 39,000 yen (7,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.85㎡ -

Thông tin

chung cư アンヘルム野田 616

Địa chỉ Osaka Osakashi Fukushima-ku
Giao thông Osaka Loop Line Noda đi bộ 5 phút
Sennichimae Line Nodahanshin đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 39,000 yen (7,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.85㎡ -

Thông tin

chung cư アンヘルム野田 716

Địa chỉ Osaka Osakashi Fukushima-ku
Giao thông Osaka Loop Line Noda đi bộ 5 phút
Sennichimae Line Nodahanshin đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 39,000 yen (7,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.85㎡ -

Thông tin

chung cư アンヘルム野田 407

Địa chỉ Osaka Osakashi Fukushima-ku
Giao thông Osaka Loop Line Noda đi bộ 5 phút
Sennichimae Line Nodahanshin đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 39,000 yen (7,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.85㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンイサム 301

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Sennichimae Line Shinfukae đi bộ 4 phút
Kintetsu Nara Line Fuse đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1989 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 70,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2DK / 50.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư キャピトル心斎橋 802

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku
Giao thông Yotsubashi Line Yotsubashi đi bộ 3 phút
Midosuji Line Namba đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2001 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 70,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 25.00㎡ -

Thông tin

chung cư キャピトル心斎橋 803

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku
Giao thông Yotsubashi Line Yotsubashi đi bộ 3 phút
Midosuji Line Namba đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2001 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 70,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 25.00㎡ -

Thông tin

chung cư キャピトル心斎橋 805

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku
Giao thông Yotsubashi Line Yotsubashi đi bộ 3 phút
Midosuji Line Namba đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2001 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 70,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 25.00㎡ -

Thông tin

chung cư キャピトル心斎橋 901

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku
Giao thông Yotsubashi Line Yotsubashi đi bộ 3 phút
Midosuji Line Namba đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2001 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 71,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 25.00㎡ -

Thông tin

chung cư キャピトル心斎橋 903

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku
Giao thông Yotsubashi Line Yotsubashi đi bộ 3 phút
Midosuji Line Namba đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2001 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 71,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 25.00㎡ -

Thông tin

chung cư キャピトル心斎橋 906

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku
Giao thông Yotsubashi Line Yotsubashi đi bộ 3 phút
Midosuji Line Namba đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2001 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 71,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 25.00㎡ -

Thông tin

chung cư キャピトル心斎橋 907

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku
Giao thông Yotsubashi Line Yotsubashi đi bộ 3 phút
Midosuji Line Namba đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2001 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 72,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 25.00㎡ -

Thông tin

chung cư PHOENIX日本橋高津 415

Địa chỉ Osaka Osakashi Chuo-ku
Giao thông Sakaisuji Line Nihonbashi đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2006 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 70,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1DK / 25.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống