Tanimachi Line ・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 585
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể フォーリオ Ⅱ 102号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Uriwarinishi
Giao thông Tanimachi Line Kireuriwari 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.67㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ソレジオ岬 206号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Uriwarinishi
Giao thông Tanimachi Line Kireuriwari 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1DK(+S) / 29.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ★ピュール出戸 204号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Nagayoshi deto
Giao thông Tanimachi Line Deto 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 73,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / 2 tháng / - / - 3LDK(+S) / 63.37㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ★ピュール出戸 903号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Nagayoshi deto
Giao thông Tanimachi Line Deto 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 80,000 yen (9,000 yen) - / - / - / - 3LDK(+S) / 63.37㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ブエナアビテート Ⅰ 205号室

Địa chỉ Osaka Yaoshi Ota
Giao thông Tanimachi Line Yaominami 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 40.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ★ピュール出戸 403号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Nagayoshi deto
Giao thông Tanimachi Line Deto 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 73,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / 2 tháng / - / - 3LDK(+S) / 63.37㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ★ピュール出戸 503号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Nagayoshi deto
Giao thông Tanimachi Line Deto 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 75,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / 2 tháng / - / - 3LDK(+S) / 63.37㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ★ピュール出戸 302号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Nagayoshi deto
Giao thông Tanimachi Line Deto 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 73,000 yen (9,000 yen) - / - / - / - 3LDK(+S) / 63.37㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ★ピュール出戸 902号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Nagayoshi deto
Giao thông Tanimachi Line Deto 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 80,000 yen (9,000 yen) - / - / - / - 3LDK(+S) / 67.34㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ★ピュール出戸 705号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Nagayoshi deto
Giao thông Tanimachi Line Deto 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 78,000 yen (9,000 yen) - / - / - / - 3LDK(+S) / 64.77㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể Plus+上町台 102号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku Ikutamamaemachi
Giao thông Tanimachi Line Tanimachikyuchome 徒歩 4 phút
Sennichimae Line Tanimachikyuchome 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 87,000 yen (7,000 yen) - / 2.3 tháng / - / - 1LDK(+S) / 36.11㎡ -

Thông tin

tập thể Plus+上町台 302号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku Ikutamamaemachi
Giao thông Tanimachi Line Tanimachikyuchome 徒歩 4 phút
Sennichimae Line Tanimachikyuchome 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 91,000 yen (7,000 yen) - / 2.2 tháng / - / - 1LDK(+S) / 35.27㎡ -

Thông tin

tập thể 夢 nakazakicho 店舗 1号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku Nakazakinishi
Giao thông Tanimachi Line Nakazakicho 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 80,000 yen (0 yen) 2 tháng / 2 tháng / - / - 1R / 23.69㎡ -

Thông tin

tập thể アーブル ヴィラージュ 102号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Asahi-ku Takadono
Giao thông Tanimachi Line Sekimetakadono 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 69,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / 2 tháng / - / - 1LDK(+S) / 33.68㎡ -

Thông tin

tập thể カーサフェリーチェ A 201号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Miyakozima-ku Kemacho
Giao thông Hankyu Senri Line Tenjinbashisuji-Rokuchome 徒歩 20 phút
Tanimachi Line Tenjinbashisuji-Rokuchome 徒歩 20 phút
Sakaisuji Line Tenjinbashisuji-Rokuchome 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 79,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 50.79㎡ -

Thông tin

tập thể 夢 nakazakicho 301号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku Nakazakinishi
Giao thông Tanimachi Line Nakazakicho 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 97,000 yen (3,000 yen) - / 2 tháng / - / - 1LDK(+S) / 40.84㎡ -

Thông tin

tập thể Plus+上町台 201号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku Ikutamamaemachi
Giao thông Tanimachi Line Tanimachikyuchome 徒歩 4 phút
Sennichimae Line Tanimachikyuchome 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 92,000 yen (7,000 yen) - / 2.2 tháng / - / - 1LDK(+S) / 41.93㎡ -

Thông tin

tập thể MoveOnTakadono 201号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Asahi-ku Takadono
Giao thông Tanimachi Line Sekimetakadono 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 61,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.68㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ルミエール 102号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Asahi-ku Taishibashi
Giao thông Tanimachi Line Taishibashiimaishi 徒歩 4 phút
Imazatosuji Line Taishibashi-Imaichi 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.68㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ソレジオ岬 202号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Uriwarinishi
Giao thông Tanimachi Line Kireuriwari 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1DK(+S) / 29.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư レジデンスウエストアロウ夕陽ヶ丘 603号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku Uehonmachi 
Giao thông Tanimachi Line Shitennojimaeyuhigaoka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 120,000 yen (9,000 yen) - / 2 tháng / - / - 3LDK(+S) / 60.95㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ★ピュール出戸 402号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Nagayoshi deto
Giao thông Tanimachi Line Deto 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 73,000 yen (9,000 yen) - / - / - / - 3LDK(+S) / 63.37㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ★ピュール出戸 1004号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Hirano-ku Nagayoshi deto
Giao thông Tanimachi Line Deto 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 81,000 yen (9,000 yen) - / - / - / - 3LDK(+S) / 66.23㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể カーサフェリーチェ A 101号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Miyakozima-ku Kemacho
Giao thông Hankyu Senri Line Tenjinbashisuji-Rokuchome 徒歩 20 phút
Tanimachi Line Tenjinbashisuji-Rokuchome 徒歩 20 phút
Sakaisuji Line Tenjinbashisuji-Rokuchome 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 77,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 41.05㎡ -

Thông tin

chung cư サンパレス都島 601号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Miyakozima-ku Miyakojimahondori
Giao thông Tanimachi Line Miyakojima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 35,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 19.50㎡ -

Thông tin

chung cư サンパレス都島 1005号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Miyakozima-ku Miyakojimahondori
Giao thông Tanimachi Line Miyakojima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 37,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 19.50㎡ -

Thông tin

chung cư サンパレス都島 302号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Miyakozima-ku Miyakojimahondori
Giao thông Tanimachi Line Miyakojima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 34,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 19.50㎡ -

Thông tin

tập thể アーブル ヴィラージュ 101号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Asahi-ku Takadono
Giao thông Tanimachi Line Sekimetakadono 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 69,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / 2 tháng / - / - 1LDK(+S) / 38.49㎡ -

Thông tin

tập thể Plus+上町台 101号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku Ikutamamaemachi
Giao thông Tanimachi Line Tanimachikyuchome 徒歩 4 phút
Sennichimae Line Tanimachikyuchome 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 90,000 yen (7,000 yen) - / 2.2 tháng / - / - 1LDK(+S) / 46.05㎡ -

Thông tin

chung cư レジデンスウエストアロウ夕陽丘店舗A A号室

Địa chỉ Osaka Osakashi Tennoji-ku Uehonmachi 
Giao thông Tanimachi Line Shitennojimaeyuhigaoka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 250,000 yen (0 yen) 2 tháng / 2 tháng / - / - 1R / 60.17㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Search in detail

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống