Imazu・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 10
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư M’s cube

Địa chỉ Hyogo Nishiminoyashi
Giao thông Hankyu Imazu Line Hanshin-Kokudo đi bộ 2 phút
Hanshin Main Line Imazu đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,500 yen (5,500 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 20.16㎡ -

Thông tin

chung cư コマ・ナージュ 105

Địa chỉ Hyogo Nishiminoyashi
Giao thông Hanshin Main Line Nishimiya đi bộ 3 phút
Tokaido Line Nishinomiya đi bộ 9 phút
Hankyu Imazu Line Imazu đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2005 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (5,000 yen) 30,000 yen / 100,000 yen / - / - 1K / 29.70㎡ -

Thông tin

chung cư コマ・ナージュ 203

Địa chỉ Hyogo Nishiminoyashi
Giao thông Hanshin Main Line Nishimiya đi bộ 3 phút
Tokaido Line Nishinomiya đi bộ 9 phút
Hankyu Imazu Line Imazu đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2005 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (5,000 yen) 30,000 yen / 100,000 yen / - / - 1K / 29.58㎡ -

Thông tin

chung cư サニーハイツ浦風 201

Địa chỉ Hyogo Nishiminoyashi
Giao thông Hanshin Main Line Koshien đi bộ 4 phút
Hanshin Main Line Kusugawa đi bộ 4 phút
Hankyu Imazu Line Imazu đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1986 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (3,500 yen) - / 50,000 yen / - / - 2LDK / 50.00㎡ -

Thông tin

chung cư バレル甲子園 403

Địa chỉ Hyogo Nishiminoyashi
Giao thông Hanshin Main Line Kusugawa đi bộ 6 phút
Hanshin Main Line Koshien đi bộ 12 phút
Hanshin Main Line Imazu đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1996 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 60,000 yen (6,500 yen) - / 100,000 yen / - / - 2DK / 39.96㎡ -

Thông tin

chung cư SELENITE今津駅前 201

Địa chỉ Hyogo Nishiminoyashi
Giao thông Hanshin Main Line Imazu đi bộ 3 phút
Tokaido Line Nishinomiya đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 83,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 30.06㎡ -

Thông tin

chung cư SELENITE今津駅前 202

Địa chỉ Hyogo Nishiminoyashi
Giao thông Hanshin Main Line Imazu đi bộ 3 phút
Tokaido Line Nishinomiya đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 82,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 30.06㎡ -

Thông tin

chung cư SELENITE今津駅前 302

Địa chỉ Hyogo Nishiminoyashi
Giao thông Hanshin Main Line Imazu đi bộ 3 phút
Tokaido Line Nishinomiya đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 83,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 30.06㎡ -

Thông tin

tập thể ピース水波 0202

Địa chỉ Hyogo Nishiminoyashi
Giao thông Hanshin Main Line Imazu đi bộ 5 phút
Hanshin Main Line Koshien đi bộ 15 phút
Tokaido Line Nishinomiya đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1996 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (1,500 yen) - / 49,000 yen / - / - 1K / 18.70㎡ -

Thông tin

tập thể ピース水波 0103

Địa chỉ Hyogo Nishiminoyashi
Giao thông Hanshin Main Line Imazu đi bộ 5 phút
Hanshin Main Line Koshien đi bộ 15 phút
Tokaido Line Nishinomiya đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1996 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (0 yen) - / 48,000 yen / - / - 1K / 18.70㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Imazu

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống