Iwaya・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 4
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư シティフラット灘 304

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Iwaya 徒歩 3 phút
Tokaido Line Nada 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2008 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (6,500 yen) - / 60,000 yen / - / - 1R / 22.09㎡ -

Thông tin

khác シティフラット灘 303

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Iwaya 徒歩 3 phút
Tokaido Line Nada 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2008 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (6,500 yen) - / 60,000 yen / - / - 1K / 22.09㎡ -

Thông tin

chung cư アルページュ 203

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Iwaya 徒歩 5 phút
Tokaido Line Nada 徒歩 9 phút
Hankyu Kobe Main Line Ojikoen 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1999 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 43,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.92㎡ -

Thông tin

chung cư メゾン・ド・エミュウ 417号 0417

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Iwaya 徒歩 4 phút
Hanshin Main Line Nishinada 徒歩 4 phút
Tokaido Line Nada 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1988 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 40,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 19.24㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Iwaya

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống