Kasuganomichi ・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 8
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ガーデンハウス 0201

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Hankyu Kobe Main Line Kasuganomichi đi bộ 6 phút
Tokaido Line Nada đi bộ 10 phút
Hanshin Main Line Kasuganomichi đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1997 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (0 yen) - / 55,000 yen / - / - 1K / 19.90㎡ -

Thông tin

chung cư ガーデンハウス 0303

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Hankyu Kobe Main Line Kasuganomichi đi bộ 6 phút
Tokaido Line Nada đi bộ 10 phút
Hanshin Main Line Kasuganomichi đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1997 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 52,000 yen (0 yen) - / 52,000 yen / - / - 1K / 20.40㎡ -

Thông tin

chung cư ガーデンハウス 0203

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Hankyu Kobe Main Line Kasuganomichi đi bộ 6 phút
Tokaido Line Nada đi bộ 10 phút
Hanshin Main Line Kasuganomichi đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1997 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (0 yen) - / 52,000 yen / - / - 1K / 20.40㎡ -

Thông tin

chung cư 甲南メゾン春日 206

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Hankyu Kobe Main Line Kasuganomichi đi bộ 6 phút
Hanshin Main Line Kasuganomichi đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1986 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 80,000 yen (5,000 yen) - / 250,000 yen / 85,000 yen / - 2SLDK / 42.64㎡ -

Thông tin

chung cư フレア神戸 201model

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Hankyu Kobe Main Line Kasuganomichi đi bộ 6 phút
Hanshin Main Line Kasuganomichi đi bộ 12 phút
Seishin-Yamate Line Shin-Kobe đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 61,000 yen (3,500 yen) 30,000 yen / - / - / - 1K / 23.85㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Hankyu Kobe Main Line Kasuganomichi đi bộ 8 phút
Tokaido Line Sannomiya đi bộ 12 phút
Hanshin Main Line Kasuganomichi đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2018 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 69,000 yen (7,000 yen) - / 69,000 yen / - / - 1DK / 25.63㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Hankyu Kobe Main Line Kasuganomichi đi bộ 8 phút
Tokaido Line Sannomiya đi bộ 12 phút
Hanshin Main Line Kasuganomichi đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2018 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 69,000 yen (7,000 yen) - / 69,000 yen / - / - 1DK / 25.63㎡ -

Thông tin

chung cư サンシャイン春日野

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Hanshin Main Line Kasuganomichi đi bộ 3 phút
Hankyu Kobe Main Line Kasuganomichi đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1982 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (1,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 26.30㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Kasuganomichi

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống