Koshien・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 13
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư カルミア・甲子園 407号室

Địa chỉ Hyogo Nishiminoyashi
Giao thông Hanshin Main Line Koshien 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 58,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 24.34㎡ -

Thông tin

chung cư カルミア・甲子園 307号室

Địa chỉ Hyogo Nishiminoyashi
Giao thông Hanshin Main Line Koshien 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 57,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 24.34㎡ -

Thông tin

chung cư カルミア・甲子園 206号室

Địa chỉ Hyogo Nishiminoyashi
Giao thông Hanshin Main Line Koshien 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 24.34㎡ -

Thông tin

chung cư カルミア・甲子園 208号室

Địa chỉ Hyogo Nishiminoyashi
Giao thông Hanshin Main Line Koshien 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 24.34㎡ -

Thông tin

chung cư カルミア・甲子園 311号室

Địa chỉ Hyogo Nishiminoyashi
Giao thông Hanshin Main Line Koshien 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 57,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 24.34㎡ -

Thông tin

chung cư リ・ブロン甲子園 102

Địa chỉ Hyogo Nishiminoyashi
Giao thông Tokaido Line Koshienguchi 徒歩 14 phút
Hanshin Main Line Koshien 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2017 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 88,000 yen (4,200 yen) 35,000 yen / 264,000 yen / - / - 1LDK / 43.37㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フレーズ若草 201

Địa chỉ Hyogo Nishiminoyashi
Giao thông Tokaido Line Koshienguchi 徒歩 14 phút
Hanshin Main Line Koshien 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2017 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 90,000 yen (4,200 yen) 35,000 yen / 270,000 yen / - / - 1LDK / 44.41㎡ -

Thông tin

chung cư グリーンフィールド甲子園 201

Địa chỉ Hyogo Nishiminoyashi
Giao thông Hanshin Main Line Koshien 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 69,000 yen (4,500 yen) - / 69,000 yen / - / - 2LDK / 47.00㎡ -

Thông tin

chung cư シーサイドヴィラ浜甲子園 302

Địa chỉ Hyogo Nishiminoyashi
Giao thông Hanshin Main Line Koshien 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2015 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 92,000 yen (3,000 yen) 40,000 yen / 200,000 yen / - / - 2LDK / 59.68㎡ -

Thông tin

chung cư トレッフ 205

Địa chỉ Hyogo Nishiminoyashi
Giao thông Hanshin Main Line Koshien 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2017 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 137,000 yen (4,600 yen) 45,000 yen / 274,000 yen / - / - 3LDK / 77.20㎡ -

Thông tin

chung cư Y&I甲子園 303

Địa chỉ Hyogo Nishiminoyashi
Giao thông Hanshin Main Line Koshien 徒歩 19 phút
Hanshin Main Line Kusugawa 徒歩 21 phút
Hanshin Main Line Imazu 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 1985 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 33,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư アイビーヒルズ甲子園Ⅱ 202

Địa chỉ Hyogo Nishiminoyashi
Giao thông Tokaido Line Koshienguchi 徒歩 3 phút
Hankyu Kobe Main Line Nishinomiyakitaguchi 徒歩 24 phút
Hanshin Main Line Koshien 徒歩 32 phút
Năm xây dựng 1990 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 38,000 yen (6,500 yen) - / 38,000 yen / - / - 1K / 24.00㎡ -

Thông tin

chung cư フラット鳴尾 303

Địa chỉ Hyogo Nishiminoyashi
Giao thông Hanshin Main Line Naruo 徒歩 4 phút
Hanshin Main Line Koshien 徒歩 10 phút
Hanshin Main Line Mukogawa 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 35,000 yen (4,500 yen) - / - / - / - 1K / 20.13㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Koshien

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống