Nagase ・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 17
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ANIMA-TO南上小阪

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Nagase đi bộ 18 phút
Kintetsu Nara Line Yaenosato đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,500 yen (7,000 yen) 70,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 27.50㎡ -

Thông tin

chung cư ANIMA-TO南上小阪

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Nagase đi bộ 18 phút
Kintetsu Nara Line Yaenosato đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,500 yen (7,000 yen) 70,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 27.50㎡ -

Thông tin

chung cư Milky Way

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Nagase đi bộ 14 phút
Kintetsu Osaka Line Mito đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 48,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 22.60㎡ -

Thông tin

chung cư 菱屋西木蔦館

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Nagase đi bộ 9 phút
Kintetsu Nara Line Kawachi-Kosaka đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 24.58㎡ -

Thông tin

chung cư フェリシタシオン・K

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Nagase đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 45,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 80,000 yen / - / - 1K / 25.12㎡ -

Thông tin

chung cư アブレストながせ

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Nagase đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 20.30㎡ -

Thông tin

chung cư ピーコックハウスII

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Nagase đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 58,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 23.54㎡ -

Thông tin

tập thể ラヴィ・クレール 201号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Mito đi bộ 2 phút
Kintetsu Osaka Line Nagase đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2012 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1DK / 34.31㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾンドゥ長瀬 Ⅱ 202号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Nagase đi bộ 8 phút
Kintetsu Osaka Line Mito đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2006 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 27.08㎡ -

Thông tin

chung cư アリタマンション長瀬 402号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Nagase đi bộ 9 phút
Kintetsu Osaka Line Mito đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 20,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư アリタマンション長瀬 212号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Nagase đi bộ 9 phút
Kintetsu Osaka Line Mito đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 20,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư アリタマンション長瀬 411号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Nagase đi bộ 9 phút
Kintetsu Osaka Line Mito đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 20,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư アリタマンション長瀬 211号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Nagase đi bộ 9 phút
Kintetsu Osaka Line Mito đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 20,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư アリタマンション長瀬 202号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Nagase đi bộ 9 phút
Kintetsu Osaka Line Mito đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 20,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư アリタマンション長瀬 201号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Osaka Line Nagase đi bộ 9 phút
Kintetsu Osaka Line Mito đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 20,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

tập thể ウィステリア 202号室

Địa chỉ Osaka Higashi-osakashi
Giao thông Kintetsu Nara Line Yaenosato đi bộ 18 phút
Kintetsu Osaka Line Nagase đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 2013 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 25.12㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Nagase

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống