Ogi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 19
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ヴェール魚崎 201号室

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi 徒歩 9 phút
Hanshin Main Line Uozaki 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 22.14㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェール魚崎 308号室

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi 徒歩 9 phút
Hanshin Main Line Uozaki 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 22.44㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェール魚崎 101号室

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi 徒歩 9 phút
Hanshin Main Line Uozaki 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 20.68㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェール魚崎 208号室

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi 徒歩 9 phút
Hanshin Main Line Uozaki 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 61,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 19.60㎡ -

Thông tin

chung cư アクティ甲南 502

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Tokaido Line Settsu-Motoyama 徒歩 10 phút
Hanshin Main Line Ogi 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1985 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 29,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 15.50㎡ -

Thông tin

chung cư アクティ甲南 407

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Tokaido Line Settsu-Motoyama 徒歩 10 phút
Hanshin Main Line Ogi 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1985 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 34,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.00㎡ -

Thông tin

chung cư アクティ甲南 202

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Tokaido Line Settsu-Motoyama 徒歩 10 phút
Hanshin Main Line Ogi 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1985 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 37,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 15.50㎡ -

Thông tin

khác OHGIソラノマ 23

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi 徒歩 5 phút
Tokaido Line Settsu-Motoyama 徒歩 19 phút
Hanshin Main Line Fukae 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2014 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 72,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 38.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ファミリーマンション 303

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Uozaki 徒歩 9 phút
Hanshin Main Line Ogi 徒歩 11 phút
Tokaido Line Sumiyoshi 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1980 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 52,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 33.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ファミリーマンション 401

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Uozaki 徒歩 9 phút
Hanshin Main Line Ogi 徒歩 11 phút
Tokaido Line Sumiyoshi 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1980 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 53,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK / 30.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エスペランサ魚崎 E-204

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1972 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (5,000 yen) - / 150,000 yen / - / - 2DK / 42.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エール甲南 603

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Tokaido Line Settsu-Motoyama 徒歩 10 phút
Hanshin Main Line Ogi 徒歩 12 phút
Hanshin Main Line Uozaki 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1998 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 78,000 yen (6,800 yen) - / 200,000 yen / - / - 2LDK / 55.57㎡ -

Thông tin

chung cư ヘーベル青木 202

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi 徒歩 6 phút
Hanshin Main Line Fukae 徒歩 13 phút
Tokaido Line Settsu-Motoyama 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 41,000 yen (3,500 yen) 30,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 20.58㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランメゾン 106

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi 徒歩 5 phút
Hanshin Main Line Uozaki 徒歩 15 phút
Tokaido Line Settsu-Motoyama 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2012 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 82,000 yen (3,100 yen) 35,000 yen / 180,000 yen / - / - 1LDK / 42.23㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư レジデンス北青木 106

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi 徒歩 2 phút
Tokaido Line Settsu-Motoyama 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (3,500 yen) 30,000 yen / 81,000 yen / - / - 1K / 30.91㎡ -

Thông tin

chung cư パルティール甲南 0401

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi 徒歩 9 phút
Tokaido Line Settsu-Motoyama 徒歩 12 phút
Hanshin Main Line Uozaki 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 36,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

chung cư シャトルK 204

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Tokaido Line Settsu-Motoyama 徒歩 7 phút
Hankyu Kobe Main Line Okamoto 徒歩 9 phút
Hanshin Main Line Ogi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1997 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (9,000 yen) - / 70,000 yen / - / - 2K / 40.00㎡ -

Thông tin

chung cư シャトルK 404

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Tokaido Line Settsu-Motoyama 徒歩 7 phút
Hankyu Kobe Main Line Okamoto 徒歩 9 phút
Hanshin Main Line Ogi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1997 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 76,000 yen (9,000 yen) - / 152,000 yen / - / - 2K / 40.00㎡ -

Thông tin

chung cư シャトルK 304

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Tokaido Line Settsu-Motoyama 徒歩 7 phút
Hankyu Kobe Main Line Okamoto 徒歩 9 phút
Hanshin Main Line Ogi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1997 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 71,000 yen (9,000 yen) - / 71,000 yen / - / - 2DK / 40.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Ogi

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống