Ogi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 27
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ヴェール魚崎

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi đi bộ 9 phút
Hanshin Main Line Uozaki đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 59,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 20.68㎡ -

Thông tin

chung cư OHGIソラノマ 26

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi đi bộ 5 phút
Tokaido Line Settsu-Motoyama đi bộ 19 phút
Hanshin Main Line Fukae đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2014 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 79,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1LDK / 40.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アクティ甲南 205

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Tokaido Line Settsu-Motoyama đi bộ 10 phút
Hanshin Main Line Ogi đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1985 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 34,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.59㎡ -

Thông tin

chung cư アクティ甲南 501

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Tokaido Line Settsu-Motoyama đi bộ 10 phút
Hanshin Main Line Ogi đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1985 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 29,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.29㎡ -

Thông tin

chung cư メゾン・ボナール 102

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi đi bộ 7 phút
Tokaido Line Settsu-Motoyama đi bộ 13 phút
Hankyu Kobe Main Line Okamoto đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1997 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (3,000 yen) 30,000 yen / - / - / - 1K / 20.75㎡ -

Thông tin

chung cư メゾン・ボナール 203

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi đi bộ 7 phút
Tokaido Line Settsu-Motoyama đi bộ 13 phút
Hankyu Kobe Main Line Okamoto đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1997 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (3,500 yen) 30,000 yen / 43,000 yen / - / - 1K / 20.75㎡ -

Thông tin

chung cư エスポワール北青木 203

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2012 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 83,000 yen (5,000 yen) 35,000 yen / 166,000 yen / - / - 1LDK / 44.96㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Tokaido Line Settsu-Motoyama đi bộ 7 phút
Hankyu Kobe Main Line Okamoto đi bộ 11 phút
Hanshin Main Line Ogi đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1973 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 37,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 33.37㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi đi bộ 8 phút
Hanshin Main Line Uozaki đi bộ 10 phút
Tokaido Line Sumiyoshi đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1DK / 29.81㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi đi bộ 8 phút
Hanshin Main Line Uozaki đi bộ 10 phút
Tokaido Line Sumiyoshi đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1DK / 29.81㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Tokaido Line Settsu-Motoyama đi bộ 5 phút
Hankyu Kobe Main Line Okamoto đi bộ 9 phút
Hanshin Main Line Ogi đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1977 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 27,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.16㎡ -

Thông tin

chung cư アビタシオングラシューズ 303

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi đi bộ 7 phút
Tokaido Line Settsu-Motoyama đi bộ 15 phút
Hanshin Main Line Uozaki đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2001 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 64,000 yen (4,300 yen) 35,000 yen / 96,000 yen / - / - 1LDK / 39.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パルティール甲南 0403

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi đi bộ 9 phút
Tokaido Line Settsu-Motoyama đi bộ 12 phút
Hanshin Main Line Uozaki đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 36,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 15.00㎡ -

Thông tin

chung cư スペースK 404

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi đi bộ 3 phút
Hanshin Main Line Fukae đi bộ 13 phút
Tokaido Line Settsu-Motoyama đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1994 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 45,000 yen (7,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.22㎡ -

Thông tin

chung cư ザ・オーキッドハウス本山 402

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Tokaido Line Settsu-Motoyama đi bộ 10 phút
Hankyu Kobe Main Line Okamoto đi bộ 13 phút
Hanshin Main Line Ogi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1970 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 53,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 31.72㎡ -

Thông tin

chung cư エスペランサ魚崎 E-702

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi đi bộ 6 phút
Tokaido Line Settsu-Motoyama đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1972 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 59,000 yen (5,000 yen) - / 150,000 yen / - / - 2DK / 42.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エスペランサ魚崎 W-502

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi đi bộ 3 phút
Tokaido Line Settsu-Motoyama Bus 5 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1972 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 59,000 yen (5,000 yen) - / 150,000 yen / - / - 2DK / 42.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi đi bộ 6 phút
Tokaido Line Settsu-Motoyama đi bộ 18 phút
Hanshin Main Line Uozaki đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1972 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 59,000 yen (5,000 yen) - / 150,000 yen / - / - 2DK / 42.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi đi bộ 6 phút
Tokaido Line Settsu-Motoyama đi bộ 18 phút
Hanshin Main Line Uozaki đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1972 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 59,000 yen (5,000 yen) - / 150,000 yen / - / - 2DK / 42.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Tokaido Line Settsu-Motoyama đi bộ 7 phút
Hankyu Kobe Main Line Okamoto đi bộ 12 phút
Hanshin Main Line Ogi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (3,000 yen) - / 36,000 yen / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Tokaido Line Settsu-Motoyama đi bộ 7 phút
Hankyu Kobe Main Line Okamoto đi bộ 12 phút
Hanshin Main Line Ogi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (3,000 yen) - / 36,000 yen / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Tokaido Line Settsu-Motoyama đi bộ 7 phút
Hankyu Kobe Main Line Okamoto đi bộ 12 phút
Hanshin Main Line Ogi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (3,000 yen) - / 36,000 yen / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Tokaido Line Settsu-Motoyama đi bộ 7 phút
Hankyu Kobe Main Line Okamoto đi bộ 12 phút
Hanshin Main Line Ogi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (3,000 yen) - / 36,000 yen / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

chung cư 魚崎コーポ 312

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi đi bộ 8 phút
Hanshin Main Line Uozaki đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1969 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 56,000 yen (12,000 yen) - / 300,000 yen / - / - 3DK / 50.23㎡ -

Thông tin

chung cư シャトルK 204

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Tokaido Line Settsu-Motoyama đi bộ 7 phút
Hankyu Kobe Main Line Okamoto đi bộ 9 phút
Hanshin Main Line Ogi đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1997 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (9,000 yen) - / 70,000 yen / - / - 2K / 40.00㎡ -

Thông tin

chung cư シャトルK 301

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Tokaido Line Settsu-Motoyama đi bộ 7 phút
Hankyu Kobe Main Line Okamoto đi bộ 9 phút
Hanshin Main Line Ogi đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1997 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 71,000 yen (9,000 yen) - / 71,000 yen / - / - 2DK / 47.79㎡ -

Thông tin

chung cư レジデンス北青木 302

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi đi bộ 2 phút
Tokaido Line Settsu-Motoyama đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 57,000 yen (3,500 yen) 30,000 yen / 90,000 yen / - / - 1K / 30.15㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Ogi

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống