Umeda・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 8
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư CITY SPIRE北梅田(旧ドルチェヴィータ北梅田) 301

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku
Giao thông Midosuji Line Nakatsu đi bộ 4 phút
Midosuji Line Umeda đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 71,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1K / 24.00㎡ -

Thông tin

chung cư CITY SPIRE北梅田(旧ドルチェヴィータ北梅田) 402

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku
Giao thông Midosuji Line Nakatsu đi bộ 4 phút
Midosuji Line Umeda đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 68,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1K / 24.00㎡ -

Thông tin

chung cư CITY SPIRE北梅田(旧ドルチェヴィータ北梅田) 307

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku
Giao thông Midosuji Line Nakatsu đi bộ 4 phút
Midosuji Line Umeda đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 68,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 24.00㎡ -

Thông tin

chung cư 梅田エクセルハイツ

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Umeda đi bộ 6 phút
Tanimachi Line Nakazakicho đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 24.08㎡ -

Thông tin

chung cư ジオ グランデ梅田

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Umeda đi bộ 2 phút
Midosuji Line Umeda đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2011 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 135,000 yen (10,000 yen) 145,000 yen / 290,000 yen / - / - 1K / 32.35㎡ -

Thông tin

chung cư プレミスト梅田ノース

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Umeda đi bộ 5 phút
Tokaido Line Osaka đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2020 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 250,000 yen (10,000 yen) 260,000 yen / 520,000 yen / - / - 2LDK / 68.11㎡ -

Thông tin

chung cư プレミスト梅田サウス

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Umeda đi bộ 6 phút
Tokaido Line Osaka đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2020 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 210,000 yen (30,000 yen) 240,000 yen / 480,000 yen / - / - 2SLDK / 63.03㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション北梅田

Địa chỉ Osaka Osakashi Kita-ku
Giao thông Midosuji Line Nakatsu đi bộ 9 phút
Hankyu Kobe Main Line Umeda đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
14 135,000 yen (0 yen) 135,000 yen / 270,000 yen / - / - 3LDK / 65.54㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Umeda

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống