Asakashi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 9
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư グランピア朝霞 303号室

Địa chỉ Saitama Asakashi
Giao thông Tobu Tojo Line Asaka 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1991 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 54,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 16.48㎡ -

Thông tin

chung cư グランピア朝霞 103号室

Địa chỉ Saitama Asakashi
Giao thông Tobu Tojo Line Asaka 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1991 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 16.48㎡ -

Thông tin

chung cư グランピア朝霞 405号室

Địa chỉ Saitama Asakashi
Giao thông Tobu Tojo Line Asaka 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1991 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 58,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 17.73㎡ -

Thông tin

chung cư グランピア朝霞 406号室

Địa chỉ Saitama Asakashi
Giao thông Tobu Tojo Line Asaka 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1991 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 60,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 22.68㎡ -

Thông tin

tập thể ピリカチャーシー 102

Địa chỉ Saitama Asakashi
Giao thông Tobu Tojo Line Shiki 徒歩 9 phút
Tobu Tojo Line Asakadai 徒歩 13 phút
Musashino Line Kita-Asaka 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1990 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 38,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 17.31㎡ -

Thông tin

chung cư グランピア朝霞 205号室

Địa chỉ Saitama Asakashi
Giao thông Tobu Tojo Line Asaka 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1991 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 17.67㎡ -

Thông tin

tập thể スカイビュー朝霞ウエスト 202号室

Địa chỉ Saitama Asakashi
Giao thông Musashino Line Kita-Asaka 徒歩 10 phút
Tobu Tojo Line Asakadai 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.00㎡ -

Thông tin

tập thể スカイビュー朝霞ウエスト 101号室

Địa chỉ Saitama Asakashi
Giao thông Musashino Line Kita-Asaka 徒歩 10 phút
Tobu Tojo Line Asakadai 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.00㎡ -

Thông tin

tập thể セドルハイム朝霞201

Địa chỉ Saitama Asakashi Tajima
Giao thông Tobu Tojo Line Asaka バス 10 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.95㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Asakashi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống